Pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte” bērni apmeklē vingrošanas nodarbības

Sākot ar šī gada 2. maiju, projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/016, “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” ietvaros notiek vingrošanas nodarbības PII “Zīlīte”.

Pasākuma mērķis ir bērnu iesaistīšana aktīvās vingrošanas nodarbībās, kas vērstas uz veselības veicināšanu, dažādu prasmju un iemaņu veidošanos un pilnveidošanu, veidojot pozitīvu un ieinteresētu attieksmi pret fiziskām aktivitātēm. Vingrošana veicina bērnu kustību prasmes aktīvā darbībā, sekmē bērnu fizisko spēju attīstību – līdzsvaru, koordināciju, ātrumu, attīsta balsta un kustību aparātu, veicina pareizas stājas veidošanos, sekmē pēdas velvju veidošanos, rada pozitīvi emocionālu noskaņojumu kustību rotaļās, veicina sadarbības prasmes gan starp vienaudžiem, gan ar pedagogu, nostiprina veselību un sekmē gribas attīstību. Nodarbībās tiek izmantots daudzveidīgs inventārs – bumbas un bumbiņas, vingrošanas soli, vingrošanas riņķi, nūjas, pēdiņas, dažāda lieluma klucīši, lecambumbas, smilšu maisiņi, līdzsvara akmentiņi, dabīgi materiāli (kastaņi, zīles, akmentiņi). Pēc PII “Zīlīte” sporta skolotājas Evitas teiktā, bērni ar lielu sajūsmu un interesi nāk uz šīm nodarbībām. Tas apliecina to, ka bērniem vingrošana patīk, sagādā prieku, rada aizrautību. Jebkura šāda darbošanās ir nozīmīga bērna veselības veicināšanā un stiprināšanā.

Projekta mērķis ir īstenot veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus Viesītes novadā, uzlabojot pieejamību šiem pakalpojumiem novada iedzīvotājiem. Bez vingrošanas PII „Zīlīte” projekta ietvaros plānots īstenot sirds un asinsvadu speciālista lekcijas un konsultācijas, onkologa lekcijas un konsultācijas, psihologa lekcijas par sevis pasargāšanu no stresa situācijām garīgās veselības veicināšanai, dietologa lekcijas veselīga uztura lietošanas veicināšanai, lekcijas par atkarību mazināšanas pasākumiem bērniem un vecākiem un topošo vecāku apmācības, sniedzot iespēju topošajiem vecākiem papildināt savas zināšanas par bērna veselību un iespējamo risku novēršanu, vingrošanas nodarbības Rites pamatskolā un Viesītes vidusskolā, balsta muskuļu sistēmas stiprināšanas nodarbības – peldēšanu pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem un pārējai mērķa grupai, kardio-vaskulārās sistēmas stiprināšanas nodarbības – nūjošanu un koordinācijas un vestibulārās sistēmas stiprināšanas nodarbības – tenisu.

Informācija pa tālruni 29383204, vai rakstot sandra.nikolajeva@viesite.lv

Nodarbības tiek īstenotas projekta Nr.9.2.4.2/16/I/016 „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” ietvaros.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Projekta vadītāja S.Nikolajeva

print