Rudens svētki PII „Zīlīte”

Kad rudens darbi laukos jau pieklusuši, koki savus skaistos mēteļus novilkuši, pagraba plauktos kā karavīri, rindojas ievārījuma, kompota, gurķu un citu rudens velšu kārumi, bet apcirkņos glītās kaudzītēs klusi satupuši kartupeļi, burkāni un bietes – bērnudārzā tiek svinēti Rudens svētki. Tie ir kā noslēgums visiem rudens darbiem un pētījumiem, kuros bērni aktīvi piedalījušies jau sākot ar septembri.

Daudzas nodarbības bērni pavadīja darbojoties ārā, pētot dabas norises gan mežā, gan pilsētā, gan dārzos. Lielu paldies vēlos teikt Evitai Kilbauskai, kura laipni uzņēma grupu „Mārītes” un „Rūķīši” bērnus savā dārzā, kur bērniem tika dota iespēja izpētīt visu, kas tur aug un kā aug, kā arī pēc tam bagātīgās dārza veltes  arī nogaršot.

Visu rudeni bērni gatavoja dažādus radošus darbus, izmantojot dabas dāvātās veltes – koku lapas, ziedus, kastaņus, sēklas un citus dabas materiālus. Mājturības nodarbībās bērni gatavoja gan vitamīniem bagātus salātus, gan augļu desertus. Tāpēc Rudens svētkos bērniem vairs nesagādāja grūtības atpazīt Rudentiņa līdzi atnestos augļus un dārzeņus un atminēt uzdotās mīklas par tiem. Dziedot, ejot rotaļās un dejojot ar Rudens Rūķi, tika iesaistīts un iepriecināts arī noskumušais Rudens Lietutiņš.

Svētku noslēgumā bērni grupās mielojās ar vecāku sarūpēto cienastu – pupiņām, zirnīšiem, burkāniem un citiem rudens kārumiem.

Paldies, mīļie vecāki, par atsaucību, jo tikai sadarbojoties mēs varēsim veidot skaistu un interesantu mūsu bērnu ikdienu un svētkus!

Paldies mūzikas skolotājai Ingai un sporta skolotājai Olgai par sarūpētajām skaistajām galvas maskām bērniem, kā arī skolotājai Indrai, Ingunai un Olgai par iejušanos Lietutiņa, Rudentiņa un Rudens Rūķa  lomās un ieguldīto darbu svētku norisē.

Mums ir visburvīgākie bērni, kuri katru dienu padara neaizmirstamu, interesantu un jaukiem pārsteigumiem pilnu!

Vad. vietn. izgl. jomā Daiga Medne

Autores foto

print