Brīdinājums par putnu gripas tuvošanos

Sakarā ar šā gada silto ziemu, pie mums sāk ierasties ceļojošie gājputni. Medijos ir parādījusies ziņa, ka Polijas austrumos divās tītaru fermās ir putnu gripas sērga un likvidēti 25 000 tītaru. Turklāt putnu gripas vīruss H5N8 esot arī bīstams cilvēkiem.

Kāda piesardzība jāievēro vistu un citu mājputnu turētājiem šajā siltajā ziemā? Pirmkārt, dzīvnieku īpašniekiem par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu (piemēram, samazinās barības un ūdens patēriņš, tiek novērota mājputnu masveidīga bojāeja, novēro akūtu asiņainu diareju, smakšanu, putniem parādās respiratoras (elpošanas ceļu) infekcijas slimības pazīmes), nekavējoties jāziņo praktizējošam veterinārārstam vai dienesta teritoriālajai struktūrvienībai.  Otrkārt, dzīvnieku īpašnieks nodrošina, lai nepiederošas personas nepiekļūst mājputnu turēšanas vietām, lai mājputnu barošanu un dzirdināšanu organizē mītnē vai norobežotā teritorijā, novēršot savvaļas putnu piekļūšanu. Tāpat arī jānodrošina, lai mājputnu barībai un pakaišiem nevarētu piekļūt savvaļas putni. PVD informē, ka Latvijā savvaļas putnu populācijā cirkulē Ņūkāslas slimība, kas, līdzīgi kā putnu gripa, ir ļoti bīstama infekcijas slimība mājputniem.

Lai pasargātu mājputnus no saslimšanas ar Ņūkāslas slimību, mājputnu īpašnieki un turētāji tiek aicināti profilaktiski vakcinēt mājputnus pret Ņūkāslas slimību, kā arī ievērot biodrošības noteikumus. Mājputni var saslimt, nonākot tiešā kontaktā ar inficētajiem putniem vai uzņemot slimības ierosinātāju ar inficētu barību vai ūdeni. PVD iesaka visus mājputnus turēt slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem.  Aizliegta izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām. Aizliegti tirgi, izstādes, skates un citi pasākumi ar mājputnu piedalīšanos. Mājputnu dzirdināšanai aizliegts izmantot virszemes ūdenskrātuvēs iegūtu ūdeni. Ja putnu gripa tiek konstatēta mājputniem, vienalga, vai tā būtu mazā saimniecība ar piecām vistiņām, vai lielais komerciālā rakstura saimniecībās, tad notiek visu putnu nogalināšana, iznīcināšana. Nosaka karantīnas zonas 3 un 10 kilometru rādiusā, un cieš arī apkārtējie saimnieki ar saviem mājputniem. Līdz ar to katrs ir ne tikai atbildīgs par sevi un saviem mājputniem, bet arī par apkārtējiem putnu turētājiem. Veicot reidus Viesītes novada teritorijā esam pārliecinājušies, ka drošības pasākumi netiek ievēroti, mājputni brīvi pārvietojas īpašumos, ūdensputni peld piemāju dīķos. Vai mēs varam būt pilnīgi droši, ka šīs teritorijas naktī nav apmeklējuši savvaļas gājputni?

Ja tiks noteikti stingrāki drošības pasākumi, pašvaldības policija brīdina, ka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 105.pantā ir noteikts ja notiek karantīnas un veterināro prasību pārkāpšana dzīvnieku infekcijas slimību skartā punktā, aizsardzības, uzraudzības un kontroles zonās – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit eiro, bet juridiskajām personām – no piecpadsmit līdz septiņsimt eiro.

Sargāsim sevi un savus mājputnus!

Viesītes novada pašvaldības inspektors J.Pučinskis

print