Turpinās Veselības projekta aktivitātes

2019. gada septembrī pēc neliela pārtraukuma atsākas projekta Nr.9.2.4.2/16/I/016 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” aktivitātes, kur Viesītes novada iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas rūpēties par savu veselību.

Kā jau iepriekš tika ziņots, tad 2019. gadā šis projekts noslēdzas, tāpēc nepalaid garām pēdējo iespēju iesaistīties un piedalīties projekta rīkotajās aktivitātēs.

Piedāvātās aktivitātes iespējams apskatīt tabulā – Laika_grafiks_2019_septembris.

Projektu finansē Eiropas Savienība. Projekta kopējās izmaksas ir 47 515,00 EUR, no kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 40387,75 EUR un valsts budžeta finansējums 7127,25 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 12.2019.

Attīstības un plānošanas nodaļa aicina iedzīvotājus sekot līdzi aktualitātēm, plānotajiem pasākumiem vai izmaiņām, kas tiks publicēti pašvaldības mājaslapā www.viesite.lv un informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis” vai arī interesēties zvanot (lūgums, darba laikā) projektu koordinatorei Sandrai, tel +371 29774759.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.                                               

Projektu administratore Liene Maisaka

print