Viesītes novada pašvaldība izsludina vietējo projektu konkursu

Viesītes novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļa aicina Viesītes novada teritorijā reģistrētas biedrības, nodibinājumus, reliģiskas organizācijas, kā arī vietējās iedzīvotāju iniciatīvas grupas pieteikt savas idejas projektu konkursam. Pretendenti pieteikumus var iesniegt Viesītes novada pašvaldības kancelejā vai sūtīt tos elektroniski (parakstītus un ieskenētus) uz e-pastu: dome@viesite.lv līdz š.g. 29. martam (ieskaitot).

Pieteikuma veidlapa – 1.pielikums_pieteikuma_veidlapa

2019. gada 8. janvārī notika darba grupas sanāksme, kurā tika izstrādāts jauns dokuments “Kārtība, kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu no pašvaldības budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupas, kuru vārdā darbojas fiziska persona”. Tas ir apstiprināts ar 2019. gada 24. janvāra domes lēmumu Nr. 11, kurā arī tiek atcelts 2018. gada 15. februāra lēmums Nr.12 Par “Kārtības, kādā Viesītes novada dome piešķir, atbalstu no pašvaldības budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu projektu konkursiem” apstiprināšanu jaunā redakcijā.

Ar jauno dokumentu varat iepazīties pašvaldības mājas lapā http://www.viesite.lv/?page_id=14731.

Projektu administratore L.Maisaka

liene.maisaka@viesite.lv

tel. 26691248

print