Starptautiska projekta ietvaros uzlabots aprīkojums Viesītes tūrisma punktā

INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekta „Travel Smart – visit Lithuania and Latvia” Nr. LLI – 199 īstenošana ir devusi iespēju uzlabot pakalpojumus tūristiem jaunajā 2019.gada sezonā. Projekta nosaukumāCeļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju” tiek atspoguļota projekta būtība, jo tas ir vērsts uz moderno tehnoloģiju pielietošanu, vidi, tās saudzēšanu, bet tajā pašā laikā projekta pamatdoma ir, izmantojot vietējos resursus, veicināt tūrismu, padarot Viesīti un pārējo partneru teritorijās esošos objektus pievilcīgākus un pieejamākus.

Projekta mērķis ir radīt harmonisku Latvijas un Lietuvas tūrisma attīstību, lai iespējami efektīvi izmantotu reģiona potenciālu. Projekts ir vērsts uz dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu abās robežas pusēs. Kopā ar partneriem no Lietuvas – Anīkšču, Biržu, Krekanavas reģionālo parku administrācijām un Salas, Jēkabpils un Ilūkstes novadu pašvaldībām Latvijā, īstenotas vairākas kopīgas aktivitātes, kā arī veikti infrastruktūras uzlabošanas darbi. Partneri izstrādāja vienotu tūrisma maršrutu. Interaktīvajā kartē katrs partneris ir ievietojis 10 objektu, kurus būtu jāapmeklē, aprakstus. Viesītē 2018.gadā pabeigta Mīlestības takas izbūve. Ir iegādāts ar elektroenerģiju darbināms specializēts tūrisma transportlīdzeklis; tas dos iespēju tūristiem izbaudīt Viesīti braucot, nevis tikai ejot ar kājām. Viesītes tūrisma informācijas punktā uzstādīts dators ar skārienjūtīgu ekrānu. Tajā tūristiem pieejama virtuālā tūre pa 10 objektiem un fotogrāfijas. Projekta ietvaros ir sagatavots tūrisma buklets četrās valodās – latviešu, lietuviešu, krievu un angļu. Kopā nodrukāti 1000 eksemplāri. 25. aprīlī Viesītē plānota projekta pēdējā starptautiskā vadības grupas sanāksme. Projekts noslēgsies 2019. 30.aprīlī.

Viesītes novada pašvaldības budžets projekta ietvaros ir EUR 107 0058.14, tai skaitā ERAF līdzfinansējums EUR 90 999.30, kas sastāda 85% no attiecināmajām izmaksām. Pašvaldības līdzfinansējums EUR 16 058.84.  Šo projektu finansē Eiropas Savienība.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tā saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta koordinatore Gunta Dimitrijeva, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

print