Vēl ir brīvas vietas uz apmācībām senioriem “Veselīga novecošana”

Vēl ir brīvas vietas uz apmācībām senioriem “Veselīga novecošana”, kuras notiks š.g. 4.septembrī plkst. 09:30-16:30, Viesītē. Pasteidzies un piesakies vēl šodien!

📞Pieteikšanās: rakstot uz e-pastu liene.maisaka@viesite.lv vai zvanot tel. 26691248. Piesakoties norādīt kontakttālruni.

print