Par Pasaules AIDS dienu 1.decembrī

Katru gadu 1.decembrī tiek atzīmēta Pasaules AIDS diena. Šogad tā tiks atzīmēta jau 27. reizi. Šīs dienas mērķis ir aktualizēt HIV/AIDS tematiku un uzrunāt sabiedrību, lai mazinātu tajā valdošos aizspriedumus un stigmu pret HIV inficētiem cilvēkiem un AIDS pacientiem. Tāpat jau 4. gadu pēc starptautiskās organizācijas „HIV in Europe” (tulk. „HIV Eiropā”) iniciatīvas tiek organizēta akcija „HIV un hepatīta testēšanas nedēļa 2016”, kas vairāk kā 50 Eiropas valstīs norisināsies laika posmā no 15. līdz 25.novembrim, tieši nedēļu pirms Pasaules AIDS dienas. HIV testēšanas nedēļa paredzēta, lai palielinātu sabiedrības informētību par to, cik svarīgi ir savlaicīgi un regulāri veikt to cilvēku testēšanu uz HIV, kuri visvairāk pakļauti inficēšanās riskam*, lai tādējādi samazinātu cilvēku skaitu, kas dzīvo ar HIV un kuri nezina savu diagnozi.
Statistikas dati liecina, ka 2,5 miljoni cilvēku Eiropā ir inficēti ar HIV infekciju un vairāk kā puse no šiem gadījumiem ir Eiropas austrumu daļā. Vidēji 65% gadījumu HIV infekcija tiek nodota heteroseksuālu (starp sievieti un vīrieti) dzimumkontaktu laikā. 50% gadījumu HIV infekcija tiek diagnosticēta novēloti, proti, kad CD4 šūnu skaits ir mazāks par 350 šūnām/mL3.. Latvijā 2015.gadā tika diagnosticēti 393 jauni HIV infekcijas gadījumi, savukārt līdz 2016.gada 1.septembrim reģistrēti 197 jauni HIV infekcijas gadījumi. Šobrīd Latvijā ar HIV infekciju dzīvo 6804 cilvēki, no kuriem 1752 ir iestājusies AIDS stadija. Diemžēl Latvija ieņem otro vietu Eiropas Savienībā HIV infekcijas jauno gadījumu ziņā uzreiz aiz Igaunijas.
Tādēļ, Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) aicina Latvijas pašvaldības iesaistīties iedzīvotāju informēšanā un izglītošanā par jautājumiem, kas saistīti ar HIV/AIDS.

Pasākumi, kurus var īstenot Jūsu pašvaldība:

 • Informēt iedzīvotājus par HIV inficēšanās riskiem, profilaksi un HIV testa veikšanas iespējām Jūsu pašvaldībā;
 • Veicināt veselības aprūpes speciālistu, īpaši ģimenes ārstu, atbildību par iedzīvotāju informēšanu par jautājumiem, kas saistīti ar HIV/AIDS un piedāvāšanu veikt HIV testu;
 • Pasākumu veikšanā sadarboties ar nevalstiskām organizācijām, ģimenes ārstiem, slimnīcām, sociālajiem dienestiem, probācijas dienestu, patversmēm u.c., kur var sasniegt paaugstinātam HIV infekcijas riskam pakļutās sabiedrības grupas*;
 • Izmantot vietējo presi, televīziju, speciālistu padomus un konsultācijas saistībā ar HIV profilakses pasākumu veikšanu Jūsu pašvaldībā;
 • Aicināt iedzīvotājus pārbaudīt savu veselību un veikt HIV testu, informējot iedzīvotājus par ieguvumiem. Informēt iedzīvotājus par šo testu veikšanas vietām (ģimenes ārstu prakses, laboratorijas, HIV profilakses punkti (bez maksas un anonīmi), u.c.);
 • Izmatot pievienotos informatīvos materiālus un video materiālus (plašākā informācija tekstā zemāk) sabiedrības informēšanai un izglītošanai.
 • SPKC ir izstrādājis vairākus informatīvos materiālus (bukletus, brošūras, plakātus un infografikas) par jautājumiem, kas saistīti ar HIV/AIDS, tajā skaitā, šīs infekcijas profilaksi un ārstēšanu. Materiālos iekļautā informācija ir domāta gan sabiedrībai kopumā, gan paaugstinātam HIV infekcijas riskam pakļutajām sabiedrības grupām*.
 • Informatīvie materiāli ir pieejami SPKC mājas lapas sadaļā “Informatīvi materiāli” – https://www.spkc.gov.lv/lv/informativi-izdevumi.

