Aicina izvirzīt Viesītes novada iedzīvotājus apbalvošanai ar pašvaldības Goda rakstiem

Sakarā ar Latvijas Republikas neatkarības gadadienu un saskaņā ar Viesītes novada pašvaldības apbalvojumu nolikumu pašvaldība aicina izvirzīt kandidātus apbalvošanai ar Viesītes novada pašvaldības Goda rakstu šādās nominācijās:

Gada sportists

Gada jaunietis

Gada uzņēmējs/lauksaimnieks

Gada izglītības darbinieks

Gada ģimene

Gada sociālais/veselības darbinieks

Gada pašvaldības darbinieks

Gada cilvēks kultūrā

Gada sabiedriski aktīvais iedzīvotājs

Gada tirdzniecības darbinieks

Gada labākais un apzinīgākais darbinieks

par iepriekšējā gada sasniegumiem un devumu novadam.

Iepriekšējais gads, nolikuma izpratnē, ir vienu gadu ilgs laikposms līdz ierosinājuma iesniegšanai par pašvaldības apbalvojuma/ nominācijas piešķiršanu

 Kandidātus var izvirzīt:

Viesītes novada domes deputāti, domes komitejas, komisijas, darba grupas, pašvaldības izpilddirektors; Viesītes novada teritorijā reģistrētās juridiskās personas; ne mazāk kā 10 Viesītes novada pašvaldības teritorijas iedzīvotāji.

Izvirzot kandidātus apbalvošanai jānorāda: vārds uzvārds, personas kods, adrese, nominācija, kurā persona izvirzīta, izvirzīšanas motivācija.

Veidlapa pieejama šeit: Iesniegums_Apbalv_nolik

Iesniegumi par kandidātu izvirzīšanu Goda raksta saņemšanai iesniedzami Viesītes novada pašvaldības kancelejā vai Saukas, Rites, Elkšņu pagastu pārvaldēs darba laikā līdz šā gada 26.oktobrim.

Tālrunis uzziņām 65245179 vai 28680097.

print