Septembrī notika projekta V-R Communities vadības grupas noslēguma sanāksme

Viesītes novada pašvaldībā, 26. septembrī, aizvadīta projekta V-R Communities, „Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes un Rokišķu kopienas” vadības grupas noslēguma sanāksme kurā piedalījās pārstāvji no Viesītes un Rokišķu pašvaldībām.

Viesītes novada pašvaldību sanāksmē pārstāvēja izpilddirektore Sanita Lūse,  Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Laura Zvirbule, projektu administratore Liene Maisaka, finansiste Lidija Medvecka un nekustamo īpašumu speciāliste Svetlana Puzāne un Jaunatnes lietu speciāliste Ditai Mažeika.  Sanāksmes pirmajā daļā projekta vadošais partneris, kas ir Viesītes novada pašvaldība, prezentēja projektā paveikto gan Latvijā, gan Lietuvā. Tika izrunāti jautājumi, kas saistīti ar atskaišu iesniegšanu un projekta budžeta izpildi. Tam sekoja novērtējuma sniegšana, sanāksmes dalībniekiem aizpildot anketu par projekta aktivitāšu ieviešanu.

Projekta noslēguma pasākumā, kas 21. septembrī notika Rokišķu pilsētā, dalībnieki no Viesītes un Rokišķiem piedalījās “prāta vētras” aktivitātēs, kurās rakstīja, ko vēl būtu nepieciešams realizēt katrā no vietām. Tāpēc vadības grupas sanāksmē tika izdiskutēti iedzīvotāju viedokļi un no katra projekta partnera izdalīti top 3 aktivitātes, kuras būtu vēlams ieviest gan Viesītes novadā, gan Rokišķos.

Sanāksmes otrajā daļā notika Viesītes pašvaldības realizēto objektu apskate dabā – žogs apkārt stadionam, bērnu rotaļlaukums pilsētas centrā pie āža un aktīvā atpūtas vieta pie Viesītes ezera. Rokišķu partneri pauda pozitīvu vērtējumu par projektā paveikto un izteica vēlmi arī turpmāk sadarboties projektu realizācijā.

Viesītes novada pašvaldība kopā ar Rokišķu rajona pašvaldību īstenoja Eiropas Savienības INTERREG Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 atbalstīta projektu “Ilgtspējīgas un aktīvas Rokišķu un Viesītes pašvaldības” Nr. LLI-295/V-R communities/. Projekta mērķis bija radīt apstākļus, kas sekmē sociālekonomiskās aktivitātes Viesītē un Rokišķos. Abās apdzīvotās vietās cilvēku dzīves stils nav pietiekoši aktīvs, tādēļ projektā liela nozīme tika pievērsta pasākumiem, lai dotu iespēju cilvēkiem tikties un pavadīt laiku aktīvi.  Projekta moto ir “VESELS UN LAIMĪGS”. Projekta laikā abās apdzīvotajās vietās tika organizēti vairāki pasākumi ģimenēm, jauniešiem un senioriem, tika iegādāti piederumi (liekā svara veste, izpletnis kā nodarbību vieta, mēģeņu komplekts par ātrās ēšanas produktu sastāvu, bumbas vingrošanai, spēles bērniem, 3D stends ar piemēriem par pasīva dzīvesveida sekām). Projekts noslēdzās 2019. gada 30. septembrī.

Projekta kopējais finansējums: EUR 199 650.36, tai skaitā ERAF finansējums EUR 169 702.80 eiro. Viesītes novada pašvaldības finansējums EUR 101 143.57, tai skaitā ERAF finansējums EUR 85 972.03.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Laura Zvirbule

Foto: D.Mažeika

print