Patriotiskās noskaņās aizvadīta Lāčplēša diena Viesītes novadā

Ik gadu Lāčplēša dienā, visā Latvijā tiek iedegtas neskaitāmas sveces, pieminot Latvijas valsts armijas uzvaru pār Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919.gada 11.novembrī. Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji. Šogad aprit tieši 100 gadi kopš nozīmīgās uzvaras pār Bermonta karaspēku un jau tradicionāli arī Viesītes novadā 11.novembrī notiek lāpu un svecīšu gājiens un ziedu nolikšanu piemiņas vietās.

11. novembra vakarā Viesītes novada iedzīvotāji pulcējās pie Viesītes katoļu baznīcas, kur pagājušo gadu tika atklāta Lāčplēša Kara ordeņu kavalieru piemiņas stēla. Atmiņu takās, caru patriotiskām dzejas rindām un stāstiem visus veda Viesītes vidusskolas skolēni – Ilvija Aldiņa, Annija Skvarnaviča un Rodrigo Lūsis. Uzrunu teica Viesītes vidusskolas direktors Andris Baldunčiks, aicinot ikvienu paņemt lāpu, iedegt svecīti un doties tradicionālajā lāpu gājienā uz Viesītes Brīvības pieminekli.

Pie Brīvības pieminekļa notika piemiņas brīdis un aizdegto lāpu svecīšu nolikšana, godinot Brīvības cīņu varoņus. Patriotisku noskaņu muzikālā veidā radīja Viesītes vidusskolas skolotājās, kā arī uzrunas vārdus teica Viesītes novada priekšsēdētājs Alfons Žuks.

Arī Viesītes novada pagastos notika Lāčplēša dienai veltīti pasākumi – tika aizdegtas svecītes un pieminēti kritušie Rites pagastā, Elkšņu pagastā un Smiltaines kapos Saukas pagastā.

Par Saukas pagasta 11.novembra atceres pasākumu stāsta V.Lāce: “Saukas pagastā dzimuši deviņi Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri. Mums ir ko atcerēties, mācīties, izzināt… Bibliotēkā plaukta izstādē skatāma arī 1919. gada “KARAVĪRA ROKAS GRĀMATA”. Smiltaines kapsētā atdusas Krišjānis Malcenieks. Fragments no A. Grīna grāmatas “Dvēseļu putenis: Trešās rotas strēlniekiem gājis līdzi klusais, drūmais Malcenieks , kam Saukas pusē tēva mājas un Sēļu zemes dēļ deg sirds”. Tagad mājā saimnieko dēls Gundars ar dēla un mazdēla ģimenēm. Saukas ciematiņā dzīvo dēls Ainis ar ģimeni. Kupla un stipra ir Malcenieku dzimta. Prieks, ka atceres brīdī piedalījās dēls Gundars un mazdēls Māris. Godinot Lāčplēša ordeņa kavalierus, sakot paldies visiem, kas cīnījās par Latvijas Brīvību par viņu drosmi cīņās par Latviju, 11. novembra rītā nolikām ziedus, aizdedzām svecītes Smiltaines kapsētā pie Krišjāņa Malcenieka un mums zināmo Latvijas brīvības cīnītāju atdusas vietām. Vakarā ar lāpām sveču liesmiņām izgaismojām Saukas ciematiņu.”

Pateicība svētku organizēšanā un norisē Viesītes Kultūras pils darbiniekiem un Viesītes vidusskolai. Tāpat arī paldies Viesītes novada iedzīvotājiem, kuri piedalījās ikgadējā lāpu gājienā uz Viesītes Brīvības pieminekli.

Lai arī turpmāk mūsu ikdienas gaitās netrūktu vienotības un gaismas! Saules mūžu Latvijai!

Jaunatnes lietu un sabiedrisko att. speciāliste Dita Mažeika

Foto: D. Mažeika

print