Sēlijas novadu apvienība gatavojas Saeimas Administratīvi teritoriālās komisijas sēdei

13.februārī Jaunjelgavā uz tikšanos bija ieradušies Sēlijas novadu apvienības novadu vadītāji, tostarp arī Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, lai pārrunātu kopīgo nostāju, gatavojoties 14.februārī plānotajai Saeimas Administratīvi teritoriālās komisijas sēdei, kurā tiks skatīta šo novadu nākotne un iespējamie izmaiņu modeļi.

Vienbalsīgi tika nolemts atbalstīt kopīga Sēlijas novada izveidi, kurā apvienotos Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novadi. Visi iecerētā Sēlijas novada tagadējo pašvaldību vadītāji plāno piedalīties Saeimas komisijas sēdē, lai pamatotu šādas izvēles racionālu nepieciešamību. Sēdē tika pausts viedoklis, ka atgriešanās pie bijušo padomju laiku rajonu robežām ir politiski, nevis ekonomiski motivēta un nesasniegs iecerētos rezultātus, jo vēl aizvien VARAM nesniedz skaidru un argumentētu redzējumu par jaunveidojamo teritoriju pārvaldību, struktūru un sociāli-ekonomiskajiem ieguvumiem.

Evija Vectirāne

Jaunjelgavas novada sabiedrisko attiecību speciāliste

print