Iedzīvotāju ievērībai!

Lai ierobežotu vīrusa Covid 19 izplatīšanos valstī, informējam, ka no 15.marta Viesītes novada pašvaldības KASE (Brīvības ielā 10, Viesītē) apmeklētājus klātienē pieņems otrdienās un trešdienās no plkst. 9.00-12.00 un no plkst. 13.00-16.00, pārējā laikā maksājumus veikt ar internetbankas starpniecību.

Tāpat arī atgādinām, ka Viesītes novada pašvaldības speciālisti klātienes pakalpojumus turpina sniegt ATTĀLINĀTI!

Bez iepriekšējas pieteikšanās pie speciālista, lūgums pašvaldības ēku neapmeklēt! Pašvaldības ēkas, Brīvības iela 10, Viesīte, priekšnamā ir pieejama pastkastīte iesniegumu atstāšanai tiem klientiem, kuri nevar iesniegt iesniegumu elektroniski!

Saziņai ar pašvaldību pieejami šādi kontakti:

 • Viesītes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centra tālrunis: 65207294; 28680097;
 • e-pasts: viesite@pakalpojumucentri.lv; dome@viesite.lv;
Viesītes novada Sociālais dienests informē, ka ar 16.martu pilnībā pārtrauc klientu pieņemšanu klātienē. Klātienes pakalpojumi iespēju robežās tiek sniegti ATTĀLINĀTI.

Jēkabpils novada attīstības dokumentu izstrādes ietvaros aicina uz semināru – diskusiju ciklu

Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2035.gadam un Jēkabpils novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrādes ietvarā

Semināru – diskusiju cikls
Veidojam novadu kopā! Nākotnes risinājumi
2021. gada 26., 27. un 28.aprīlī

Kārtējā novada domes sēde 2021.gada 22.aprīlī plkst.14.00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2021.gada 22.aprīlī plkst.14.00 Viesītē, Smilšu ielā 2, Viesītes kultūras pils konferenču -kino zālē uz izsludina šādu darba kārtību:

Viesītes novada aktualitātes (2021.gada 12.aprīļa raidījums)

2021. gada 12.aprīļa raidījumā ar aktuālo situāciju un notikumiem novadā iepazīstinās Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks un policijas inspektors Jānis Pučinskis.

Viesītes komunālās pārvaldes kases darba laiks

SIA “Viesītes komunālās pārvaldes” komunālās kases darba laiks, Viesītē, Smilšu iela 2.

Katru darba dienu – no 8:00 līdz 15:00

Komunālās kases darba laiki pagastos:

Saukas pagasta pārvaldē mainīts kases darba laiks

Saukas pagasta pārvaldes kasieres atvaļinājuma laikā, tiek mainīts kases darba laiks. No 19. aprīļa līdz 2.jūnijam Saukas pagasta kase apmeklētājus pieņems vienu reizi nedēļā – ceturtdienās (8.00-16.00. pusdienu pārtraukums 12.00-12.30).

Jautājumu un neskaidrību gadījumā interesēties, zvanot uz tālruni (26670482- pārvaldes vadītāja).

Baiba Sipenieces-Gavares stāvizrāde Viesītē pārcelta uz nenoteiktu laiku

Viesītes Kultūras pils informē, ka Baiba Sipenieces-Gavares jubilejas stāvizrāde “Vienreiz jau var” Viesītē, sakarā ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, ir pārcelta uz nenoteiktu laiku!

Naudu par biļetēm, kas iegādātas Viesītes Kultūras pils kasē, var saņemt sazinoties ar kultūras pils direktori pa tālruni 26513349.

Lielā Talka šogad norisināsies 24.aprīlī

Lai rūpētos par Latviju – tās tīrību un ilgtspējību, jau četrpadsmito gadu pēc kārtas norisināsies Lielā talka. Šogad Lielā talka norisināsies 24. aprīlī, Viesītes pilsētā tiek plānots talkot  Mīlestības saliņā, kur tiks savākti atkritumi, atjaunoti soliņi un sakopta teritorija.

Ņemot vērā noteiktos ierobežojumus, šogad Lielās talkas vadmotīvs ir “Par zaļu Latviju – katrs atsevišķi, bet visi kopā!”Lai parūpētos par vidi, pasargājot arī sevi, organizatori aicina  talkot individuāli – “solo” talkas, divatā – “duo” talkas vai vienas mājsaimniecības ietvaros – “ģimenes talkas”.

Visi “solo” talkotāji jeb cilvēki, kuri plāno doties dabā un sakopt savu apkārtni individuāli, savu talkošanas vietu var atzīmēt Lielās talkas mājaslapā Solo talkas kartē talkas.lv/liela-talka/solo-talkas/. Ja dodaties talkot “duo” talkas ietvaros (pa divi), “ģimenes talkā” (vienas mājsaimniecības ietvaros) vai talkojot citā formātā, atbilstoši tā brīža noteiktajiem ierobežojumiem, savu talkošanas vietu varat atzīmēt Lielas Talkas kartē talkas.lv/liela-talka/pieteikt-talku/ .

