Noslēguma aktivitātes projektā V-R Communities

Septembra mēnesī projekta „Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes un Rokišķu kopienas” ietvaros notika divi pasākumi. 4. septembrī tika aizvadītas fiziskās nodarbības un lekcija “Veselīga novecošana”, kas bija domāts Rokišķu un Viesītes senioru izglītošanai. Pasākuma laikā notika lekcijas un praktiskās nodarbības par fiziskām aktivitātēm un veselības iespējām ikvienā vecumā. Seminārā Viesītē piedalījās 30 seniori no Latvijas un Lietuvas. Dienas aktivitātes bija sadalītas divās daļās. Pirmajā dienas daļā dalībnieki iepazinās un ar kājām devās uz Viesītes ezeru, kur notika elpošanas vingrinājumi un diskusijas, kā arī pikniks. Semināra otrā daļa notika Viesītes Kultūras pils telpās, kur abu valstu dalībnieki klausījās lekcijas un piedalījās praktiskās nodarbībās par sekojošām tēmām: Veselīga ēšana, garīgā un psihiskā veselība, ievainojumi un negadījumu novēršana, stress un tā ietekme, kā arī slimību novēršana un kontrole t.sk. zāļu lietošana, ko lasīja mediķe Inga Martinova. Pēc semināra seniori dienas aktivitātes novērtēja atzinīgi un labprāt šādus izglītojošus pasākumus apmeklētu Viesītē arī turpmāk.

21. septembrī, projekta ietvaros, Rokišķu pilsētā notika dalībnieku noslēguma pasākums. Viesītes novadu pārstāvēja 15 dalībnieki no Viesītes pilsētas, Lones un Rites pagasta. Rokišķu pilsētas muzejā pasākuma dalībniekiem tika prezentēts projektā paveiktais. Prezentācijai sekoja “prāta vētra”, kuras laikā abu valstu pārstāvji grupās ģenerēja idejas turpmākai attīstībai Rokišķu pilsētā un Viesītes novadā. Priekšlikumi tika prezentēti visiem dalībniekiem un tiks ņemti vērā turpmākajā sadarbībā. Pasākuma otrajā daļā abu valstu delegācijas devās dabā apskatīt Rokišķu pilsētā realizētos objektus un atraktīvās aktivitātēs iepazinās ar iepirkto inventāru. Dienas izskaņā abu valstu pārstāvji secināja, ka sadarbība starp pašvaldībā noteikti ir jāturpina arī ārpus konkrētā projekta.

Viesītes novada pašvaldība kopā ar Rokišķu rajona pašvaldību īstenoja Eiropas Savienības INTERREG Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 atbalstīta projektu “Ilgtspējīgas un aktīvas Rokišķu un Viesītes pašvaldības” Nr. LLI-295/V-R communities/. Projekta mērķis bija radīt apstākļus, kas sekmē sociālekonomiskās aktivitātes Viesītē un Rokišķos. Abās apdzīvotās vietās cilvēku dzīves stils nav pietiekoši aktīvs, tādēļ projektā liela nozīme tika pievērsta pasākumiem, lai dotu iespēju cilvēkiem tikties un pavadīt laiku aktīvi.  Projekta moto ir “VESELS UN LAIMĪGS”. Projekta laikā abās apdzīvotajās vietās tika organizēti vairāki pasākumi ģimenēm, jauniešiem un senioriem, tika iegādāti piederumi (liekā svara veste, izpletnis kā nodarbību vieta, mēģeņu komplekts par ātrās ēšanas produktu sastāvu, bumbas vingrošanai, spēles bērniem, 3D stends ar piemēriem par pasīva dzīvesveida sekām). Projekts noslēdzās 2019. gada 30. septembrī.

Projekta kopējais finansējums: EUR 199 650.36, tai skaitā ERAF finansējums EUR 169 702.80 eiro. Viesītes novada pašvaldības finansējums EUR 101 143.57, tai skaitā ERAF finansējums EUR 85 972.03.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Laura Zvirbule

 

print