Svinīgā gaisotnē aizvadīti Latvijas valsts svētki Viesītē

18.novembrī Viesītes Kultūras pilī svinīgā un patriotiskā noskaņā noritēja Latvijas Republikas 101. gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums.

Pasākumu, ar muzikāliem sveicieniem Latvijas dzimšanas dienā, iesāka  Ieva Sutugova, Laima Miltiņa, Elīna Čampare, Dainis Skutelis, Artis Robežnieks un Jura Kristona instrumentālā grupa. Svētku koncertprogrammā “Teic, kur zeme skaistākā!” tika izdziedāts stāsts par mūsu cilvēkiem, par mūsu tautu, par ikvienu, kurš ir piederīgs Latvijai.

Pasākums turpinājās ar Viesītes baptistu draudzes mācītāja Jura Griga un Viesītes novada pašvaldības priekšsēdētāja Alfona Žuka uzrunu un sveicieniem valsts svētkos. Tradicionāli, kā katru gadu, klātesošajiem bija iespēja atcerēties gada laikā paveiktos darbus un piedzīvotos pasākumus, noskatoties filmu par Viesītes novadu 2019.gadā. Pēc filmas noskatīšanās sekoja Viesītes novada domes vadības pašvaldības apbalvojumu pasniegšana izvirzītajiem Viesītes novada iedzīvotājiem. Šogad tika apbalvoti 27 Viesītes novada iedzīvotāji – 15 saņēma Goda rakstus, savukārt 12 saņēma Pateicības rakstus.

Paldies Kultūras pilij par radīto svētku noskaņu,  paldies jauniešiem – Egīlam Skrūzmanim un Kristīnei Līcei, par pasākuma vadīšanu. Tāpat arī liels paldies visiem par skaisto svētku un kopības sajūtu. Saules mūžu Latvijai!

Jaunatnes lietu un sabiedrisko att. speciāliste Dita Mažeika

Foto: D. Mažeika

print