Izskanējis projekts “Aiziet vasarā –Bērniem prieks”

1.jūnijs Saukas pagasta Lonē ir īsti svētki jau ceturto gadu pateicoties Viesītes novada pašvaldības mazo projektu konkursam, mēs varam svinēt Vispasaules bērnu aizsardzības dienu!

Diena sākās ar lielu rosību, telts celšanu – Madonas BJC “Improvizācijas teātra grupai “Pilnpiens”” un radošo darbnīcu norisei, sēdvietu sakārtošanu skatītājiem. Un kad tas viss bija sakārtots plkst.11.00 sākās pasākums brīvā dabā pie Lones Tautas nama.

Improvizācijas teātra izrāde top uz vietas piedaloties skatītājam, grupas vadītāja tikai deva ainas, un mēs ieteicām raksturu, personāžu. Piedalījās un iesaistījās gan mazie, gan lielie, un aktieri pārsteidza ar savu atraktivitāti, emociju pārpilnību. Klātesoši neko tādu nebija baudījuši. Izrāde ilga apmēram 1 h, visi pamodušies, pasmējušies un pasmēlušies enerģiju (diena bija karsta), nodevās lielo burbuļu burvībai. Te arī katrs varēja uzpūst savu lielāko, garāko  burbuli, visi, kuri vēlējās arī spēlējās.

Trešais etaps bija krāsainie slaimi, garie baloni, kur palīgos nāca tētis un mamma, spīdīgie tetovējumi un cik grūti izvēlēties tetovējumu no 1000 paraugiem, kā ,lai zina, cik ilgi saglabāsies, uz rokas, kājas vai sejas?

Radošo darbnīcu vadītāji Mārtiņš, Elizabete, Renāte, Andis, Iluta ,Zane ,Laura vadītājas Ineses vadībā, strādāja profesionāli, skaisti, radoši.

Savukārt Madonas BJC grupa “Pilnpiens ”priecājās par mūsu svētkiem, šīs puses dabu un cilvēkiem.

Pasākuma laikā bija pieejams saldējums, limonāde  – ikdienas našķis, ko tirgoja krogā “Pie Viktora”. Vasaras prieks, jo brīvā dabā, kā jau pirmajā brīvdienu dienā brīvlaikā pulcējās vairāk nekā 50 bērni. Bērni mazajā Saukas pagastā izbaudīja  dienu – mācoties būt kolektīvā, radoši domāt, saņemt tik daudz dāvanu, jo šie pakalpojumi maksā lielas naudas, un daļa vecāku, kuru ģimenē aug vairāki bērni nevar atļauties. Laiks aizritēja  steidzīgi, un autobusiņam, kas bija atvedis grupu “Pilnpiens” no Madonas bija jāatgriežas Madonā.

Bērni nesteidzās prom, ar riteņiem pabraukāja, pārrunāja radošo darbnīcu guvumu un jautāja vai nākošgad atkal tiksimies?

Cerība mirst pēdējā – lai viss paliek DIEVA rokās!

Lai  “Aiziet vasarā –Bērniem prieks”

Projekta vadītāja , Inta Malceniece

print