Kārtējā novada domes sēde 2021.gada 28.janvārī plkst.14.00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2021.gada 28.janvārī plkst.14.00 Viesītē, Smilšu ielā 2, Viesītes kultūras pils konferenču-kino zālē un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi: novada domes priekšsēdētājs A.Žuks, pašvaldības izpilddirektore S.Lūse

DARBA KĀRTĪBA:

Projekta “KOPĀ vienā virzienā” aktualitātes

Projekta “KOPĀ vienā virzienā” ietvaros decembrī un janvāri notika jaunatnes jomas kapacitātes stiprināšanas apmācības, lai strādātu pie projekta mērķa sasniegšanas – veicinātu starpnovadu un starpinsitūciju sadarbību un izstrādātu vienotu sadarbības modeli, lai īstenotu ilgtermiņa jaunatnes politiku vietējā līmenī.

Apmācībās bija aicināti piedalīties Krustpils novada, Jēkabpils novada, Viesītes novada, Aknīstes novada, Salas novada un Jēkabpils pilsētas darbā ar jaunatni iesaistītās personas (jaunatnes lietu speciālisti un jaunatnes darbinieki), jaunatnes jomā strādājošo NVO pārstāvji, lēmumu pieņēmēji un jaunieši.

Silti deg atmiņu ugunskuri Saukas pagastā – barikādēm 30

Šī gada 20. janvārī tika atzīmēti 30 gadi kopš 1991. gada barikāžu notikumiem, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji aizstāvēja valsts brīvību pret neatkarības pretiniekiem. Katru gadu šajā dienā Viesītes novada pagastos tiek iekurti atmiņu ugunskuri, pulcējot barikāžu dalībniekus dalīties ar saviem atmiņu stāstiem, kā arī iedzīvotājus piedalīties viktorīnās, sildīties pie ugunskura un klausīties stāstos. Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un ievērojot esošos drošības pasākumus, svarīgais notikums – barikāžu aizstāvju atceres diena, tika atzīmēts klusi, mierīgi, katram individuāli ieliekot malkas pagali kopīgā ugunskurā Saukas pagastā un Lones ciemā.

Pārrobežu projekta ietvaros izstrādāts invazīvo augu saraksts

Projekta ENI-LLB-1-077  “Integrētā pārvaldība un pasākumu kopums, lai mazinātu invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā” /IAS management ietvaros, Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori 2020.gadā  uzsāka latvāņu platību uzmērīšanu 13 īpaši dabas aizsargājamās teritorijās un iegūtos datus izmantos latvāņu ierobežošanas plāna izstrādei. Tāpat arī tika izstrādāts invazīvo sugu sarakstu, kurš pieejams šeit: IAS Common list .

Aicinājums aizpildīt apvienotā Jēkabpils novada iedzīvotāju aptauja

No 2021. gada 22. janvāra līdz 21. februārim notiek iedzīvotāju aptauja par Jēkabpils pilsētā, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu aptverto teritoriju attīstību. Jūsu viedokļi tiks izmantoti ATR īstenošanas gaitā apvienotā Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2035. gadam un attīstības programmas 2021. – 2027. gadam izstrādei. Aicinām Jūs izteikt priekšlikumus jaunajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, jo tā ir lieliska iespēja paust viedokli savas dzīves vides uzlabošanai!  Iedzīvotāju aptaujas elektroniskā versija ir pieejama šeit https://forms.gle/aoHLnFtY7bfk2Bvc8

Viesītes novada pašvaldības policija veic reidus Viesītes novada ezeros

Pēdējās nedēļas laikā Viesītes novada pašvaldības policija, ar mērķi pārbaudīt makšķerēšanas noteikumu ievērošanu, veica reidus Viesītes novada ezeros. Viesītes ezerā pārbaudīti 6 makšķernieki. Jāpiebilst, ka sakarā ar nevienmērīgo ledu uz ezera, tas ir ļoti bīstams, jo vietām ledus biezums ir tikai pāris centimetri.

Projekta “Aprīkojuma iegāde Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pakalpojumu paplašināšanai” rezultātus turpina izmantot

2017.gadā LEADER programmas projekta “Aprīkojuma iegāde Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pakalpojumu paplašināšanai” ietvaros Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centram tika iegādāts virtuves aprīkojums, ar mērķi dažādot lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas jaunatnes centrā. Kopš virtuves aprīkojuma iegādes ir pagājuši aptuveni trīs gadi. Visu šo gadu laikā Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra virtuve ir bijusi viena no izmantotākajām vietām jauniešu centrā.

