Ar kopīgiem pasākumiem Viesīte stiprina sadarbību ar Rokišķiem

Viesītes novada pašvaldība Eiropas Savienības Interreg Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 atbalstīta projekta “Ilgtspējīgas un aktīvas Rokišķu un Viesītes pašvaldības” Nr. LLI-295 ietvaros 2018.gada augusta mēnesī ir organizējusi divus pasākumus, kuros piedalījās pārstāvji no Lietuvas un Latvijas. Projekta atklāšanas pasākums notika 4.augustā, savukārt, ģimeņu sporta diena ”Veselības noslēpumu atklāšana” notika 11.augustā.

Projektu īsteno divi partneri – Viesītes novada pašvaldība, kas ir vadošais partneris, un Rokišķu rajona pašvaldības administrācija. Tā īstenošanas laiks ir 18 mēneši no 01.04.2018. līdz 30.09.2019. Projekta mērķis radīt apstākļus, kas sekmē sociālekonomiskās aktivitātes Viesītē un Rokišķos. Projekts risina sociālās iekļaušanas un iedzīvotāju skaita samazināšanās problēmas saistībā ar emigrāciju un nabadzību. Abās apdzīvotās vietās – Viesītē un Rokišķos cilvēku dzīves stils nav pietiekoši aktīvs, tādēļ projektā liela nozīme ir pievērsta pasākumiem, lai dotu iespēju cilvēkiem tikties, pavadīt laiku aktīvi. Projekta sasniedzamie rezultāti: uzlabota dzīves vide, īstenojot kopīgas aktivitātes: “Dzīves noslēpumu atklāšana”, “Burbuļu diena”, “Veselīga novecošana”, vairākas sporta dienas. Aktīvam dzīvesveidam tiks izveidotas un uzlabotas divas vietas Viesītē un divas Rokišķos. Viesītē tiks izveidots bērnu rotaļu laukums, savukārt sporta laukums aprīkots ar žogu, divi aktīvas laika pavadīšanas laukumi katrs ar trim zonām – bērniem, pusaudžiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem tiks izveidoti Rokišķos.  Ir uzsākta un turpināsies kopīgu pasākumu organizēšana, tai skaitā sporta pasākumi ģimenēm un dažādu vecumu iedzīvotāju grupām. Ir iegādāti piederumi, lai popularizētu veselīgu uzturu un dzīvesveidu un demonstrētu ātrās ēdināšanas produktu negatīvo ietekmi uz veselību. Tāpat tiks izstrādāts sociālās iekļaušanas uzlabošanas algoritms. Tas būs viegli izmantojams inovatīvs dokuments ar saprotamām instrukcijām sabiedrībai un speciālistiem.

Projekta atklāšanas pasākumā dalībnieki ar savām aktivitātēm pievērsa iedzīvotāju uzmanību projektam, tā mērķim, plānotajiem rezultātiem. Tika pielietoti vairāki instrumenti iedzīvotāju uzmanības piesaistei – informācija uz lielā ekrāna pilsētas centrā, informatīvu lapiņu dalīšana, lietuviešu kapelas koncerti “Zaļā tirgus” teritorijā un uz lielās skatuves laukumā pie Viesītes Kultūras pils. Tika dalīti baloni bērniem, kas ļāva piesaistīt arī vecāku uzmanību, bet kā kulminācija pasākumam bija vakarā, kad Viesītes pilsētas svētku koncerta laikā projekta dalībnieki pēc pasākuma vadītāju nolasītās informācijas par projektu, laida gaisā ar hēliju pildītus balonus. Pateicoties tam, ka projekta atklāšanas pasākums notika Viesītes pilsētas svētku laikā, informāciju uzklausīja un vēroja apmēram 600 cilvēku. Pasākuma dalībnieki bija aktīvu un, dalot informatīvās lapiņas, stāstīja par projektu, iepazīstināja viesus ar Viesīti. Pasākuma laikā izveidojās tieši kontakti starp dalībniekiem. Ikvienam dalībniekam bija iespēja dalīties pieredzē, bet kā pārsteigums bija saņemtais paklājiņš ar projekta logo.

