Projekta ietvaros iespēja apmeklēt tenisa nodarbības

Šī gada 07., 19.un 26. jūnijā un 10., 17. jūlijā no plkts. 10:00 līdz plkst. 13:00 Sēlijas Sporta skolas sporta zālē (bijušās arodvidusskolas sporta zālē), projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/016, “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” ietvaros iespēja apmeklēt bezmaksas tenisa nodarbības. Vienas nodarbības ilgums -1h.

Kopumā projektā paredzētas 9 nodarbības (1. jūnijs- 31. augusts). Informācija par turpmākajām nodarbībām tiks iepriekš izziņota mājaslapā.

Pieteikšanās zvanot pa tālruni 29383204 (Sandra Nikolajeva)

Ierasties: sporta apavos un sporta tērpā.

Projekta mērķauditorija: trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji; personas ar invaliditāti; iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem; bezdarbnieki; iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus Viesītes pilsētas (pagastu iedzīvotāji).

print