Karjeras attīstības atbalsta pasākums jauniešiem

ESF projekta „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 30.novembrī notika pirmais pasākums „Karjeras izaugsme – Tava izvēle” Viesītes vidusskolas un Rites pamatskolas 7.-9.klašu jauniešiem.Pasākuma mērķis treniņprogramma “Karjeras izaugsme – Tava izvēle”. Treniņprogrammu vadīja trenere/moderētāja Anda Kļaviņa no  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Studio Hermansons” reģistrācijas Nr. 40103376232 /Rīga, kura specializējusies attiecīgajā jomā. Tika aktualizēta izglītojamo izpratne par pašvērtējuma veikšanu un karjeras lēmumu pieņemšanu.    Pozitīvā psiholoģija piedāvā efektīvus veidus, kā apzināties savas stiprās puses un kā tās pielietot, lai izveidotu sev atbilstošu karjeru. Šis treniņš iespējams deva pirmos impulsus un iespējams palīdzēja  jauniešiem apzināties savas iekšējās pārliecības un fokusēties uz tām, kas savukārt ikdienā palīdz sasniegt vēlamos rezultātus mācībās un vēlāk – savā karjerā.

Jaunieši izgāja četru pakāpju modeli:

  • Noteica savas top spējas, izmantojot VIA pozitīvo rakstura īpašību testu. Praktizēja labāko spēju identificēšanu sevī un citos.
  • Uzzināja par stipro pušu nozīmi karjeras izvēlē un tās izaugsmē, kā arī to attīstīšanas ietekmi uz mācību procesu, veselību un vispārējo dzīves apmierinātību.
  • Trenējās stāstu stāstīšanas mākslā, lai atklātu savas veiksmes formulas jauniem sasniegumiem un izveidotu „Manas karjeras veiksmes stāstu.’’
  • Saņema individuālu koučingu.

Šie bija daudziem janiešiem pirmie soļi  sevis kā personības pašizpētē. Aktualizējās pašvērtējuma nozīme un pozitīvo rakstura īpašību fokuss. Jaunieši aizdomājās par savu karjeras izglītības struktūrēšanu un mērķu noteikšanu, kā arī  iespējamo karjeras virzienu vispār. Diskusijā sakārtoja savas domas. Papildināja savas iemaņas, kas palīdzēs turpināt būvēt savu sapņu karjeru. Izglītojamie uzklausīja  padomus, kā soli pa solim nonākt līdz nākotnes profesijas izvēlei (gribu , varu, vajadzību apzināšanās, resursi un personības iezīmes).

Jauniešu domas par treniņprogrammu:

 Zanda (8.kl.).: Karjeras izaugsmes treniņprogramma bija vērtīga. Savu pozitīvo un stipro rakstura pušu apzināšanās ir tiešām svarīga. Man ļoti patika šāda aktivitāte. Ceru, ka šādas nodarbības notiks biežāk.

Aleksandrs (8.kl.): Man patika treniņprogramma. Es priekš sevis sapratu kādas ir manas “Superspējas”, kuras man varētu palīdzēt karjeras plānošanā.

Elīna (8.kl.): Bija interesanti un uzzināju jaunu par personīgajām stiprajām pusēm. Domāju, ka tas man noderēs. Saprotu, ka šoreiz nebija tik daudz par skolām un profesijām, bet noteikti apmeklēšu citas nodarbības, lai noskaidrotu sev vēlamo informāciju.

Evija (9.kl.). Patika. Varēju aizdomāties par vērtībām un savām spējām, kuras ikdienā neliekas svarīgas.   

   Izdevumi par karjeras pasākumu ”Karjeras izaugsme – Tava izvēle”  tiks segti no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

Atbildīgais par pasākumu: pedagogs karjers konsultants Sarmīte Ratiņa

print