Aizvadīta ābolu balle Lones Tautas namā

23. novembra vakarā Lones Tautas namā pulcējās Saukas pagasta ābolu audzētāji no KS ”Poceri” un Zīlānu saimniecības. Paldies šiem optimistiem, kuri vēlas saviem cilvēkiem un sev svētkus!

Katru gadu, Latvijas valsts dzimšanas dienas mēnesī, notiek šīs balles, tādēļ šajos darba rūķos ir tik daudz enerģijas, spēka un gribas. Kā saimnieki teica:”Gads nav bijis ražas bagāts, neesot tik skaisti āboli, kā citus gadus.” Uz galdiem atvēlētie āboli un bumbieri bija ļoti gardi, to apliecināja ikviens, kurš baudīja šo augli.

Ābolu audzētājus bija ieradušies sveikt Neretas novada Mazzalves, Pilskalnes pagasta pašdarbnieki. Paldies par jauko, sirsnīgo koncertu! Mūs lustināja un kustināja muzikants Arturs Lapa no Ilūkstes. Spēka vārdus teica lauku konsultācijas speciāliste Irēna Butkus.  Vakara gaitā dalībnieki saņēma nominācijas par kopā pavadīto laiku, zinošākais ābolu pazinējs un citas, kā arī speciāli gatavotus koka ābolīšus ar uzrakstu Sauka – 2019.
Paldies Modrim, Inārai, Aldim par atbalstu!

Vēlam, lai labi glabājas raža, lai veselība, drosme nebaidīties no grūtībām un lai rodas jaunas ieceres!

Lones Tautas nama vadītāja Inta Malceniece

print