Palīdzi izstrādāt estētisku skici piecu pašvaldību kopīgam projektam!

Saskaņā ar biedrības Lauku partnerība “Sēlija” izsludināto atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu, Salas novada pašvaldība gatavo iesniegšanai projektu, kurā paredzēts sabiedrisko pasākumu nodrošināšanai visās LP Sēlija teritorijas pašvaldībās iegādāties vienota stila aprīkojumu: teltis, galdus, krēslus un banerus. Tiek gatavota Anknīstes novada, Jēkabpils novada, Krustpils novada, Viesītes novada un Salas novada pašvaldību rakstiska vienošanās par projektā iegādāto pamatlīdzekļu izmantošanu ilgtermiņā.

Saskaņā ar LP Sēlija teritorijas specifiku, kultūrvēsturiskajiem simboliem, kā arī atbilstoši projekta vērtēšanas kritērijiem,  plānotajam aprīkojumam jābūt estētiski pievilcīgam. Tādēļ, Salas novada pašvaldība aicina iesaistīties radoši mākslinieciskas personas no Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Viesītes, Salas un citiem novadiem lielformāta āra banera  estētiskas skices/ vizualizācijas izstrādē mūsu piecu pašvaldību kopīgam projektam.

Darbus lūdzam iesūtīt līdz 14.jūnijam uz e-pastu: projekti@salas.lv

Darbu autoriem tiks pasniegtas pārsteiguma balvas.

Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe

L.Kadžule, projektu vadītāja, 25640441

print