Apstiprinātas Viesītes novada vēlēšanu iecirkņu komisijas

Apstiprinātas Viesītes novada vēlēšanu iecirkņu komisijas
13.Saeimas vēlēšanām  06.oktobrī 2018.g.
VIESĪTES vēlēšanu iecirknis Nr.  494
Vēlēšanu iecirkņa komisija:
Nr Vārds Uzvārds
1 LAILA MALCENIECE priekšsēdētājs
2 SANITA BERĢE sekretārs
3 SANDRA GRIGORJEVA loceklis
4 IEVA FELDMANE loceklis
5 SARMĪTE MATAČINA loceklis
6 EDITA MUCENIECE loceklis
7 ILZE MARTUŽENOKA loceklis
ELKŠŅU vēlēšanu iecirknis Nr. 500
Vēlēšanu iecirkņa komisija:
Nr Vārds Uzvārds
1 INDRA CEPURĪTE priekšsēdētājs
2 SANITA PODŽUS sekretārs
3 JURGITA GRIŠKĒNA loceklis
4 INESE PURENE loceklis
5 INGUNA BISTROVA loceklis
6 SARMĪTE BISTROVA rezervē
7 ARITA BĀRDULE rezervē
RITES vēlēšanu iecirknis Nr. 507
Vēlēšanu iecirkņa komisija:
Nr Vārds Uzvārds
1 IRINA VAVERE priekšsēdētājs
2 AINA KAMPE sekretārs
3 AIRA BĒRZIŅA loceklis
4 AINA GUOĢE loceklis
5 KRISTĪNE VEREČINSKA loceklis
6 LUDMILA ŠVEDA rezervē
7 SOLVITA CEPURĪTE rezervē
SAUKAS vēlēšanu iecirknis Nr.  513
Vēlēšanu iecirkņa komisija:
Nr Vārds Uzvārds
1 SOLVITA GEDUŠA priekšsēdētājs
2 ILGA LAIZĀNE sekretārs
3 EVITA BAUSKA loceklis
4 LITA ŠTEINARTE loceklis
5 ZANE LĀCE loceklis
6 VALDA LĀČPLĒSE rezervē
7 INESE BUTĀNE rezervē
print