Atklāj jaunizveidoto Dienas centru Viesītē

2019. gada 20. decembrī, ar svinīgu sarkanās lentas pārgriešanu, uzmundrinošiem sveicieniem un radošajām darbnīcām, tika atklāts Dienas centrs Viesītē, kas atrodas Smilšu ielā 39K, bijušās dienesta viesnīcas ēkas 1.stāvā. Dienas centrs jaunizveidots projekta Nr. LLI-317 “Improvement of Quality and Accessibility of Social Services in Mid-Baltic Region’’ ietvaros. Šis centrs ir pašvaldības Sociālā dienesta struktūrvienība un paredzēts senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti, jauniešiem bezdarbniekiem un ģimenēm ar bērniem, kā arī pašvaldība aicina centru apmeklēt ikvienu Viesītes novada iedzīvotāju, kurš vēlas aktīvi un jautri pavadīt savu brīvo laiku.

Dienas centrs atrodas netālu no nesen atvērtā Viesītes veselības un sociālās aprūpes centra, lai arī tā klienti varētu apmeklēt šo centru. Tā pat tuvu tam ir pilsētas daudzdzīvokļu mājas, kurās dzīvo potenciālie Dienas centra apmeklētāji.

2020. gada 3.janvārī plkst. 13:00 ikviens tiek aicināts apmeklēt Dienas centru, lai kopīgi pavadītu savu brīvo laiku, spēlējot dažādas galda spēles. Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes: informatīva izglītojoša lekcija par veselīgu dzīvesveidu un ģimenes lomu tajā; pieredzes apmaiņa, diskusiju klubs par dzīves kvalitāti “Kā labāk dzīvot”; mijiedarbības pasākums ar vietējām nevalstiskajām organizācijām; tradicionālie svētki/pasākumi; fiziskās aktivitātes iekštelpās cilvēkiem ar invaliditāti un vecāka gadagājuma cilvēkiem; praktiskās apmācības virtuvē, sociālo prasmju pilnveidošanai; brīvā laika pavadīšana – galda spēles. Par aktivitātēm un aktualitātēm sekot Viesītes mājaslapā: www.viesite.lv.

Projekta īstenošanas laiks 24 mēneši no 01.03.2018. – 29.02.2020. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Projekta kopējais budžets EUR 791 256.19, tai skaitā ERAF finansējums EUR 672 567.73. Viesītes pašvaldības budžets projektā ir EUR 109 732.96, tai skaitā ERAF finansējums EUR 93 273.01.

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.latlit.eu / www.europa.eu

Projektu administratore Liene Maisaka

Foto: Dita Mažeika

print