Viesītē turpinās tenisa nodarbības

Viesītē turpinās tenisa nodarbības, projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/016, “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” ietvaros. Nākamās nodarbības 12. jūnijā plkst. 10:00-13:00 un 14. jūnijā plkst. 13:00-16:00.  Iedzīvotājiem iespēja apmeklēt bezmaksas tenisa nodarbības. Vienas nodarbības ilgums -1h. Pieteikšanās zvanot pa tālruni 29383204 (Sandra Nikolajeva)

Kopumā projektā paredzētas 9 nodarbības (19.06., 26.06., 10.07., 17.07.). Informācija par turpmākajām nodarbībām tiks iepriekš izziņota mājaslapā.

Ierasties: sporta apavos un sporta tērpā.

Projekta mērķauditorija: trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji; personas ar invaliditāti; iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem; bezdarbnieki; iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus Viesītes pilsētas (pagastu iedzīvotāji).

print