Ir pieejami sekojoši informatīvie materiāli par HIV/AIDS:

 • Buklets “HIV infekcija”, A4, salocītā formātā (pieejams elektroniski un drukātā formātā);
 •  Salokāms plaukstas izmēra informatīvais materiāls “HIV nešķiro tas attiecas arī uz TEVI!” (pieejams drukātā formātā);
 • Brošūra “HIV/AIDS, vīrushepatīta B un C profilakse” operatīvo dienestu darbiniekiem, A5, 12 lpp (pieejams elektroniskā formātā);
 • Brošūra “HIV/AIDS, B hepatīts, C hepatīts, seksuāli transmisīvās infekcijas”, A6, 48 lpp (pieejams elektroniskā un drukātā formātā);
 • Brošūra “HIV infekcija – tas tev ir jāzina!” izglītības iestādēm A6, 4 lpp (pieejams elektroniski un drukātā formātā);
 • Plakāti “Veic HIV testu”, “HIV eksprestests” (pieejami elektroniskā un drukātā formātā) un “10 fakti, kas Tev jāzina!” (pieejams elektoniskā formātā);
 • Infografika “HIV nešķiro – tas attiecas arī uz TEVI!” (pieejama elektroniskā formātā).
 • Informatīvos materiālus drukātā formātā ir iespējams saņemt sazinoties ar SPKC Veselības veicināšanas departamenta sabiedrības veselības analītiķi Kristīni Šicu (e-pasts: kristine.sica@spkc.gov.lv; tālr: 67387615). Arī gadījumā, ja radušies kādi jautājumi vai neskaidrības saistībā ar informatīvajiem materiāliem, lūgums sazināties ar minēto personu.

Aicinām izmantot arī SPKC veidotos četrus video materiālus par HIV un HIV testa veikšanu, veicot sabiedrības izglītošanas un informēšanas pasākumus.Ar video materiāliem ir iespējams iepazīties zemāk redzamajos linkos:
1. Ielu intervija “Cik daudz Tu zini par HIV” – https://www.youtube.com/watch?v=5PLMdXhoHX8;
2. Video “Kas ir HIV, kā ar to var inficēties un kāda ir HIV profilakse” – https://www.youtube.com/watch?v=m9HR4aWk4zg;
3. Video “Kas ir HIV tests, kam būtu jāveic un kur iespējams veikt HIV testu?” – https://www.youtube.com/watch?v=3p6iDN6N9nM;
4. Video “Kā tiek veikts HIV eksprestests” – https://www.youtube.com/watch?v=b_N3oomWQw4;

Plašāka informācija par šogad īstenotajām testēšanās aktivitātēm, pasākumiem un kampaņām HIV/AIDS profilakses jomā ir pieejama vienotajā ziņu lapā http://eepurl.com/coV2cz.
Aicinām arī Jūsu pašvaldību iesaistīties Pasaules AIDS dienas pasākumu īstenošanā, kā arī informēt un izglītot Jūsu pašvaldības iedzīvotājos par HIV infekciju un tās profilakses pasākumiem.
Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar SPKC Veselības veicināšanas departamenta vecāko veselības veicināšanas koordinētāju Līvu Grāmatiņu e-pasts: liva.gramatina@spkc.gov.lv, tālr. 67387653.
*personas, kuras injicē narkotikas, ieslodzījumā bijušās personas, komercseksā iesaistītās personas, medicīnas un operatīvo dienestu darbinieki, vīrieši, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem

print