Piešķirti Viesītes novada pašvaldības apbalvojumi

Viesītes novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas padome (domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, domes priekšsēdētāja vietniece Iveta Līce, pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse, domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Svetlana Andruškeviča, Rites pagasta pārvaldes vadītāja Lilita Bārdule, Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs Dainis Černauskis) savā sēdē, kas notika 2019.gada 28.oktobrī, pamatojoties uz Viesītes novada pašvaldības apbalvojumu Nolikumu, izvērtēja saņemtos pieteikumus par personu izvirzīšanu apbalvošanai sakarā ar Latvijas valsts svētkiem.

Saskaņā ar Apbalvojumu piešķiršanas padomes sēdes lēmumu, ir piešķirti 27 Viesītes novada pašvaldības Goda raksti un Pateicības.

Apbalvojumi – Goda raksti un Pateicības dažādās nominācijās- tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā Viesītes kultūras pilī š.g.18.novembrī.

Nominācijā „Gada labākais un apzinīgākais darbinieks”

Goda raksts

 • Saukas pagasta kooperatīvās sabiedrības “Ritenis” bijušajai grāmatvedei Vairai Patupai
 • SIA “Viesītes transports” autobusa vadītājam Jurim Brugmanim

Pateicība

 • Viesītes novada pašvaldības sezonas strādniecei Anitai Eglītei
 • SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” medicīnas māsai Ivetai Maksimovičai

Nominācijā “Gada sociālais/ veselības darbinieks”

Goda raksts

 • Viesītes “Baldunčikas S. zobārstniecības prakse” zobārstei Sandrai Baldunčikai
 • Viesītes novada sociālā dienesta aprūpētājai Rites pagastā Oksanai Makučonei

Pateicība

 • Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības valdes priekšsēdētājai Allai Beļinskai
 • Viesītes novada sociālā dienesta sociālajai darbiniecei Ivetai Matačinai

Nominācijā „Gada sabiedriski aktīvais iedzīvotājs”

Pateicība

 • Viesītes pilsētas iedzīvotājai Rutai Buiķei
 • Viesītes pilsētas iedzīvotājai Anitai Kateivai

Nominācijā „Gada izglītības darbinieks”

Goda raksts

 • Viesītes vidusskolas skolotājai Sarmītei Ratiņai
 • Pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” vadītājas vietniecei Daigai Mednei

Nominācijā „Gada ģimene”

Goda raksts

 • Saukas pagasta iedzīvotājiem, lauksaimniekiem – Maira un Sņežanas Malcenieku ģimenei

Nominācijā „Gada cilvēks kultūrā”

Goda raksts

 • Viesītes kultūras pils direktorei Raisai Vasiļjevai

Pateicība

 • Viesītes bibliotēkas bibliotekārei Irēnai Jančevskai
 • Rites pagasta Rites Tautas nama vadītājai Ainai Guoģei

 Nominācijā „Gada uzņēmējs/ gada lauksaimnieks ”

Goda raksts

 • Viesītes novada biškopei Maijai Malnačai
 • Viesītes pilsētas autoservisa īpašniekam Rolandam Gravam
 • Elkšņu pagasta zemnieku saimniecības “Lazdukalni” īpašniekam Aivaram Kalniņam

 Nominācijā „Gada sportists”

Goda raksts

 • Latvijas autokrosa čempionāta dalībniekam vieglo automašīnu klasē “VAZ klasika”- Arnim Sarkanim

 Nominācijā „Gada pašvaldības darbinieks”

Goda raksts

 • Viesītes novada pašvaldības nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei Svetlanai Puzānei
 • Viesītes novada pašvaldības kapsētu pārzinei Margitai Stalidzānei

Pateicība

 • Viesītes novada pašvaldības lietvedei, klientu apkalpošanas centra speciālistei Inesei Ponomarenko
 • Viesītes vidusskolas tehniskajai darbiniecei Sarmītei Kljamai

Nominācijā “Gada tirdzniecības darbinieks”

Pateicība

 • IK “Viesītes Efejas” floristei Laurai Dambrānei

Nominācijā “Gada jaunietis”

Goda raksts

 • Viesītes vidusskolas absolventam Jurim Skutelim

Pateicība

 • Viesītes 36.mazpulku organizācijas dalībniekiem: Antai Narkevičinai, Klintai Narkevičinai, Lindai Luksteniecei, Annijai Liepiņai, Ditai Rūtai Dambrānei, Aleksandram Koļesņikam, Elvim Čakstiņam
print