Viesītes novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas darba pārskats

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 12. septembra noteikumiem Nr. 545 «Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā» 4.punktu, 2017.gada 21.decembrī, ar Viesītes novada domes lēmumu Nr.19, tika izveidota Viesītes novada Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa ( turpmāk  – Sadarbības grupa) un apstiprināts  tās Nolikums.

Sadarbības grupa veic savu darbu  pamatojoties un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6. panta trešo daļu, kas paredz –  “Bērna tiesību aizsardzība īstenojama, sadarbojoties ar ģimeni, valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un citām fiziskajām un juridiskajām personām. Institūciju sadarbības organizēšanu un kārtību, kādā īstenojama bērnu tiesību aizsardzība, nosaka Ministru kabinets” .

Prezentācija pieejama šeit: BĒRNU+TIESĪBU+AIZSARDZĪBAS+SADARBĪBAS+GRUPA

Viesītes novada Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas vadītāja S. Grigorjeva

print