Projekts “V-R communities” tuvojas noslēgumam

Viesītes novada pašvaldība kopā ar Rokišķu rajona pašvaldību īsteno Eiropas Savienības INTERREG Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 atbalstīta projektu “Ilgtspējīgas un aktīvas Rokišķu un Viesītes pašvaldības” Nr. LLI-295/V-R communities/. Tā mērķis ir radīt apstākļus, kas sekmē sociālekonomiskās aktivitātes Viesītē un Rokišķos. Abās apdzīvotās vietās cilvēku dzīves stils nav pietiekoši aktīvs, tādēļ projektā liela nozīme ir pievērsta pasākumiem, lai dotu iespēju cilvēkiem tikties un pavadīt laiku aktīvi.  Projekta moto ir “VESELS UN LAIMĪGS”.

2019. gada 4. septembrī Viesītē notiks apmācības senioriem “Veselīga novecošana”, tikšanās plkst. 09:30 Viesītes Kultūras pilī. Pasākuma laikā notiks lekcijas un praktiskās nodarbības par fiziskām aktivitātēm un veselības iespējām ikvienā vecumā. Sīkāk ar pasākuma dienas kārtību iespējams iepazīties pašvaldības mājas lapā pasākumu kalendārā www.viesite.lv. Lūgums pasākumam pieteikties savlaicīgi līdz 2. septembrim plkst. 16:00, jo vietu skaits ir ierobežots, zvanīt vai rakstīt projektu administratorei Lienei, tel. +371 26671248, e-pasts liene.maisaka@viesite.lv.

Augusta domes sēdē apstiprināts plānošanas dokuments – Sociālās iekļaušanās algoritms. Dokuments ir viegli uztverams, savukārt algoritma tabulas dod iespēju modelēt situāciju iedzīvotāju iesaistei svarīgos procesos un aktivitātēs. 2019. gada 10. septembrī plkst. 10:00 Viesītes kultūras pilī notiks apmācības speciālistiem, kā strādāt ar algoritmu. Šo dokumentu prezentēs arī citos kaimiņu novados.

Jūlijā pabeigta ilgi gaidītā aktīvā atpūtas vieta pie Viesītes ezera “Pie akmens”. Aktīvās atpūtas vietā, ar iespēju iedzīvotājiem aktīvi atpūsties dabā, uzstādītas šādas konstrukcijas: L veida laipa- mols, vienvietīgas šūpoles, bērnu rotaļu elements ar slidkalniņu, ugunskura vieta, divas ģērbtuves, divi galdi un četri soli, divas tualetes, informatīvais stends ar divpusējo planšeti.

Projekts noslēgsies š.g. 30. septembrī. Projekta noslēguma pasākums notiks 21. septembrī Rokišķos.

Projekta kopējais finansējums: EUR 199 650.36, tai skaitā ERAF finansējums EUR 169 702.80 eiro. Viesītes novada pašvaldības finansējums EUR 101 143.57, tai skaitā ERAF finansējums EUR 85 972.03.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projektu administratore L.Maisaka

print