Projekta “Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” uzsākšanas sabiedriskā apspriešana

Uzsākts darbs pie projekta “Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” Nr. 1-08/388/2018. Projekta izstrādes ietvaros būs sagatavots Saukas ezera esošā vides stāvokļa raksturojums, definēta ezera ekspluatācijas kārtība, attīstība un aizsardzība, kā  arī izstrādāti Saukas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi.

Projekta “Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” uzsākšanas sabiedriskā apspriešana notiks 2019. gada 17.maijā plkst.11:00, Lonē  „Pagastmājā”, Saukas pagasts, Viesītes novads. Tiek aicināts ikviens iedzīvotājs, bet īpaši tiek aicināti tie, kuru darbība vai īpašums saistīts ar Saukas ezeru.  

Viedokļus un priekšlikumus “Saukas ezera apsaimniekošanas plānam” uzklausīsim sanāksmē, vai  sūtiet projekta vadītājai Līgai Blankai uz e-pastu liga@enviro.lv , vai arī pa pastu SIA Envrioroprojekts, Mazā Nometņu iela 31, Rīga LV 1002, līdz 2019. gada 31.maijam.

Apsaimniekošanas plāna izstrādātājs SIA “Enviroprojekts”

Līga, tel. 29262684

print