Informācija iedzīvotājiem!

Sakarā ar vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu un epidemioloģiskās drošības uzturēšanu, Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēka no 4.janvāra apmeklētājiem ir slēgta. Klienti tiks apkalpoti attālināti.

Pašvaldības ēkas,  Brīvības iela 10, Viesīte, priekšnamā ir pieejama pastkastīte iesniegumu atstāšanai tiem klientiem, kuri nevar iesniegt iesniegumu elektroniski!

Dzimtsarakstu nodaļa klientus apkalpo pēc iepriekšējās pieteikšanās pa tālruni 65245179.

Atgādinām, ka saziņai ar pašvaldību pieejami šādi kontakti:

Viesītes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centra tālrunis: 65207294; 28680097;

e-pasts: viesite@pakalpojumucentri.lv; dome@viesite.lv;

Visi Viesītes novada pašvaldības speciālistu tālruņa numuri un e-pasti ir pieejami šeit: Viesītes pašvaldības speciālistu kontakti

2021. gada 1. janvārī sāk darboties vienotais nodokļu konts

2021. gada 1. janvārī līdzšinējo vairāk nekā 40 nodokļu kontu vietā visus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētos iekšzemes nodokļus[1] var maksāt vienā kontā, turklāt to var izdarīt, aizpildot tikai vienu maksājuma uzdevumu. Tas ievērojami mazina iespēju kļūdas dēļ ieskaitīt nodokļu maksājumu tam neatbilstošā kontā.

Izskanējusi labdarības akcija “Nāc līdzās Ziemassvētkos!” ar populāriem Latvijas māksliniekiem

11.decembrī Ventspils Koncertzālē “Latvija” tika ierakstīts sirsnīgākais un gada emocionālākais labdarības koncerts “Nāc līdzās Ziemassvētkos!”. Koncerts Pirmajos Ziemassvētkos tika raidīts LTV1 un Otrajos Ziemassvētkos to atskaņoja Latvijas radio 1 ēterā.

“Nāc Līdzās Ziemassvētkos” skatāms Lsm.lv:

https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/206196/labdaribas-koncerts-nac-lidzas-ziemassvetkos

Viesītes Kultūras pils atkal iemirdzēsies

Tuvojoties gadumijai, Viesītes Kultūras pils aicina iedzīvotājus un viesus baudīt gaismas projekciju pils teritorijā. Jāpiebilst, ka šoreiz gaismas projekcija būs citādāka nekā to varēja vērot valsts svētkos un Ziemassvētkos! Ievērojot visus noteiktos ierobežojumus, arī vakardien noteiktos jaunos nosacījumus par “brīvdienu mājsēdi”, gaismas projekcijas būs skatāma no 31.decembra līdz 3.janvārim no plkst. 16:00 – 21:45. Būsim saprotoši, piesardzīgi un atbildīgi!

Valdība konceptuāli vienojas par gadumijas mājsēdi

Otrdien, 29. decembrī notika Ministru kabineta un Krīzes vadības padomes kopsēde, kurā tika izvērtēta līdzšinējo drošības pasākumu un ierobežojumu ietekme uz Covid-19 pandēmijas izplatību Latvijas sabiedrībā. Diemžēl secināts, ka joprojām cilvēku klātienes tikšanās dēļ Covid-19 izplatība ir pārāk augsta, lai veselības aprūpes sistēma arī turpmāk varētu pilnvērtīgi nodrošināt ārstēšanu visiem pacientiem.

Ministru kabinets konceptuāli vienojās līdz 7. februārim pagarināt ārkārtējo situāciju, iekļaujot papildu nosacījumu par “brīvdienu mājsēdi”, paredzot, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem gadumijas laikā no 30. decembra līdz 4. janvārim, kā arī 8. un 9. janvārī no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00 jāuzturas savā dzīvesvietā.

Uzticama un zinātnē balstīta informācija par vakcīnu pret Covid-19 izstrādi

Lai iedzīvotāji varētu ērtāk rast uzticamu un zinātnē balstītu informāciju par vakcīnu pret Covid-19 izstrādi, Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnes www.zva.gov.lv sadaļās “Covid-19 ziņas” un “Fakti par vakcīnām pret Covid-19”, regulāri tiek aktualizēta un publicēta jaunākā informācija par vakcīnu izstrādes un apstiprināšanas procesu.

Ārkārtas domes sēde 2020.gada 30.decembrī plkst. 8:15 Viesītē

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc ārkārtas novada domes sēdi 2020.gada 30.decembrī plkst.8.15 Viesītē, Smilšu ielā 2, Viesītes kultūras pils konferenču-kino zālē un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par izmaiņām Viesītes novada pašvaldības domes deputātu sastāvā.

