“Mūka ķēķis” Viesītē!

Šī gada 7. jūnijā Viesītes bibliotēkā notika literāra pēcpusdiena – tikšanās ar dzejniekiem no Riebiņu novada – Roberta Mūka muzeja radošās apvienības “Mūka ķēķis” pārstāvjiem.

Kā jau liecina apvienības nosaukums, tai ir saistība ar dzejnieka un filozofa, Galēnu novadnieka Roberta Mūka vārdu un muzeju, kas glabā šīs personības piemiņu. Starp apvienības pārstāvjiem – arī muzeja vadītāja Marta Binduka, kura pastāstīja par muzeja rašanos un darbību, par radošās apvienības dalībniekiem. Šoreiz Viesītē bija ieradušās četras dāmas – Marta Binduka, Evelīna Visocka, Anita Betlere un Līga Malnace. Pasākuma dalībnieki – vietējie dzejas draugi – ieklausījās ne tikai ciemiņu dzejas lasījumos, bet atkal tikās arī ar mūsu puses dzejniekiem: Anitu Orbidāni, Elitu Jansoni, Dainu Vanagu un Baibu Masuleviču. Viena no dzejniecēm – Irēna Krastiņa – pārstāvēja gan ciemiņus, gan mūsu puses dzejniekus, jo dzimusi Galēnu pagastā, bet nu jau daudzus gadus dzīvo Viesītē. Pasākums bija arī laba iespēja pašiem dzejniekiem dalīties radošajā pieredzē, iepazīt vienam otru.

Paldies ciemiņiem no Riebiņu novada par izrādīto iniciatīvu uzstāties Viesītē, Viesītes novada dzejniekiem un pārējiem pasākuma apmeklētājiem par atsaucību, kā arī mīļš paldies ražotnes “Alīdas kafeja” īpašniecei Jolantai Kovnackai par iespēju mums visiem kavēties dzejas pasaulē, baudot garšīgo kafiju ar bērnības garšu!

Uz tikšanos citos pasākumos Viesītes bibliotēkā!

Viesītes bibliotēkas vadītāja L. Griškena

I. Dreijera foto

print