Talkas maisi šogad būs baltā krāsā. Talkas maisus varēs saņemt Viesītes novada domē 23.aprīlī, iepriekš piezvanot pa tālruni  22000801 vai 28625263 vai pagastos sazinoties ar pagastu pārvaldniekiem. Talkas maisi tiks savākti no vietām, par kurām būs informācija talkošanas vietu reģistrācijas lapā un pašvaldībā. Viena no oficiālajām sakopšanas talkas atkritumu savākšanas vietām būs Mīlestības saliņā. Arī pagastos tiks organizētas atkritumu maisu savākšanas vietas, par kurām informēs pagastu pārvaldes vadītāji. Rites pagastā tiek plānots talkot Stupeļu pilskalnā. Savukārt, Elkšņu pagastā tiks sakopts un atjaunots sporta laukums un stādīti košumkrūmi.

Paziņojums par kandidātu sarakstu pieņemšanu

Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisija pagarina pieteikšanās termiņu līdz 16.04.2021. uz iecirkņa komisijas locekļu kandidātu izvirzīšanu darbam Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu iecirkņu komisijās 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanu organizēšanai un norisei.

Īpaši Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisija aicina izvirzīt iecirkņa komisijas locekļu kandidātus darbam Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu iecirkņu komisijās:

508.vēlēšanu iecirknī – Rubenes pagasta pārvalde;

517.vēlēšanu iecirknī – Zasas kultūras nams;

503.vēlēšanu iecirknī – Krustpils pagasta pārvalde,

514. vēlēšanu iecirknī – Sēlpils kultūras nams,

495. vēlēšanu iecirknī – Asares pagasta pārvalde,

494. vēlēšanu iecirknī – Viesītes kultūras pils,

PII „Zīlīte” Lieldienu sportiņā

Tas nav nekāds joks, ka 1.aprīlī PII „Zīlīte” tika svinētas Lieldienas. Šajā lietaini pavasarīgajā dienā pie bērniem ciemos bija ieradies Lieldienu Zaķis. Zaķis jau iepriekš bija sagatavojis ielūgumus uz sportisku pasākumu un bērniem bija tie jāizkrāso, lai zaķis no tiem var izveidot izstādi. Katra grupiņa noteiktā laikā un ievērojot valstī noteiktās prasības piedalījās lieldienu sporta dienā. Bērniem bija jāpilda vairāki uzdevumi – jāripina bumbas un jāvēro kuram tālāk aizripos, jāvada bumbas ar nūju un arī jāmēģina tās iemest grozā.

Konkurss uz pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītāja amatu

Viesītes novada pašvaldība izsludina konkursu uz pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītāja amatu.  Pilna laika slodze, amatalga- 1112,00 EUR.

Amata prasības: 

 • Atbilstība Izglītības likuma 30.panta  4.daļas prasībām.
 • Izglītība atbilstoša Izglītības likumā un 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumos Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” noteiktajām prasībām.
 • Ne mazāk kā 3 gadi pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.
 • Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma prasībām.

Amata kompetences:

 • Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.
 • Iestādes darba plānošana un organizēšana.
 • Attiecību veidošana un uzturēšana.
 • Orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu.
 • Personāla vadība un darbinieku motivēšana.

Iesniedzamie dokumenti:

Talka Ormaņkalnā

Gadskārtējā vietējo iedzīvotāju otro Lieldienu talka notika „Mazormaņu” senās sētas teritorijā. Talku organizēja sabiedriskā labuma biedrība „Vides un tūrisma attīstības Klubs „Sēlija””, atbildīgā par pasākumu valdes locekle Rudīte Urbacāne. Visas darbības notika  atbilstoši valstī noteiktajiem pandēmijas  situācijas ierobežojumiem, distancēti, mazās grupās, nepārsniedzot laika limitu.

Par klaiņojošiem mājdzīvniekiem Viesītes novadā

Kaķi jau izsenis ir apdzīvotu vietu jebkura pagalma simbols. Tomēr bieži vien tieši šie dzīvnieki ir par iemeslu, kādēļ izceļas domstarpības starp kaimiņiem – vieniem traucē, citiem nē, daļai ir vienalga, kas notiek ar bezsaimnieka kaķiem. Daudzi „dzīvnieku mīļi” pie kāpņu telpu durvīm vai zem dzīvokļu logiem rada antisanitārus apstākļus – met ēdienu ārā pa logiem, pie ieejas vai logiem atstāj netīras bļodiņas. Piebarotie kaķi sāk vairoties, sāk dziedāt “serenādes” zem logiem, iezīmēt teritorijas. Katru pavasari Viesītes pilsētā uzrodas ap 10 iepriekš neredzēti kaķi, to varētu skaidrot, kad marta mēnesī ir kaķu vairošanās laiks, pie mājām dzīvojošajām kaķenēm no tuvām un tālām vietām ierodas kaķu puikas, kuri arī reizē ar visiem tiek pabaroti, sakarā ar to vairāki no tiem prom vairs nedodas.