Ziņo: A.Žuks

  1. Par Viesītes novada domes saistošo noteikumu Nr.2020/11 „Par grozījumiem 2020.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2020/1 „Par Viesītes novada pašvaldības 2020.gada budžetu”” apstiprināšanu.

Ziņo: K.Frolova

Laimīgu Jauno gadu novēl Viesītes vidusskolas karjeras konsultante

Lai balti, priecīgi un gaiši svētki!

Viesītes svarcelšanas un trenažieru zāle slēgta līdz 11.janvārim

Ņemot vērā Ministru kabineta lēmumu par papildu ierobežojumiem Covid-19 izplatības mazināšanai, informējam, ka Viesītes svarcelšanas un trenažieru zāle būs slēgta apmeklētājiem līdz 2021.gada 11.janvārim. Tāpat arī individuālie treniņi NENOTIEK!

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošās vieglās pasažieru automašīnas RENAULT KANGOO, reģ. Nr. GB 7281,  benzīns, krāsa balta zaļa, šasijas Nr.VFIKCASA836029694, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; sākotnējā  izsoles cena    EUR  410.00.00. Izsoles solis  EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Elkšņu  pagasts, ’’Rolandi’’, ar kadastra numuru 56580060050,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56580060050 ar platību 2.45 ha, sākotnējā  izsoles cena    EUR  6250.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesītes  pagasts, ’’Dārziņi’’, ar kadastra numuru 56350150114,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350150105 ar platību 1.43 ha, sākotnējā  izsoles cena un nosacītā cena   EUR 4280.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atkārtota, atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesītes  pagasts, ’’Ziedoņa krasts’’, ar kadastra numuru 56350060181,  atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 2(divām) zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumiem 56350060181 ar platību 26,8 ha  un 56350060206 ar platību 6,2 ha, sākotnējā  izsoles cena  EUR  6040.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes bibliotēkas krājumu papildinājušas grāmatas no KM atbalstītās un LNB realizētās vērtīgo grāmatu iepirkuma programmas publiskajām bibliotēkām

Viesītes bibliotēka valdības atbalstītās, KM izstrādātās un LNB realizētās vērtīgo grāmatu iepirkuma programmas publiskajām bibliotēkām ietvaros decembrī ir saņēmusi jauno grāmatu sūtījumu, kas papildina bibliotēkas krājumu ar patiešām vērtīgiem izdevumiem. Lai izvairītos no dubulteksemplāru nonākšanas bibliotēkas krājumā un iegādātos izdevumus atbilstoši konkrētās bibliotēkas lasītāju interesēm, bibliotēkas vadītājai bija iespēja pašai iesaistīties grāmatu atlasē.

Par grozījumiem Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanas nosacījumos

Informējam, ka 2020. gada 17. decembrī valdībā tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. – 2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumu grozījumi).

MK noteikumu grozījumi paredz, ka no 2021. gada 1. janvāra Fonda atbalstu tiesīgas saņemt mājsaimniecības, kuras atbilst:

–     trūcīgas mājsaimniecības statusam (mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 190 euro);

–     maznodrošinātas mājsaimniecības statusam (mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 euro).

VUGD Viesītes postenis pārcēlies uz jaunām telpām

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļas Viesītes postenis šonedēļ pārcēlies uz jaunām telpām. Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Viesītes novada domi, VUGD un Nodrošinājuma valsts aģentūru, Viesītes postenis turpmāk atradīsies Smilšu ielā 39T, Viesītē.

Noslēdzies metodisko darbu konkurss sociālo zinību un vēstures skolotājiem

Vispārējās izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gads sācies ar nozīmīgām pārmaiņām. Skolās tiek realizēta kompetenču pieejā balstīta mācību satura un pieejas īstenošana 1., 4., un 7.klasēs, jaunā mācību satura  un pieejas mērķtiecīga iekļaušana  īstenotajās mācību priekšmetu programmās.

Informācija iedzīvotājiem!

Pamatojoties uz 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” Ministru kabinets ir izsludinājis ārkārtējo situāciju valstī, lai ierobežotu vīrusa Covid 19 izplatīšanos valstī,

Viesītes novada pašvaldība iespēju robežās klātienes pakalpojumus sniegs ATTĀLINĀTI!

Saziņai: 65245179; 65207294; 28680097

E-pasts: dome@viesite.lvviesite@pakalpojumi.lv

Viesītes vidusskola saņem 20 jaunus portatīvos datorus

16. decembrī, Viesītes novada pašvaldībai tika piegādāti 20 portatīvie datori, kuri tālāk tika nogādāti Viesītes vidusskolas izmantošanai izglītības procesa īstenošanā.  Kopumā Izglītības un zinātnes ministrija veica iepirkumu par 6261 portatīvajiem datoriem. Datoru sadalījums pa izglītības iestādēm un pašvaldībām  pieejams publiski www.izm.gov.lv.