Atvadoties no Viesītes vidusskolas skolotājas Selgas Bruņenieces

Aust 20.februāra rīta stunda, un šai stundai melns lakats galvā… Pa mūžības ceļu ir devusies mūsu Selga… Projām… Projām pār aizsaules slieksni. Un nav mums vārdu, kas izsacīt spētu, ko jūt sirdis. Raud mūsu sirdis…

Viss mūžs Selgai Bruņeniecei saistīts ar Viesītes vidusskolu – pati to beigusi  un tā ir viņas vienīgā darbavieta. Skolēniem viņa paliks atmiņā kā stingra un prasīga matemātikas skolotāja, kura prata veidot godprātīgu attieksmi pret darbu un līdzcilvēkiem. Audzināmās klases atcerēsies viņas dziļi cilvēcisko attieksmi,  saglabās skaistas atmiņas par kopīgajām ekskursijām, interesantajiem klases vakariem un pašdarbības pasākumiem.

Viesītes Kultūras pilī notikusi Sēlijas novadu apvienības paplašinātā sēde

Pagājušajā nedēļā, 14.februārī, Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas sēdē uzdeva potenciālā Sēlijas novada pašvaldībām nedēļas laikā vienoties par attīstības centru – Jēkabpilī vai Aizkrauklē. Atsaucoties uz šo sēdi, trešdien, 19.februārī, plkst. 10:00 Viesītes Kultūras pilī notika Sēlijas novadu apvienības paplašinātā sēde, kuras laikā tika izskatīti jautājumi par vienota Sēlijas novada izveidi, nosakot administratīvo un attīstības centru.

Viesītes novada pašvaldība aicina novada uzņēmējus uz informatīvu tikšanos

Attīstības un plānošanas nodaļa sadarbībā ar Viesītes tūrisma informācijas punktu Viesītes novada uzņēmējiem piedāvā sanākt kopā un izrunāt sev interesējošus jautājumus.

Kad? 26.februārī

Cikos? plkst. 10:00

Kur? Viesītes Dienas centrā (Smilšu iela 39K).

Zemgales Attīstības padomē jauna informācija un jaunas zināšanas

Zemgales Attīstības padomes ikmēneša sēde notika Jēkabpils novadā trīs izcilu Latvijas dižgaru Jāņa Akuratera, Aleksandra Grīna un Raiņa novadā. Pašvaldību vadītāji iepazinās ar novada, kurā mīt 4 478 iedzīvotāji, saimnieciskās dzīves, izglītības, kultūras un sociālā darba aktualitātēm. No pašvaldības izpilddirektores Guntas Dimitrijevas prezentācijas politiķi uzzināja, ka novada budžetā ieņēmumi nedaudz pārsniedz astoņu miljonus eiro, ka novadā ir četras vispārizglītojošās skolas – Ābeļu, Dignājas un Rubeņu pamatskola, kā arī Zasas vidusskola, ka izglītības darbiniekiem rasta iespēja bez maksas apmeklēt trīs veidu profesionālās pilnveides kursus, ko pedagogi labprāt izmanto, ka novadā izveidota un sekmīgi darbojas Kultūras pārvalde, kas ir netipiski lauku pašvaldībām, ka novadā ir trīs brīvdabas estrādes, darbojas 41 amatierkolektīvs, kultūras dzīvi bagātina amatniecības centrs “Rūme” un Sēlijas Amata prasmju muzejs Zasā.

Nozīmīgākie pasākumi Sēlijā 2020.gadā

Tiekamies Sēlijā!

Sveču mēnesis Ritē

Jau izsenis zināms, ka februāris tiek dēvēts par sveču mēnesi. Tas ir laiks, kad tiek iezīmēts ziemas vidus. Senie latvieši parasti sveces lēja no aitu taukiem vai vaska. Sveču diena iezīmē ziemas vidu, un tai bija savi ticējumi, rotaļas, dziesmas. Šajā dienā latvieši parasti lēja sveces no aitu taukiem vai vaska. Ticēja, ka sveču dienā lietās sveces deg īpaši gaiši, bet ar vienu noteikumu – sveču lējējam bija jābūt priecīgam un jautram, jo, ja lējējs bijis dusmīgs – sveces degušas tumšu liesmu un sprakšķējušas. Arī Rites skolas skolēni sadarbībā Rites pagasta bibliotēkas vadītāju Kristīni Verečinsku un Rites Tautas nama vadītāju Ainu Guoģi pulcējās uz sveču liešanu.

Kārtējā novada domes sēde 2020.gada 20.februārī plkst. 14:00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi  2020.gada 20.februārī plkst. 14:00 Viesītē, Brīvības ielā 10 (domes sēžu zālē)  un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi: novada domes priekšsēdētājs A.Žuks, pašvaldības izpilddirektore S.Lūse, datortīkla administrators G.Grinbergs

DARBA KĀRTĪBA:

Biedrības un nodibinājumi septiņpadsmit NVA filiālēs var pieteikties jauniešu iesaistei darbā sabiedrības labā

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina biedrības un nodibinājumus pieteikties pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanai un iesaistīt jauniešus vecumā no 18 līdz 29 gadiem darbā sabiedrības labā. Pieteikumus līdz šī gada 26.februārim pieņem NVA filiāles Aizkrauklē, Bauskā, Dobelē, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Krāslavā, Liepājā, Limbažos, Ludzā, Madonā, Ogrē, Rēzeknē, Rīgā, Siguldā, Valmierā un Ventspilī.