Drošības pasākumi no 7. aprīļa

Valsts kanceleja sadarbībā ar nozaru ministrijām ir sagatavojusi vizuālu apkopojumu par drošības pasākumiem Covid-19 ierobežošanai, kas būs spēkā no rītdienas, 7. aprīļa. Lai arī šodien ir pēdējā ārkārtējās situācijas diena, lielākā daļa pasākumu saglabāsies arī turpmāk – epidemiologi un veselības nozares eksperti Covid-19 izplatības samazināšanos vērtē ar lielu piesardzību un aicina ikvienu ievērot noteikumus rūpēs par savu un sabiedrības veselību. Būtiskākās izmaiņas drošības pasākumos skar mācību procesu un tirdzniecību.

Viesītes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja amatu

Viesītes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja amatu.

Pilna laika slodze, amatalga- 864,00 EUR

Kvalifikācijas, prasmju un iemaņu prasības kandidātam:

 • augstākā humanitārā izglītība;
 • projektu vadīšanas pieredze;
 • iemaņas muzeja krājuma darbā, pētniecības darbā;
 • prasmes organizēt iestādes dokumentu pārvaldību;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un svešvalodu prasmes;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • pieredze muzeja vai pašvaldības kultūras iestādes vadīšanas darbā tiek uzskatīta par priekšrocību.

Iesniedzamie dokumenti:

Norit diskusijas par Jēkabpils novada pašvaldības pārvaldes organizācijas struktūras projekta izstrādi

Lai nodrošinātu jaunveidojamā Jēkabpils novada, kas iekļauj Jēkabpils pilsētu, Krustpils, Jēkabpils, Viesītes, Aknīstes un Salas novadu administratīvās struktūras projekta izstrādi, Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis izdevis rīkojumu.

Goguļa izdotajā rīkojumā noteikts atbildīgajām personām organizēt diskusijas Team platformā ar Krustpils, Jēkabpils, Viesītes, Aknīstes un Salas novada attiecīgās nozares darbiniekiem, aicinot piedalīties diskusijās pašvaldību priekšsēdētājus un izpilddirektorus. Balstoties uz izdoto rīkojumu, atbildīgajām personām nepieciešams iesniegt priekšlikumus par jaunveidojamā Jēkabpils novada darba organizāciju attiecīgajā nozarē, apzinot nepieciešamos resursus funkciju izpildes nodrošināšanai.

Priekšlikumu izstrādes procesā definēti  trīs būtiskākie pamatmērķi:

Izsludināts grantu konkurss uzņēmējiem

Viesītes novada pašvaldību organizē grantu konkursu, kura mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību Viesītes novadā, uzlabojot finansējuma pieejamību.

Kopējais konkursam piešķirtais finansējums 2021. gadā EUR 2000, vienam granta pretendentam pieejamais grants līdz EUR 1000. Vairāk informācijas konkursa nolikumā. Pieteikums iesniedzams no 6.aprīļa līdz 7. maijam (ieskaitot).

Sporto mājās tiešsaistes platformā “Zoom”!

ESF projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā”, vienošanās Nr. 9.2.4.2/16/I/016 ietvaros, turpinās veselību veicinošas vingrošanas nodarbības un apļa treniņi. Ņemot vērā ārkārtējo situāciju, plānotās nodarbības notiek tiešsaistes platformā “ZOOM”!

Aprīļa nodarbību datumi:
 • Vingrošanas nodarbības – 06., 12., 19., 26.04.2021.
 • Apļa treniņi – 01., 08., 15., 22., 29.04.2021.
 • Nodarbības notiek no 19:00-20:00

Kā pieteikties nodarbībām? Nodarbībām pieteikties nepieciešams pie nodarbību vadītāja trenera Aleksandra, zvanot vai rakstot +371 27097807 (piekļuves saite tiks nosūtīta personīgi).

NVA uzsāk sezonas darbu akciju

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) arī šogad rīko akciju „Sezonas darbi” un aicina darba devējus reģistrēt sezonas darba piedāvājumus NVA CV un vakanču portālā vai tuvākajā NVA filiālē. Darba devēju reģistrētās sezonas vakances tiks operatīvi publicētas un ik dienu aktualizētas īpašajā  akcijas sadaļā “Sezonas darbi”  NVA mājaslapā. Darba meklētāji šajā sadaļā varēs ērti un ātri iegūt informāciju par aktuālajām sezonas vakancēm un piemeklēt sev vispiemērotāko darba vietu. Gan darba devēju, gan darba meklētāju dalība akcijā ir bez maksas!

Viesītes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos jaunatnes iniciatīvu projektu konkursam

Viesītes novada pašvaldība izsludina jau trešo projektu konkursu organizācijām, lai neformālā vidē motivētu jauniešus mācīties!

Viesītes novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020. gada 30. marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz 2020. gada 3. maija plkst. 17:00. Projektu iesniegumu atlases rezultatā tiks atbalstīts 1 projekta iesniegums.

Konkursa mērķi:

Līdz 31. martam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums

Atgādinām, ka līdz 2021. gada 31. martam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 17. maijā, 16. augustā un 15. novembrī vai kā katra pašvaldība lēmusi atbilstoši “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma” 5.pantā minētajām tiesībām 2021.gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2021. gada ietvaros.