Savukārt, 2018. gada 11. augustā Viesītē notika projekta Ģimenes sporta dienas pasākums “Veselības noslēpumu atklāšana”. Projektu administratore Liene Maisaka stāsta ”Kopā piedalījās 54 dalībnieki, no kuriem 25 bija pārstāvji no Rokiškiem un 29 no Viesītes. Pirms sacensībām dalībnieki tikās Viesītes Kultūras pilī, kur iepazināmies,  un pie kafijas tases pārrunājām dienas plānu, kā arī tika izdalīti krekliņi ar uzrakstu “Vesels un laimīgs”, kas ir arī projekta moto. Ģimeņu dienas sporta pasākums notika vienlaicīgi ar Viesītes sporta dienu, kā rezultātā tā bija plaši piepildīta diena ar dažādiem sporta veidiem, kurus steidza izmantot gan viesi, gan arī vietējie dalībnieki. Rokišku pārstāvji bija ieradušies ar 1 volejbola komandu, 3 strītbola komandām un vairākām ģimenēm, Viesīti pārstāvēja pārsvarā aktīvās ģimenes. Kamēr norisinājās komandu sporta spēles, paralēli notika individuālie sporta veidi un stafetes, kur piedalījās Rokišķu un Viesītes ģimenes. Šautriņu mešanas bērnu grupā 1. vietu ieguva Mārcis Prodnieks, basketbola soda metienus sieviešu grupā 2. vietu ieguva Vita Liepiņa un bērnu grupā 1.vietu – Ardis Liepiņš un 2.vietu – Mārcis Prodnieks, riepas mešanā bērnu grupā 1.vietu ieguva Ardis Liepiņš un 3.vietu – Tomass Stumbiņš. Pludmales volejbolā kopā piedalījās 14 komandas, no kurām 3 komandas bija no Lietuvas, pēc sīvas cīņas Lietuviešu komanda palika 4. vietā “Lietuva 1” – Monte Tomašauskaite, Erikas Žabalis, Justas Verbiejus. Strītbolā pieteicās 7 komandas, no tām 3 Lietuvas komandas, Lietuvas komandas izcīnīja 2. vietu “Lietuva 1” – Astijus L., Nedas D., Nedas V. un 3. vietu –“Lietuva 2” – Ramūnas Č., Arūnas T., Adomas S. Diena izdevās spraiga un aizrautīga. Pēc sacensībām dalībnieki mielojās ar sagatavoto zupu un dalījās iespaidiem”

Viesītes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa un projekta īstenošanas komanda saka lielu paldies visiem, kas piedalījās projekta pasākumā, bez Jums šis pasākums nebūtu iespējams. Mums patiess prieks, ka Viesītē ir tik daudz aktīvu cilvēku, kas savu brīvo laiku izvēlas pavadīt kopā ar ģimeni svaigā gaisā aktīvi sportojot. Liels paldies arī tiem, kas palīdzēja šo pasākumu noorganizēt. Šis ir projekts, kurš stiprina pārrobežu sadarbību. Cilvēkiem ir viegli sazināties, jo sarunās tiek pielietotas vairākas valodas – latviešu, lietuviešu, krievu un angļu.

Ceru, ka nav tāds Viesītes novada iedzīvotājs, kurš nebūtu dzirdējis par projektu “V-R Communities”

Nākošais projekta ietvaros organizētais pasākums notiks 16.septembrī Rokišķos.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Projekta kopējais finansējums: 199 650,36 eiro, tai skaitā ERAF finansējums 169 702,80 eiro. Viesītes novada pašvaldības finansējums: 101 143,57 eiro, tai skaitā ERAF finansējums 85 972,03 eiro.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Gunta Dimitrijeva, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.

 

               

print