Atskatoties uz padarīto PII „Zīlīte”

Atskatoties uz aizejošo gadu, būtu svarīgi atcerēties pozitīvās paveiktās lietas un  sākt veidot ieceres nākamajam gadam.

Šajā mācību gadā esam uzsākuši ieviest jauno – kompetenču pieejā balstīto mācību programmu, kurā svarīgi bagātināt bērnu pieredzi ne tikai ar zināšanām un prasmēm, bet mācīt bērniem tikumus, vērtības un caurviju prasmes, kā piemēram, sadarbību, kritisko domāšanu, problēmrisināšanu un pilsonisko līdzdalību, kurās bērns mācās izturēties pieklājīgi un rīkoties iejūtīgi, ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības, noteikt notikumu cēloņus un sekas, izdarīt izvēles un vērtēt izdarīto, utt. Mēs, protams, to nevaram apgūt vienā dienā, bet mēs varam mācīties un mainīties pamazām, soli pa solītim, atmetot veco un nevajadzīgo un pieņemot kaut ko jaunu, labāku, interesantāku, vērtīgāku un saprotamāku bērniem. Jo tikai mācoties, kļūdoties, mēģinot un neatlaidīgi ejot uz mērķi, mēs varam mainīties.

Šogad mūsu izvirzītais mērķis bija vairāk pievērsties dabai un apkārtējai pasaulei. Rudenī izbaudījām dabu ar visiem tās labumiem, bet ziemu iesākām, vairāk pievēršot uzmanību apkārtējai pasaulei, kurā ne viss ir „balts un pūkains”. Laikā, no 19. novembra līdz 16. decembrim, aicinājām visus piedalīties labdarības akcijā „Dāvāsim prieku un siltumu ķepaiņiem”, ziedojot dažādas dzīvniekiem nepieciešamas lietas Jēkabpils dzīvnieku patversmes iemītniekiem, lai mācītu bērniem mīlestību, iejūtību un atbildību pret dzīvniekiem, kurus paņemam. Mācot un stāstot, pievērsām bērnu uzmanību tam, kas notiek, ja cilvēki izturas pret tiem bezatbildīgi un ļauni. Protams, paskaidrojām, ka ir arī citi gadījumi, kādēļ dzīvnieki nonāk patversmē. Bija patiess prieks, ka vecāku, kuri vēlējās sniegt savu artavu šajā akcijā, bija ļoti daudz, mēs pat necerējām uz tādu atsaucību. Vēl akcijas pēdējās dienas rītā „Bitīšu” grupas bērni un skolotāja Solvita uztraukti par to, vai nav nokavējuši, atnesa savas ziedojumu paciņas ķepaiņiem. Palika prātā Solvitas vārdi, ieraugot jau sapakotās lietas kastēs, kuru bija patiešām daudz: „Mēs taču esam labi cilvēki…” Tāpēc vēlos pateikt MILZĪGU  PALDIES visiem vecākiem un  PII „Zīlīte” darbiniekiem – VISIEM LABAJIEM CILVĒKIEM, kuri piedalījās ar savu ziedojumu šajā akcijā. Kopā mēs varam paveikt daudz laba! PALDIES sakām arī Viesītes novada pašvaldībai, kura nodrošināja transportu – lielo autobusu, lai visi vecāko grupu bērni varētu aizbraukt un aizvest uz Jēkabpils dzīvnieku patversmi saziedotās lietas. Patversmes darbinieki bija ļoti pateicīgi un laipni izrādīja patversmes iemītniekus. Kaķu mājā bērniem bija iespēja ieiet telpā, kurā mita veselie kaķīši, un kuri gaida savus jaunos saimniekus, tādēļ tie visādi izrādījās – kurš skaistāks, kurš mīlīgāks, kurš graciozāks, bet bērniem bija īpašs prieks tos apmīļot un ar tiem paspēlēties, tādējādi sagādājot nelielo prieka brīdi arī dzīvniekiem. Domāju, bērniem bija vērtīga pieredze, redzot sunīšus metāla voljēros apkārt valdošajā drēgnumā un aukstumā, bērni varēja apzināties saziedoto lietu vērtību – cik noderīga būs sedziņa, kuru varēs ieklāt drēgnajā suņubūdā, vai rotaļlieta, kura varbūt būs vienīgais šī brīža prieks un mierinājums vientuļā sunīša dzīvē.

Savukārt viens no latviešu tautas tikumiem ir cieņa pret veciem cilvēkiem, tāpēc 18. decembrī grupas „Rūķīši” bērni, PII „Zīlīte” bērnu ansamblis,  kā arī darbinieku ansamblis devās uz Viesītes veselības un sociālās aprūpes centru, lai ar Ziemassvētku koncertprogrammu un laba vēlējumiem sveiktu pansionātā dzīvojošos cilvēkus, kā arī VSAC darbiniekus, dāvinot arī katram savu piparkūkas laimes pogu. Paldies mūzikas skolotājai Ingai par sagatavoto koncertprogrammu.

Bet 20. decembrī, kad visi mūsu ieplānotie labie darbi padarīti, Ziemassvētku vecīti gaidījām pie pašu skaistās sudrabegles bērnudārza laukumā. Svētku svinētājus – visus bērnudārza bērnus, skolotājas un auklītes sagaidīja Bumbulītis, kuram svētku gaitā pievienojās Vāvere Kuplaste un Lapsa Capsa, nosalušie brālīši Zaķīši un palaidnīgie Pelēni, kā arī Lācītis Ķepainītis, kurš nezināja, kā svin Ziemassvētkus, jo parasti šajā laikā guļ ziemas miegu. Tā caur kustībām un rotaļām tika paveikti visi ar Ziemassvētkiem saistītie darbi, līdz tika sagaidīts arī pats galvenais ciemiņš – Ziemassvētku vecītis ar dāvanu maisiem!

Novēlu visiem veiksmīgu, laimīgu un radošu Jauno 2020. gadu!

Būsim priecīgi Jaunajā gadā, jo tikai tā mēs varam vairot prieku sev apkārt!

PII „Zīlīte” vad. vietn. izgl. jomā D. Medne

print