Atsākas mācības Viesītes ev. lut. draudzes svētdienas skolā

11.oktobrī plkst. 16:00 Viesītes Kultūras pilī atsākas evaņģēliski luteriskās baznīcas Svētdienas skola bērniem no 5 līdz 12 gadu vecumam. Informācija un pieteikšanās pa tālruni 25950147 (Solvita).

print