Aizvadītais gads Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļā

Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļas teritorija aptver Viesītes pilsētu, Viesītes, Elkšņu, Saukas un Rites pagastus. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumus veic Daina Vītola, vadītājas vietnieces pienākumus- Evita Čibule.

Dzimtsarakstu nodaļā 2019.gadā kopā reģistrētas 9 laulības (no tām, 8 laulības reģistrētas dzimtsarakstu nodaļā un 1 laulība reģistrētas pie garīdznieka). No visām 9 noslēgtajām laulībām 9 personām tā bija pirmā laulība, 9 personām – otrā laulība. Laulāto vidējais vecums: sievietēm 35 gadi un vīriešiem 36 gadi.

2019.gadā Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 24 jaundzimušie, bet novadā pavisam deklarēti 32 jaundzimušie bērni (8 bērni reģistrēti citās dzimtsarakstu nodaļās). No visiem jaundzimušajiem: 19 – meitenes un 13 -zēni.

No nodaļā reģistrētajiem 24 jaundzimušajiem paternitāte bērniem atzīta 15 gadījumos (vecāki nesastāv laulībā). 11 bērni reģistrēti kā pirmie bērni ģimenē, 5 bērni kā otrie, 5 bērni kā trešie, 1 bērns kā ceturtais un 2 bērni kā piektie bērni ģimenē.

2019.gadā Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 56 mirušās personas, tai skaitā, 36 sievietes un 20 vīrieši. Vidējais mirušo sieviešu vecums bija 79 gadi, turpretī, vidējais mirušo vīriešu vecums bija 69 gadi. Visbiežākie nāves cēloņi 2019.gadā bija dažādas asinsrites sistēmas slimības (sirds išēmiskā slimība, akūts miokarda infarkts, akūta koronāra mazspēja, hroniska smadzeņu išēmija) un dažādi ļaundabīgie audzēji.

Pēc iedzīvotāju pieprasījumiem, atkārtoti tika izsniegtas civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošās apliecības, veikti papildinājumi reģistros sakarā ar tiesu spriedumiem par laulību šķiršanu, par aizgādības tiesību pārtraukšanu, par uzvārda maiņu, par paternitātes atzīšanu, izsniegtas izziņas par dokumentu pārbaudi laulības reģistrācijai, par personu miršanas faktu.

Kopā ar Viesītes kultūras pili tika rīkots, jau par tradīciju kļuvušais pasākums jaundzimušajiem bērniem – „Sudraba karotīšu svētki”. Tāpat arī, jaundzimušajiem bērniem kopā ar grāmatu “Mūsu bērns” tika dāvināti biedrības “Zīle” adītāju darinātie  zābaciņi. Visa gada garumā, ar pašvaldības informatīvā izdevuma “Viesītes novada vēstis” starpniecību, tika sveikti kāzu jubilāri, pāri, kuriem 2019.gadā bija Zelta, Smaragda vai Dimanta kāzu jubilejas.

Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Daina Vītola

print