ESF projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/016) grafiks 2019. gada oktobra mēnesim

Viesītes novada pašvaldība aicina izmantot iespēju rūpēties par savu veselību un piedalīties projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” aktivitātēs.

OKTOBRA AKTIVITĀŠU GRAFIKS

Projektu finansē Eiropas Savienība. Projekta kopējās izmaksas ir 47 515,00 EUR, no kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 40387,75 EUR un valsts budžeta finansējums 7127,25 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 12.2019.

Attīstības un plānošanas nodaļa aicina iedzīvotājus sekot līdzi aktualitātēm, plānotajiem pasākumiem vai izmaiņām, kas tiks publicēti pašvaldības mājaslapā www.viesite.lv un informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis” vai arī interesēties zvanot (lūgums, darba laikā) projektu koordinatorei Sandrai, tel +371 29774759.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projektu administratore Liene Maisaka

print