Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- Elkšņu pagasts, ‘’Dumbļi’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novads, Elkšņu pagasts, ‘’Dumbļi’’, ar kadastra numuru 56580090105, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības ( kadastra  apzīmējums 56580090105); ar platību 2,5 ha;sākotnējā un nosacītā cena  EUR 4239.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- Viesīte, Sporta iela 27-2

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa  īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Sporta iela 27-2, ar kadastra numuru 56159009201, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa  īpašums Nr.3 sastāv no 3 (trim)  dzīvojamām istabām un palīgtelpām ar platību 72,7  kv.mtr. un 727/11772  domājamām daļām no būves un funkcionāli saistītā zemes gabala, kas atrodas Viesītes novada, Viesīte, Sporta iela 27; sākotnējā cena  EUR 2963.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- Viesīte, Sporta iela 13A-17

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa  īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Sporta iela 13A-17, ar kadastra numuru 56159000023, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa  īpašums Nr.3 sastāv no 3 (trim)  dzīvojamām istabām un palīgtelpām ar platību 76.0  kv.mtr. un 760/12322 domājamām daļām no būves un funkcionāli saistītā zemes gabala, kas atrodas Viesītes novada, Viesīte, Sporta iela 13A; sākotnējā cena  EUR 2951.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- Sauka, ‘’Māja Nr.1’’-17

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa  īpašuma Viesītes novads, Saukas pagasts, Sauka, ‘’Māja Nr.1’’-17, ar kadastra numuru 56889009218, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa  īpašums Nr.17 sastāv no 1 (vienas)  dzīvojamās istabas un palīgtelpām ar platību 28,5 kv.mtr. un 285/8087  domājamām daļām no būves un funkcionāli saistītā zemes gabala, kas atrodas Viesītes novada, Sauka pagasta, Sauka, ‘’Māja Nr.1’’;sākotnējā cena  EUR 720.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- Lone, ‘’Aronijas 4’’-1

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa  īpašuma Viesītes novads, Saukas pagasts, Lone, ‘’Aronijas 4’’-1, ar kadastra numuru 56889000013, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa  īpašums Nr.1 sastāv no 3 (trim)  dzīvojamām istabām un palīgtelpām ar platību 59,4 kv.mtr. un 594/11799 domājamām daļām no būves un funkcionāli saistītā zemes gabala, kas atrodas Viesītes novada, Sauka pagasta, Lone, ‘’Aronijas 4’’;sākotnējā cena  EUR 1893.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju pašvaldībām ir tiesības pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmaksas termiņu

Atgādinām, ka līdz 2020. gada 31.martam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 17. augustā un 16. novembrī vai kā lēmusi pašvaldība saistībā ar Saeimā pieņemto likumprojektu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4. punktā paredzēto tiesību pašvaldībām 2020. gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros.

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju klientu apkalpošanas centri ir slēgti apmeklētājiem, tādējādi zaudēta iespēja norēķināties skaidrā naudā. Aicinām sekot līdzi informācijai par nekustamā īpašuma nodokļa jaunajiem apmaksas termiņiem pašvaldības mājaslapā.

Kam un kad zvanīt, ja ir jautājumi saistībā ar «Covid-19»

Pāreja uz vasaras laiku

2020. gada 29. martā plkst.03:00 (naktī no sestdienas uz svētdienu) notiks pāreja uz vasaras laiku, pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu uz priekšu. Pāreja atpakaļ no vasaras laika notiks šā gada 25. oktobrī plkst.03:00 (naktī no sestdienas uz svētdienu), pulksteņa rādītājus pagriežot vienu atpakaļ.

Kūlas dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību, īpašumu un apkārtējo vidi!

18.martā sākas astronomiskais pavasaris, kaut gan sezonai raksturīgais netikums – kūlas dedzināšana Latvijā norisinās jau no 16.janvāra, kad tika reģistrēts pirmais šā gada kūlas ugunsgrēks, kur Rīgā pērnā zāle dega 100m2 platībā. Šobrīd valstī reģistrēti jau 75 kūlas ugunsgrēki un aizvadīto dienu statistika liecina, ka pērnās zāles ugunsgrēku skaits strauji pieaug.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs prognozē, ka ilgākā periodā Latvijā gaidāms sauss laiks, kas varētu veicināt kūlas ugunsgrēku izplatīšanos, tādēļ Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina: kūlas dedzināšana ir aizliegta un sodāma rīcība! Kūlas dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību, veselību un īpašumu, kā arī nodara būtisku kaitējumu dabai!

PAPILDINĀTS. SIA”Viesītes transports” izpildīto maršruta pārvadājumu grafiks.

Sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju Covid-19  izplatības mazināšanai  laika periodā  līdz 14.04.2020 noteikts sekojošs SIA”Viesītes transports” izpildīto maršruta pārvadājumu grafiks:

Maršruts:

  • 5490 Viesīte – Sauka – Lone  nekursē
  • 5491 Viesīte – Lone  nekursē
  • 5492 Viesīte – Gāršas – Kalna Dambrāni – Viesīte  nekursē
  • 5493 Viesīte – Lone – Sauka – Viesīte  nekursē
  • 6891 Viesīte – Sunākste – Vārnava – Viesīte  no Viesītes AO       otrdienās      7:05 un 16:00
                                                                                                               piektdienās 7:05 un 13:00

Ar cieņu,
Kārlis Puriņš
SIA”Viesītes transports” valdes loceklis
tel. 26595335

Iedzīvotāju ievērībai. Slēgta robeža.