Sēlijas novadu apvienība gatavojas Saeimas Administratīvi teritoriālās komisijas sēdei

13.februārī Jaunjelgavā uz tikšanos bija ieradušies Sēlijas novadu apvienības novadu vadītāji, tostarp arī Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, lai pārrunātu kopīgo nostāju, gatavojoties 14.februārī plānotajai Saeimas Administratīvi teritoriālās komisijas sēdei, kurā tiks skatīta šo novadu nākotne un iespējamie izmaiņu modeļi.

Brīdinājums par putnu gripas tuvošanos

Sakarā ar šā gada silto ziemu, pie mums sāk ierasties ceļojošie gājputni. Medijos ir parādījusies ziņa, ka Polijas austrumos divās tītaru fermās ir putnu gripas sērga un likvidēti 25 000 tītaru. Turklāt putnu gripas vīruss H5N8 esot arī bīstams cilvēkiem.

Lones tautas namā viesojas Mazzalves pagasta amatierteātris

8. februārī ikviens tika aicināts apmeklēt Lones Tautas namu, kur ar Rutku tēva izrādi “Sieviešu mīlas ieroči” uzstājās Mazzalves pagasta amatierteātris.

Aizvadīti Latvijas U-18, U-20 un U-14 grupu čempionāti vieglatlētikā

2.februārī U-14 grupas vieglatlēti (2007.-2008. gados dzimušie) pulcējās Rīgas sporta manēžā, lai noskaidrotu Latvijas spēcīgākos un ātrākos zēnus un meitenes deviņās disciplīnās. Konkurence bija sīva, rezultāti- blīvi,  jo no katras atlases zonas atlasījās pieci labāko rezultātu īpašnieki.

Šodien visā Latvijā tiek atzīmēta 112 dienu!

Šodien visā Eiropas Savienībā atzīmēs vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 dienu, kuras ietvaros arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) īstenos vairākas aktivitātes, lai veicinātu sabiedrības informētību par 112 numuru, uz kuru zvanot iespējams saņemt operatīvo dienestu palīdzību.

Var iesniegt lauku bloku precizējumus

No šā gada 7.februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanu. Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā gada 1.aprīlim.

Biedrības Lauku partnerība “Sēlija” paziņojums

Biedrība Lauku partnerība “Sēlija” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (turpmāk tekstā- MK Noteikumi Nr.590).

Ceļā uz XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Straujiem soļiem tuvojas XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Gatavojoties tiem, 7.februārī Viesītes Kultūras pilī notika pirmais ieskaņas koncerts, kur Viesītes novada un apkārtējo novadu deju kolektīvi un kori varēja izdziedāt savas dziesmas un izdejot dejas pirms skates. Koncerta sākumā, Viesītes novada pašvaldības priekšsēdētājs Alfons Žuks teica labus vārdus un novēlējumus deju kolektīviem, koriem un to vadītājiem. Gan skolēniem, gan koru vadītājiem šis bija kā pirmais nozīmīgais solis ceļā uz Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Viesītes pilsētai 92. dzimšanas diena

1928. gada 7. februārī ar Latvijas Republikas valdības rīkojumu Viesītes miestam piešķīra pilsētas tiesības. Pēc kārtas Viesīte kļuva par 45. Latvijas pilsētu. Lēmumu par pilsētas tiesību piešķiršanu pagastnamā nolasīja miesta skrīveris Kārlis Bagātais. Jautājumu par pilsētas nosaukumu un ģerboni uzticēja lemt speciālai komisijai. Priekšlikumi bija dažādi: Ozolaine, Ķikste, Jaunrīga, Jurjena. Tomēr komisija nolēma par labu vārdam Viesīte, kas ir baltu cilmes vārds un aizgūts no upes vārda.

Viesītē atrasts spinings

Viesītē, Miera ielā 1, dārzā atrasts spinings. Ja atpazināt savu mantu, lūgums vērsties Viesītes novada pašvaldības policijā.

Viesītes novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas darba pārskats

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 12. septembra noteikumiem Nr. 545 «Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā» 4.punktu, 2017.gada 21.decembrī, ar Viesītes novada domes lēmumu Nr.19, tika izveidota Viesītes novada Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa ( turpmāk  – Sadarbības grupa) un apstiprināts  tās Nolikums.

Skates “Gada labākā būve Latvijā 2019” otrajai kārtai izvirzīta Viesītes novada pašvaldības būve

Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība, sadarbojoties ar vairākām ministrijām, augstskolām un 15 būvniecības nozares sabiedriskajām organizācijām rīko skati „Gada labākā būve Latvijā 2019”. Skates „Gada labākā būve Latvijā 2019” žūrija – 48 būvniecības nozares eksperti no 24 nozares organizācijām –  skates otrajai kārtai izvirzīja 85 būves.  Otrajā kārtā iekļuvusi arī Viesītes novada pašvaldības būve nominācijā “Pārbūve” – esošās skolas ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām. Pieteikumu skatei sagatavoja Attīstības un plānošanas nodaļas būvinženieris Gatis Puzāns.