Izsole, Irbes

       Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Rites  pagasts, ’’Irbes’’, ar kadastra numuru 56800010140,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800010088 ar kopējo platību  4.32 ha.; sākotnējā  izsoles cena  EUR  9600.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole, Baloži

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesītes  pagasts, ’’Baloži’’, ar kadastra numuru 56350110144,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350110165 ar kopējo platību  2.12 ha.; sākotnējā  izsoles cena  EUR  5400.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole, Mežkārkļi

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Elkšņu  pagasts, ’’Mežkārkļi’’, ar kadastra numuru 56580060141,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 2(divām) zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumiem 56580060138 un 56580060140 ar kopējo platību  6,4 ha.; sākotnējā  izsoles cena  EUR  11900.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole, Meža Dambrāni

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesītes  pagasts, ’’Meža Dambrāni’’, ar kadastra numuru 56350070061,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 2(divām) zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumiem 56350070061 un 56350110205 ar kopējo platību  15.48 ha.; sākotnējā  izsoles cena  EUR  24200.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Labiekārtots Viesītes multifunkcionālais stadions

Jūlija sākumā, pašvaldībai īstenojot LEADER programmas projektu “Skatītāju soliņu uzstādīšana drošības uzlabošanai Viesītes multifunkcionālajā stadionā” Nr. 19-05-AL24-A019.2201-000003, stadions papildināts ar 18 skatītāju soliņu komplektiem (katrā komplektā 5 sēdvietas) un 7 atkritumu urnām, kopā nodrošinot sēdvietas 90 cilvēkiem.

Aizvadīts otrais pārgājiens dabā no cikla “IEPAZĪSTI SAVU RITES PAGASTU”

Neskatoties uz drēgno laiku,2.jūlija  pusdienlaikā nolēmām doties otrajā pārgājienā no cikla “Iepazīsti savu Rites pagastu”. Plānotais maršruts “Pagastmāja”- Stupeļu pilskalns – Ilzu baznīca – “Pagastmāja”. Sanākušos pārgājiena dalībniekus informējām par to, ka lietus gadījumā plānotā nakšņošana pie Ilzu izpaliks. Mūsu pirmā pieturvieta – Stupeļu pilskalns Ejot pētījām vietējo zemnieku laukus, iepazinām meža zvēru pēdu nospiedumus, daži pat paspēja uzpīt sev pļavu ziedu vainadziņus. Raitā solī bijām nonākuši līdz mūsu pilskalnam. Lai iepazītu tā varenumu, kāpām pilskalnā un pētījām tā apkārtni. Pusdienojām uz lielā Stupeļu akmens un smēlāmies arī enerģiju no tā. Pārgājiena dalībnieki baudīja gardās meža zemenes, kas aug pilskalna pakājē. Mazliet atpūtušies un uzņēmuši Stupeļu akmens enerģiju, devāmies tālāk uz Ilzu baznīcu.

Kārtējā novada domes sēde

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2020.gada 16.jūlijā plkst.14.00 Viesītē, Brīvības ielā 10, (domes sēžu zālē) un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi: novada domes priekšsēdētājs A.Žuks 

Futbola spēļu grafiks, Viesītes stadionā.

VARAM pārstāvji tiekas ar topošā Jēkabpils novada pašvaldību vadību

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji apmeklēja Jēkabpils pašvaldību, lai pārrunātu aktualitātes saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu. VARAM ministra padomnieks pašvaldību un reģionālās attīstības jautājumos Madars Lasmanis un valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilze Oša tikās ar Jēkabpils domes vadību, kā arī pašvaldību reformas rezultātā apvienoto Jēkabpils novadu veidojošo pašvaldību vadītājiem, tajā skaitā arī Viesītes novada domes priekšsēdētāju Alfonu Žuku, lai apspriestu turpmāk veicamos pasākumus jaunā novada darbības uzsākšanai.

Vidusdaugavs TV video

NVA aicina darba devējus pieteikties bezdarbnieku nodarbināšanai

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties algu subsīdiju atbalstam. Tā ir iespēja darba devējiem nodarbināt NVA reģistrētos bezdarbniekus, saņemot subsīdiju darba algai pirmajos trīs nodarbinātības mēnešos. Atbalstam var pieteikties no 2020.gada 1. jūlija līdz 2020.gada 31.decembrim.

Aicina piedalīties konkursā “Sakoptākais mežs”

Daudziem meža īpašniekiem meža apsaimniekošanas pieredze nu jau ir vairāk kā 20 gadi. Ir pieaugušas viņu zināšanas par labu meža apsaimniekošanas praksi un viņu īpašumi var kalpot par labu piemēru citiem meža īpašniekiem, tādēļ Latvijas meža īpašnieku biedrība arī  2020. gadā rīko konkursu “Sakoptākais mežs”. Šāds konkurss Latvijā notika pirmo reizi 2017. gadā, pateicoties Meža attīstības fonda atbalstam.

