Latvijai 101 svinības PII “Zīlīte”

15.novembrī PII „Zīlīte” tiek svinēti svētki – Latvijai 101! Visi bērni saposušies, ar sarkanbaltsarkanajām lentītēm rotājušies, šajā dienā neparasti klusi un svinīgi.

Svētku koncertu ievada kopīgi dziedāta valsts himna „Dievs, svētī Latviju!”, pēc kuras seko katras grupas veltījums Latvijai, apdziedot gan tās dabas skaistumu, gan novadu dažādību tajā, gan cilvēkus, kuri dzīvo un strādā mūsu zemē un jūtas laimīgi, kopjot un sargājot savu dzimto vietu, latviešu tautas kultūru un mājas. Grupas „Mārītes” bērni ar smaidu sejā, mazajā rociņā lepni plivinot Latvijas karodziņu, koncertu bagātina ar deju, it kā apliecinot piederību Latvijas valstij.

Koncertā uzstājas arī Ernests no grupas „Rūķīši” ar dzejoli, kurš sacerēts, kopā ar māmiņu Lauru, Jēkabpils izglītības pārvaldes organizētajam daiļlasītāju konkursam „Rakstu dzejoli pats”.

Svētku koncerta noslēgumā, visi vienojas kopīgā rotaļā par Latvijas novadiem, tādējādi simboliski apliecinot vienotību savai dzimtajai zemei. Un kas gan būtu dzimšanas dienas svinības bez saldumiem, tādēļ katram tiek arī svētku kārums – konfekte Latvijas karoga krāsās.

Vad. vietn. izgl. jomā Daiga Medne

Autores foto

print