Aicinām apmeklēt pasākumus Dienas centrā

2019. gada 20. decembrī, ar svinīgu sarkanās lentas pārgriešanu, uzmundrinošiem sveicieniem un radošajām darbnīcām, tika atklāts Dienas centrs Viesītē, kas atrodas Smilšu ielā 39K, bijušās dienesta viesnīcas ēkas 1.stāvā. Dienas centrs jaunizveidots projekta Nr. LLI-317 “Improvement of Quality and Accessibility of Social Services in Mid-Baltic Region’’ ietvaros. Šis centrs ir pašvaldības Sociālā dienesta struktūrvienība un paredzēts senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti, jauniešiem bezdarbniekiem un ģimenēm ar bērniem, kā arī pašvaldība aicina centru apmeklēt ikvienu Viesītes novada iedzīvotāju, kurš vēlas aktīvi un jautri pavadīt savu brīvo laiku. Dienas centrs atrodas netālu no nesen atvērtā Viesītes veselības un sociālās aprūpes centra, lai arī tā klienti varētu apmeklēt šo centru. Tā pat tuvu tam ir pilsētas daudzdzīvokļu mājas, kurās dzīvo potenciālie Dienas centra apmeklētāji.

Dienas centrā jau notikuši šādi pasākumi: Brīvā laika pavadīšana – galda spēles; Pieredzes apmaiņa, diskusiju klubs par dzīves kvalitāti “Kā labāk dzīvot”; Mijiedarbības pasākums ar vietējām nevalstiskajām organizācijā un  Fiziskās aktivitātes iekštelpās cilvēkiem ar invaliditāti un vecāka gadagājuma cilvēkiem.

 Visi laipni aicināti apmeklēt šādus pasākumus:

  • 2020. gada 3. februārī plkst. 13:00 “Tradicionālie svētki/pasākumi” – radošās darbnīcas sveču liešanā. Pasākumu vadīs hobiju meistarklašu vadītāja Evita Kilbauska.
  • 2020. gada 7. februārī plkst. 13:00 “Informatīva un izglītojoša lekcija par veselīgu dzīvesveidu un ģimenes lomu tajā ” – lekcija par veselīga uztura pamatprincipiem visai ģimenei un uztura paradumu maiņu ceļā uz veselīgu dzīvesveidu; diskusijas paradumu maiņa veselības veicināšanai; praktiskā nodarbība ar veselīgu ēdienu pagatavošanu. Pasākumu vadīs sporta speciāliste Jolanta Stumbiņa un sporta speciāliste/pavāre Evita Bauska.
  • 2020. gada 13. un 14. februārī plkst. 14:30 “Praktiskās apmācības virtuvē, sociālo prasmju pilnveidošanai” – praktiskās apmācības virtuvē. Pasākumu vadīs sporta speciāliste/pavāre Evita Bauska.

Pasākumu laikā dalībnieki varēs baudīt tēju un uzkodas.

Par turpmākajām aktivitātēm un aktualitātēm, kā arī Dienas centra darba laiku sekot līdzi informācijai, kas tiks ievietota  pašvaldības mājaslapā www.viesite.lv.

Projekta īstenošanas laiks 24 mēneši no 01.02.2017. – 29.02.2020. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Projekta kopējais budžets EUR 791 256.19, tai skaitā ERAF finansējums EUR 674 567.73. Viesītes pašvaldības budžets projektā ir EUR 109 732.96, tai skaitā ERAF finansējums EUR 93273.05.

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.latlit.eu / www.europa.eu

Projektu administratore Liene Maisaka

print