Uzņēmēji papildina jauniešu zināšanas par profesijām, nozaru specifiku un karjeras izaugsmi

ESF projekta „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 13.decembrī notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Starts uz veiksmīgu karjeru” Viesītes vidusskolas 10.-12.klašu skolēniem.

   Interaktīvā lekcija – tikšanās ar uzņēmējiem un to pārstāvjiem no farmaceitiskās un žurnālistikas  nozarēm.     Tika aktualizēta izglītojamo pašvērtējuma veikšana un karjeras lēmumu pieņemšana.

   Interaktīvās lekcijas pirmo daļu vadīja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kristīnes Viesītes aptieka valdes locekle Aina Pečauska. Tikšanās laikā skolēniem bija iespēja izprast karjeras izaugsmes būtiskus faktorus(personības iezīmes un pamatīgu pašdisciplīnu), uzklausīt uzņēmuma veiksmes stāstu, izprast aptiekāra, farmaceita, pārdevēja un citu profesiju, kuras saistītas ar aptiekas darbības specifiku. Tikšanās otro daļu vadīja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BRĪVĀ DAUGAVA” valdes locekle Sarmīte Rutka un galvenais redaktors Jānis Apīnis. Diskusijas laikā skolēniem bija iespēja izprast karjeras izaugsmes iespējas dažādās pakāpēs un līmeņos žurnālistikā, uzklausīt uzņēmuma veiksmes stāstu, izprast žurnālista, publicista, redaktora, fotogrāfa un daudzu citu profesiju, kuras saistītas ar laikrakstu izdošanu karjeras izaugsmi.

    Aktualizējās pašvērtējuma nozīme un pozitīvs skatījums uz savas dzīves strukturēšanu veiksmīgai karjeras attīstībai. Jaunieši iepazina divu nozīmīgu nozaru profesijas, darba specifiku un karjeras izaugsmes iepējām. Diskusijā jaunieši sakārtoja savas domas un varēja noskaidrot interesējošos jautājumus. Izglītojamie uzklausīja  padomus, kā soli pa solim nonākt līdz nākotnes profesijas izvēlei (gribu , varu, vajadzību apzināšanās, resursi un personības iezīmes). Arī gluži pretēji, kāds saprata, ka noteikti nevēlas kādu no šīm profesijām. Tomēr tas arī nav slikti, ja ir ar ko salīdzināt, iedziļināties un izprast līdz galam, kā rezultātā savlaicīgi pagriezt savas karjeras stūres ratu pareizā gultnē.

 Jauniešu domas par interaktīvo lekciju:

 Ieva  (12.kl.).: Tikšanās ar uzņēmējiem bija interesanta. Noteikti uzzināju daudz vairāk informācijas par šim nozarēm un profesiju klāstu.

Tīna (10.kl.): Paplašināju savu redzesloku, bet šīs profesijas man nav saistošas. Tomēr diskusija bija noderīga.

 Markuss (12.kl.): Domāju, ka par žurnālistikas jomu varu iesaistīties sarunā, jo sekoju līdzi norisēm valstī. Svarīgi ir izprast viedokļus un arī izteikt tos. Darba un informācijas plūsma ir milzīga, kā arī atbildība. Tiešām ir par ko aizdomāties.

Sasniegtais rezultāts:

*jaunieši uzklausīja pozitīvus pieredzes piemērus un veiksmes stāstus par Latvijas uzņēmumu darbību  un personīgo izaugsmi. Uzņēmēji dalījās savā pieredzē un uzņēmuma darbības ilgtspējas noslēpumā. Izglītojamie izprata pašdisciplīnas un pašvērtējuma nozīmi.

*Izprata karjers izaugsmes attīstības plāna izveides aktualitāti un nepieciešamību.

*Iepazina profesiju klāstu konkrētā jomā un aktualizēja savas izglītības tālākās iespējas.

*Izglītojamie diskutēja ar lektoriem par savas karjeras attīstības secīgu strukturēšanu, līderības faktoru, menedžmentu, darba specifiku un ikdienu, kā arī izaicinājumiem. Ievadīja sarunas par ēnu dienām.

*Izglītojamie izvērtē karjeras attīstības nozīmi un savas iespējas. Iedvesmojās no pozitīvās pieredzes. Iedziļinājās profesiju klāstā un izglītības iespējās dažādās jomās.

   Izdevumi par karjeras pasākumu ‘Starts uz veiksmīgu karjeru””  tika segti no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

Materiālu sagatavoja: pedagogs karjers konsultants Sarmīte Ratiņa

print