Sākas pieteikšanās attālinātām mācībām ES fondu projektā

Otrdien, 30. jūnijā, atklāta pieteikšanās attālināto mācību kārtai Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šajā kārtā strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties no vairāk nekā 200 izglītības programmām. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 15. jūlijam, un šajā kārtā mācību process noritēs tikai attālināti.

Viesītes muzeja “Sēlija” 20. dzimšanas diena

2000. gada 5. jūlijā tika pieņemts Viesītes domes lēmums par novadpētniecības muzeja dibināšanu. Muzeja aizsākums bija neliela telpa Viesītes Kultūras pils 3. stāvā.

Ar Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja palīdzību paralēli noritēja darbs pie Stradiņu dzimtas izpētes un popularizēšanas Raiņa ielā 14 (t. s. desu mājā). Sākotnēji to vadīja vēsturnieks un novadpētnieks Kārlis Visnoliņš. Ekspozīcija  atklāta 1994. gadā, bet slēgta 2012. gada vasarā.

Pasākumi jūnijā Rites amatierkolektīviem

Ir uzausis vasaras saulgriežu rīts. Kaut kur tālumā dzirdamas putnu skanīgās dziesmas- lakstīgalas pogošana un dzeguzes kūkošana. Tā varētu pļavas viducī stāvēt un klausīties dabas skaņās, baudot siltās saules starus, bet darbs gaida. Ir jāsaplūc Jāņuzāles, lai sanāktu skaisti zāļu pušķi. Rites pagasta 17 Jāņu un 4 Līgu godināšanai. Šī ir viena sena tradīcija, ko Rites pagasta darbinieces ir apņēmības pilnas īstenot arī šoreiz.

Ne mazāk rosīgas ir nākamās svētku dienas. 22.jūnijā Rites Tautas nama amatierteātris ar skeču “Vizīte pie daktera”dodas ciemos pie Viesītes sociālās aprūpes centra iemītniekiem, lai sveiktu Līgo svētkos.

Top Sēlijas Bānīša izpētes projekts

Kāds izskatījies dabā un kartē Vācijas armijas būvētā 600 mm dzelzceļa tīkla izvietojums; kādi bijuši Vācijas armijas stratēģiskie plāni šajā teritorijā, kas aptver rajonu ap Seci, Daudzevu, Viesīti, Neretu, Suvainišķiem, Skapišķiem, Rokišķiem, Obeļiem, Eglaini, Visaginu, Turmontiem, Ilūksti un Daugavu kā frontes līniju; kā šaursliežu dzelzceļa tīkls Latvijas I Republikas laikā  ietekmējis Sēlijas miestu ekonomisko izaugsmi, savstarpējos kontaktus, cilvēku nodarbinātību un attiecības; kā tas turpinājis kalpot mums padomju okupācijas periodā; kāpēc mēs vēl šodien atceramies tautā iemīļoto Bānīti? – tie ir jautājumi uz kuriem atbildes šovasar centīsies rast profesionālu pētnieku komanda.

Viesītes novada pašvaldība īsteno divus LEADER programmas projektus

2020. gada jūnijā uzsākta Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) telpu vienkāršota atjaunošana. Rezultātā JIC telpās tiks nomainīts grīdas segums, pārkrāsotas sienas, izveidota un aprīkota Ideju kaste jauniešu vajadzībām. Jaunizveidoto Ideju kasti ar bīdāmo durvju palīdzību, varēs aizvērt, tādējādi jaunieši un bērni varēs viens otram netraucēti darboties un nepieciešamības gadījumā atvērt, lai paplašinātu telpu. Darbus pilnībā plānots pabeigt uz Viesītes pilsētas svētkiem augusta sākumā. Paralēli šim projektam jūlijā plānots uzstādīt arī skatītāju soliņus un atkritumu urnas Viesītes multifunkcionālajā stadionā. Rezultātā stadionu papildinās ar 18 skatītāju soliņu komplektiem (katrā komplektā 5 sēdvietas) un 7 atkritumu urnām, kopā nodrošinot sēdvietas 90 cilvēkiem.

Atklāta, mutiska izsole automašīnām (FORD TRANSIT, FORD MONDEO)

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošās automašīnas kravas furgona FORD TRANSIT, izlaiduma gads 2002., motora tilpums litros 2,4 D, šasijas Nr. WFOHXXGBFH2J04671, reģ. Nr. EN3302, dīzeļdegviela, krāsa balta, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  sākotnējā  izsoles cena  EUR 700.00. Izsoles solis  EUR 50.00.

Atklāta, mutiska izsole – Smilšu iela 39

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Smilšu iela 39, ar kadastra numuru 56150010303,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350120042  1.kvartāla 6.nogabala kailcirtes 1,16 ha platībā, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; pārdodamais apjoms 218,38 kubikmetri.; sākotnējā  izsoles cena  EUR 3500.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole – Kalna iela 13A

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Kalna iela 13A, ar kadastra numuru 56150010146,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010099 ar kopējo platību  947 kv.mtr.; sākotnējā  izsoles cena  EUR 1216.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).