LLKC aicina pieteikties 7 dienu mācībām par bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu

LLKC aicina pieteikties 7 dienu mācībām par bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu (nokārtojot eksāmenu, varēs iegūt bioloģiskās lauksaimniecības izglītību, 180 stundas).

Mācības Jēkabpils konsultāciju biroja telpās  notiks 25.03., 27.03., 03.04., 08.04., 14.04., 17.04., 21.04. Jūnija sākumā paredzēts 2 dienu pieredzes apmaiņas brauciens–bioloģisko saimniecību apmeklējums (brauciena maksa 40 EUR+PVN).

Vairāk par visām LLKC organizētajām mācībām:

http://new.llkc.lv/lv/nozares/talakizglitiba/macibu-pasakums-2018-2022

Iepriekš pieteikties: t.26511269 (Anita) vai anita.putka@llkc.lv

Mācības tiek nodrošinātas LAP investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44;

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

print