Noslēgušās starptautiskās apmācības “Cross-sectorial cooperation: Think globally act locally “

No 9. Līdz 17. augustam Viesītes novada jauniete Kristīne Līce apmeklēja Erasmus+ projekta “Cross-sectorial cooperation: Think globally act locally (Starpnozaru sadarbība: domā globāli, rīkojies lokāli)” ietvaros notiekošās apmācības, pārstāvot Viesītes novadu. Tās norisinājās Slovēnijā, pilsētā Ajdovščina, pulcējot 30 jauniešus, jaunatnes jomas pārstāvjus un darbiniekus no 6 dažādām valstīm – Slovēnijas, Lietuvas, Latvijas, Horvātijas, Itālijas un Polijas.

Apmācību dalībnieki nedēļas garumā dalījās ar savu valstu pieredzi par jauniešu iesaisti un iespējām, kā arī mācījās padziļinātāk izprast jauniešu vajadzības. Tāpat tika analizēta mainīgā situācija darbā ar jauniešiem un atspoguļotas kompetences, kuras ir nepieciešamas speciālistiem, kuri darbojas jaunatnes jomā. Apmācības tika balstītas uz neformālās izglītības metodēm, kas sevī ietver grupu diskusijas, simulācijas, praktiskos uzdevumus, semināru rīkošanu utt. Viens no apmācību uzdevumiem bija vietējo jauniešu intervēšana, lai noskaidrotu problemātiskos jauniešu jautājumus Ajdovščinā. Analizējot situāciju, dalībnieki nonāca pie secinājuma, ka problēmas jauniešiem ir saistībā ar dzīvokļu trūkumu, darba vietu trūkumu izglītotiem jauniešiem, sabiedriskā transporta piekļuves nepietiekamību, kā arī ir salīdzinoši vājo informētību saistībā ar jauniešu iespējām, projektiem un pasākumiem. Šādi gan grupu, gan individuāli uzdevumi ļāva katram dalībniekam izteikt savu viedokli, attīstīt komunikācijas prasmes, kā arī piedalīties organizatoriskajos darbos un vadīt, tādējādi attīstot un pilnveidojot savas prasmes un kompetences.

Kā stāsta apmācību dalībniece, viesītiete Kristīne Līce: “Piedaloties apmācībās “Cross sectorial cooperation: think globally act locally” es ieguvu vērtīgu pieredzi un zināšanas par to, kādas ir pareizākās metodes darbam ar jaunatni, kādas ir jaunatnes politikas tendences dažādās valstīs un kā veicināt labāku savstarpējo sadarbību. Apmācību laikā kompetentu un pieredzējušu treneru vadībā tika apgūti arī dažādi jaunatnes psiholoģijas aspekti un uzlabotas komunikācijas prasmes darbam ar jauniešiem. Bija iespēja iepazīties arī ar vietējās pašvaldības Ajdovščinas darbu, piedalīties sarunā ar mēru, kurš pastāstīja par vietējām politikas nostājām, problēmām, to risinājumiem un nākotnes plāniem, kā arī tika apspriestas problēmas, kuras mums bija izteikuši paši pilsētas jaunieši iepriekšējā dienā. Bija ļoti patīkami piedalīties vienā projektā ar Viesītes sadraudzības pilsētas Cheledzas jauniešiem, kuri atpazina Viesītes vārdu un izteica komplimentus par Viesītes novadu.”


Apmācības organizētas Erasmus+ projekta ietvaros sadarbībā ar nevalstisko organizāciju (NVO) no Slovēnijas – Inštitut za mladinsko politiko un izglītības konsultantu no Lietuvas – Politikos tyrimų ir analizės institutas.

Jaunatnes lietu speciāliste un sabiedrisko attiecību speciāliste Dita Mažeika

 

 

print