Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/016 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” ietvaros notikuši 2 tematisko lekciju cikli

Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/016 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” ietvaros notikuši 2 tematisko lekciju cikli:

  1. gada novembrī Speciālista lekcijas par onkoloģisko saslimšanu profilaksi, kuras vadīja ģimenes ārste Vija Pelčere. Lekciju mērķis bija sabiedrības izglītošana par iespējām izvairīties no kaitīgajiem ieradumiem, kaitīgu vielu lietošanas, kas veicina onkoloģiskās saslimšanas;
  2. gada februārī Speciālista lekcijas par sirds un asinsvadu slimību profilaksi, kuras vadīja ģimenes ārste Iveta Līce. Lekciju mērķis bija par ieskatu sirds un asinsvadu slimību cēlonī, to profilaksē, un jau esošu slimību gadījumos.

Iedzīvotājiem bija iespēja apmeklēt lekcijas gan pagastos – Elkšņu, Saukas un Rites – gan Viesītes pilsētā.

Marta mēnesī ikviens novada iedzīvotājs tiek aicināts apmeklēt psihologa lekcijas par sevis pasargāšanu no stresa situācijām:

  • 09.03.2018 plkst. 12:00 Rites Tautas namā;
  • 09.03.2018. plkst. 14:30 Saukas pagasta Tautas namā Lonē;
  • 15.03.2018 plkst. 15:00 Elkšņu Kultūras namā;
  • 15.03.2018 plkst. 17:00 Viesītes Sociālā dienesta mācību telpā.

Lekcijas vadīs lektore, mg. psych., psiholoģe Sarmīte Jaševa. Lekciju plāna projekts ir izstrādāts, lai mērķauditorija spētu identificēt, atpazīt stresa situācijas, izprast stresa izraisītājus un simptomus, izvērtēt riska situācijas saistībā ar stresu, kā arī apgūt stresa mazināšanas un pārvarēšanas metodes un veidus, kas palīdzēs saglabāt mērķauditorijas psihoemocionālo veselību. Lekcijas ilgums: 2 akadēmiskās stundas katrā norises vietā (1 akadēmiskā stunda – 45 minūtes).

 

Projekta vadītāja

Liene Maisaka

print