Ārkārtas domes sēde 2019.gada 30.decembrī plkst. 9.00 Viesītē

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc ārkārtas novada domes sēdi 2019.gada 30.decembrī plkst.9.00 Viesītē, Brīvības ielā 10, domes sēžu zālē , un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2019/11 “Par grozījumiem 2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2019/1 “Par Viesītes novada pašvaldības 2019.gada budžetu” apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks, L.Medvecka

print