Rites pagastā pie mājām “Robežnieki” Valsts robeža slēgta.

Tuvākā valsts robežas šķērsošanas vieta – robežkontroles punktā Grenctāle.

Viesītes novada bāriņtiesas darba organizācija ārkārtas situācijas laikā

Viesītes novada bāriņtiesa, arī šajā laikā, turpina darbu, lai prioritāri nodrošinātu bērnu vai aizgādībā esošo personu tiesības un tiesisko interešu aizsardzību. Bāriņtiesa elektroniski pieņem iesniegumus un dokumentus, bet tikšanās klātienē notiek, izvērtējot nepieciešamību. Saņemot informāciju par iespējamu vardarbību vai cita veida bērna veselības, dzīvības vai attīstības apdraudējumu, nodrošināsim nekavējošu informācijas pārbaudi un situācijas risināšanu.

Ģimenes ārsti arī akūtajās stundās pacientus pieņems pēc iepriekšēja pieraksta

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka, lai ierobežotu COVID-19 izplatību, mazinot pacientu savstarpējo kontaktu iespējas, turpmāk ģimenes ārstu praksēs pacienti tiks apkalpoti pēc iepriekšēja pieraksta arī akūtajās stundās.

Viesītes MMS brīvlaika nedēļā gatavojas mācīties attālināti

Laika posmā no 16.03.2020. – 20.03.2020. notiek plānotais skolēnu brīvlaiks, kura laikā izglītības iestādēm iespējams sagatavoties turpmākā mācību procesa nodrošināšanai. Arī Viesītes  Mūzikas un mākslas skola brīvlaika nedēļā gatavojas, lai mācības varētu uzsākt attālināti.

Sākot no 2020. gada 23. marta tiks organizēts mācību process attālināti ,t.i., audzēkņiem uzdos patstāvīgos darbus, kas veicami līdz noteiktam laikam, nodrošinot mācību plāna izpildi saskaņā ar mācību priekšmetu programmām.

Lielā Talka tiek pārcelta uz 16. maiju

Latvijā noteiktais ārkārtas stāvoklis ir satraucis visus mūsu valsts iedzīvotājus. Tāpēc Lielās Talkas organizatori, rūpējoties par Latvijas iedzīvotāju veselību, pieņēma lēmumu pārcelt talku no šā gada 25. aprīļa uz 16. maiju un piedāvā jaunu iespēju – organizēt savas individuālās SOLO talkas.

Viesītes Mūzikas un mākslas skola ziņo par pasākumiem martā

6.martā Viesītes Mūzikas un mākslas skolā notika ikgadējais karnevāls, nu jau piektais pēc kārtas. Šogad tā tēma – “Pārtopi par mākslinieku vai mākslas tēlu!”

Gatavojoties šim pasākumam, audzēkņi iepazina mākslinieku daiļradi un dzīvesstāstus, kā arī izstrādāja dažādas mākslas darbu kopijas. Nav brīnums, ka karnevālā varēja sastapt vairākus “van Gogus, Frīdas, kā arī Dalī, meiteni ar pērļu auskaru, pat slaveno Monu Lisu ” un citus personāžus. Paldies audzēkņiem un vecākiem  par atsaucību , organizējot un piedaloties šajā pasākumā! Īpašs paldies vadītājām Martai Frīdai Zaļaiskalnei un Baibai Cīrulei, kā arī mūsu dīdžejam Kristam Murānam!

No 19. marta tiks samazināts reģionālo maršrutu reisu skaits

Sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju Covid-19 izplatības mazināšanai pēdējo dienu laikā reģionālo maršrutu autobusos pārvadāto pasažieru skaits ir būtiski krities. Tādējādi no ceturtdienas, 2020. gada 19. marta, uz ārkārtējās situācijas laiku autobusu reisu skaits tiks samazināts. Aicinām visus iedzīvotājus, kuri uz savu iecerēto galamērķi plāno doties ar reģionālo maršrutu autobusu, pirms tam pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu 1188 vai mūsu mājaslapā www.atd.lv!

VIDEO. Slimību kontroles centrs skaidro «Covid-19» profilakses pasākumus

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) sagatavojis informatīvu video, kurā aprakstīti “Covid-19” izplatīšanās ceļi un profilakses pasākumi, lai izvairītos no saslimšanas.

 

Par kūlas ugunsgrēkiem

Kūlas ugunsgrēku skaits, degšanas platības un aktivitāte katru gadu ir atkarīga no laikapstākļiem un cilvēku attieksmes un apziņas. Sakarā ar siltajiem laika apstākļiem, Latvijā jau ir konstatēti pirmie kūlas ugunsgrēki. Kūlas ugunsgrēki lielā tiesā izceļas nesakoptās teritorijās, tādēļ pašvaldības policija aicina iedzīvotājus savlaicīgi un drošā veidā parūpēties par īpašumā esošo teritoriju un pilsētas sakopšanu. Aicinām iedzīvotājus uz aktīvu informācijas apmaiņu ar dienestiem, ziņojot par pērnās zāles dedzināšanas gadījumiem, aizdomīgām personu darbībām, jauniešu pulcēšanās vietām un līdzīgām situācijām, kas palīdzētu savlaicīgi novērst uguns nelaimes izcelšanos.

Kārtējā novada domes sēde 2020.gada 19.martā plkst. 14:00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2020.gada 19.martā plkst.14.00 Viesītē, Brīvības ielā 10 (domes sēžu zālē) un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi: domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse

DARBA KĀRTĪBA: