Aktīvs šodien, vesels rīt!

Viesītes novada pašvaldība kopš 2017. gada īsteno projektu Nr.9.2.4.2/16/I/016 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā”, kas piedāvā bez maksas apmeklēt dažādas veselības veicināšanas un slimību profilakses aktivitātes visu vecumu grupu iedzīvotājiem.

Marta mēneša aktivitātes:

  1. Vingrošanas nodarbības Viesītes vidusskolas skolēniem izglītības programmas īstenošanas vietā “Rites pamatskolā”, Cīruļi, Rites pagasts, Rites novads – 01., 05., 08., 19., 22., 26., 29., 30.03.2019.
  2. Vingrošanas nodarbības Viesītes vidusskolas skolēniem izglītības programmas īstenošanas vietā Vaļņu ielā 7, Viesīte, Viesītes novads – 01., 08., 22., 29.03.2019.
  3. Peldēšanas apmācības Viesītes vidusskolas skolēniem izglītības programmas īstenošanas vietā “Rites pamatskolā“, Cīruļi, Rites pagasts, Rites novads – 06., 20., 27.03.2019.
  4. Peldēšanas apmācības Viesītes vidusskolas skolēniem izglītības programmas īstenošanas vietā Vaļņu ielā 7, Viesīte, Viesītes novads – 01., 04., 08., 18., 22.03.2019.
  5.  Peldēšanas nodarbības pieaugušajiem (pieteikties pie projektu aktivitāšu koordinatores Sandras 29774759) – 04., 11., 18., 25.03.2019. Aktivitātē skaits ierobežots!
  6.  Dienas nometne Viesītes vidusskolas skolēniem “Jauns-aktīvs-vesels” –  14. un 15. martā, aicināti pieteikties skolnieki vecumā no 10-16 gadiem. Tā, kā skolēnu skaits nometnē ir ierobežots, tad priekšrocība tiem, kuru vēl nav piedalījušies Veselības projekta aktivitātēs. (pieteikties skolā pie S.Milaknes).

Marta mēnesī nenotiks Vingrošanas nodarbības PII “Zīlīte”, bet tās atsāksies aprīlī.

Projekts noslēgsies šī gada nogalē. Projektu finansē Eiropas Savienība. Projekta kopējās izmaksas ir 47 515,00 EUR, no kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 40387,75 EUR un valsts budžeta finansējums 7127,25.

Lūgums sekot līdzi aktualitātēm, plānotajiem pasākumiem vai izmaiņām, tie tiks publicēti pašvaldības mājaslapā www.viesite.lv un laikrakstā „Viesītes novada vēstis”.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.           

Projekta vadītāja L.Maisaka

print