Viesītes novada dome apstiprinājusi vietējo projektu konkursa rezultātus

Viesītes novada domes organizētajā vietējo projektu konkursā 2019. gadā kopā tika saņemti 12 projektu pieteikumu, kuri  tika izvērtēti Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejā un 11 no tiem apstiprināti domes sēdē.

 1. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Pāri upei”, projekta vadītājs Ārijs Bārdulis “Gājēju laipas atjaunošana pāri Dienvidsusējas upei Elkšņu pagasta centrā”;
 2. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa, projekta vadītāja Sabīne Zupa “Mācību dienas cikls – Cāļu dienas Viesītes novadā – Lonē!”;
 3. Biedrība “Ritten”, projektu vadītāja Kristīne Verečinska “Māla veidošanas nodarbības Rites pagasta bērniem, pusaudžiem un jauniešiem”;
 4. Biedrība “Sēļu klubs”, projektu vadītāja Ilma Svilāne “Vecā Stendera dārgumu sala”;
 5. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvu grupa, projektu vadītāja Laura Ponomarenko “Izaicini sevi šajā vasarā”;
 6. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvu grupa, projektu vadītāja Inita Osma “Tautas tērpa elementu papildināšana VPDK “iDeja” Viesītes novada atpazīstamības veicināšanai”;
 7. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvu grupa, projektu vadītāja Laura Zvirbule “Sporta ielas otrie pagalma svētki “Vesela ģimene””;
 8. Biedrība “Sēļu zīle”, projekta vadītāja Ināra Elberte “Nodarbību cikls – Kā labāk dzīvot”;
 9. Vietējo iniciatīvu grupa, projektu vadītāja Inta Malceniece “Aiziet vasarā – Bērniem prieks”;
 10. Saukas Evaņģēliski luteriskā draudze, projektu vadītājs Valdis Piekuss “Saukas Dievnama novērtēšana pēc 200 gadiem”;
 11. Biedrība “Zīle”, projektu vadītāja Elita Skadiņa “Novada rokdarbnieku tīklošanās izpētes braucienā uz Zemgales amatniecības centriem”.

Atbalstīto projektu vadītāji tiek aicinātas ierasties Viesītes novada pašvaldībā pie juristes no 7. maija līdz šī gada 18. maijam, lai parakstītu Sadarbības līgumu par projekta ieviešanu. Projektu īstenošana tiks uzraudzīta, un rezultāti vērtēti.

Attīstības un plānošanas nodaļas vārdā vēlos izteikt pateicību projektu rakstītājiem.

Projektu administratore Liene Maisaka

print