Viesītes novada izglītības iestādes gatavas uzņemt bērnus

26. augustā Viesītes novadā notika skolu pieņemšana jaunajam mācību gadam. Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka, speciāliste izglītības jautājumos Rainelda Muižniece un sabiedrisko attiecību speciāliste Dita Mažeika apmeklēja Viesītes vidusskolu, PII „Zīlīte”, Viesītes mūzikas un mākslas skolu un Viesītes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietu“Rites pamatskolu”. 

Viesītes vidusskolā vasaras mēnešos nomainīti logi un durvis. Tāpat arī uzstādīts interaktīvais ekrāns un zēnu mājturībā iegādātas jaunas iekārtas, ļaujot skolēniem mācīties darboties ar koku. Arī meiteņu mājturības kabinets ir papildināts ar jaunām šujmašīnām un elektrisko plītiņu. Tāpat arī citās klasēs ir veikti sīki remontdarbi – uzklāts jauns grīdas segums, nomainīti soli un galdi. Pretī skolai, blakus stadionam bijušajā izmēģinājuma lauciņā ir iekārtota jauna atpūtas un pastaigu vieta.

Šogad Viesītes Mūzikas un mākslas skolā tika veikti nelieli kosmētiskie remontdarbi. Savukārt, Viesītes pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte” šovasar izremontēta grupiņa “Mārītes”, kā arī garderobēs uzstādīti žāvējamie skapji. Tāpat arī bērnudārza apmeklētājus jaunajā mācību gadā sagaida pavisam jauni materiāli – dažādas prātu attīstošas spēles, svari, mērkrūzes, kukaiņu pētāmā spēle un citi. Komisijas ieteikums nākotnei – grupiņu audzinātājas nodrošināt ar datoru un printeri, tādējādi, atvieglojot dažādu materiālu sagādi un pielietošanu, darbojoties ar bērniem.

Šovasar Rites pamatskolā veikti nelieli kosmētiskie remonti, tāpat arī pirmsskolas bērniem grupiņās ir uzstādīti “kompetenču” skapji, lai bērns varētu brīvi paņemt materiālus un darboties ar tiem. Tāpat arī atsevišķās klasēs ir uzstādīti projektori, televizors un iekārtota jauna telpa – neformālo aktivitāšu telpa.

Visās Viesītes novada mācību iestādēs pedagogu rindas ir nokomplektētas. Komisija nepilnības pārbaudes laikā nav konstatējusi un skolas ir atzītas kā darbam gatavas.

Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiec. spec. Dita Mažeika

Foto: D.Mažeika

print