Viesītes novada pašvaldība uzsāk Veselības veicināšanas projekta ieviešanu

Viesītes novada pašvaldība ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.9.2.4.2/16/I/016 „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” īstenošanu. 4. aprīlī projekta vadītāja Sandra Nikolajeva, iepirkumu speciāliste Silvija Eglīte un projektu administratore Laura Liepiņa bija uz konsultāciju Centrālo finanšu un līgumu aģentūrā, lai saņemtu atbildes uz jautājumiem par projekta ieviešanas gaitu, līgumu slēgšanu un iepirkumu procedūru.

Projekta mērķis ir īstenot veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus Viesītes novadā, uzlabojot pieejamību šiem pakalpojumiem novada, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem, iedzīvotājiem. Projekta ietvaros plānots īstenot sekojošus slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumus: sirds un asinsvadu speciālista lekcijas un konsultācijas, onkologa lekcijas un konsultācijas atsevišķi vīriešu un sieviešu mērķauditorijai, psihologa lekcijas par sevis pasargāšanu no stresa situācijām garīgās veselības veicināšanai, dietologa lekcijas veselīga uztura lietošanas veicināšanai, lekcijas par atkarību mazināšanas pasākumiem bērniem un vecākiem un topošo vecāku apmācības, sniedzot iespēju topošajiem vecākiem papildināt savas zināšanas par bērna veselību un iespējamo risku novēršanu, vingrošanas nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem fiziskās aktivitātes veicināšanai pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte”, Rites pamatskolā un Viesītes vidusskolā, balsta muskuļu sistēmas stiprināšanas nodarbības – peldēšanu pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem un pārējai mērķa grupai, kardio-vaskulārās sistēmas stiprināšanas nodarbības – nūjošanu un koordinācijas un vestibulārās sistēmas stiprināšanas nodarbības – tenisu.

Projekta kopējās izmaksas ir 47 515,00 EUR, no kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 40387,75 EUR un valsts budžeta finansējums 7127,25 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 12.2019.

Attīstības un plānošanas nodaļa aicina iedzīvotājus sekot līdzi aktualitātēm un plānotajiem pasākumiem, kas tiks publicēti pašvaldības mājaslapā www.viesite.lv, laikrakstā „Viesītes novada vēstis” un uz LED ekrāna. Ar darba plānu 2017. gadam iespējams iepazīties šeit: Darba_plans_2017_Viesites

Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu administratore Laura Liepiņa

print