Sagatavoti izglītojoši materiāli bērniem un jauniešiem par drošību ziemā

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) statistika liecina, ka  ik gadu ziemā vairāki desmiti cilvēku ielūzt ūdenstilpju ledū un noslīkst. Nereti palīdzība nepieciešama arī bērniem un jauniešiem, tāpēc VUGD ir sagatavojis informatīvo materiālu kopumu par drošību ziemā un bīstamību atrasties uz ūdenstilpju ledus.

Elkšņu pagasta iedzīvotājiem iemīļota vieta LEADER programmas projekts “Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu ciemā”

2018. gadā tika pabeigts Viesītes novada pašvaldības realizētais LEADER programmas projekts “Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu ciemā” Nr. 17-050-AL24-A019.2203-000004, kas vēl šodien Elkšņu pagasta iedzīvotājiem ir ļoti iemīļota vieta.

Viesītes novada pašvaldība turpina izmantot LEADER programmas projekta “Norobežojošo barjeru iegāde iedzīvotāju drošībai sabiedriskos pasākumos Viesītes novadā” rezultātu

2017. gadā LEADER programmas projekta “Norobežojošo barjeru iegāde iedzīvotāju drošībai sabiedriskos pasākumos Viesītes novadā” ietvaros Viesītes novads tika pie norobežojošām barjerām. Kopš tā laika novada rīkotajos publiskajos pasākumos, kā Viesītes pilsētas svētkos, Rites, Elkšņu un Saukas pagastu svētkos, āra koncertos u.c. pasākumos,  tās tiek pielietotas, nodrošinot pasākuma vietas norobežošanu.

Piesakies tiešsaistes apmācībām “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes jomā”

2021.gada 21.janvārī, plkst. 13.00-17.00 ZOOM  platformā notiks apmācības “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes jomā”.

Kam? Aknīstes novada, Jēkabpils novada, Jēkabpils pilsētas, Krustpils novada, Salas novada un Viesītes novada darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, jaunatnes jomā strādājošo NVO pārstāvjiem, jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem.

Kāpēc?

2020.gada notikumu apkopojums jaunatnes jomā Viesītes novadā

2020. gads neapšaubāmi ir bijis izaicinājumu, neierastu notikumu un pavērsienu pilns gads. Tāpat kā visā valstī, arī Viesītes novadā ierobežojumi ieviesa savas pārmaiņas, bet, neskatoties uz 2020. gada mestajiem izaicinājumiem, Viesītes novada Jaunatnes iniciatīvu centram aizvadītais gads ir bijis dažādu jauninājumu pilns.

Par Viesītes novada bibliotēku darbību ārkārtējās situācijas laikā

Saskaņā ar MK 7. janvāra lēmumu, kas nosaka, ka no 12. janvāra bibliotēkas tiek atvērtas lasītājiem, lai tās var atsākt grāmatu izsniegšanu līdzņemšanai, bet bibliotēku lasītavas apmeklētājiem arī turpmāk slēgtas. Arī Viesītes bibliotēka, Lones, Elkšņu, Rites un Saukas pagastu bibliotēkas  būs pieejama lasītājiem! Tāpat arī no 12. janvāra visas Viesītes novada bibliotēkas atsāk grāmatu izsniegšanu.

Lietošanas noteikumi ārkārtējā situācijā Covid-19 slimības ierobežošanai:

Iespēja jauniešiem pieteikties tiešsaistes bezmaksas foto un video meistarklasēm

Jauniešu organizācija «Avantis» un «Young Media Sharks» jaunajā gadā dāvina iespēju jauniešiem no visas Latvijas piedalīties tiešsaistes meistarklasēs un kompetentu jomas pārstāvju pavadībā apgūt video veidošanas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Pateicoties Vācijas Federatīvās Republikas Ārlietu ministrijas atbalstam, meistarklases jauniešiem ir bez maksas.

Līdz 25. janvārim pagarina drošības pasākumus Covid-19 ierobežošanai

Valdība  7. janvārī, lēma veikt grozījumus Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, vēl līdz 25. janvārim pagarinot šobrīd spēkā esošos drošības pasākumus. Vienlaikus veiktas izmaiņas atsevišķos aspektos, piemēram, līdz 22. janvārim pagarināts ziemas brīvlaiks 1. – 4. klašu skolēniem. Tāpat noteikts, ka mājsēde no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00 jāievēro naktīs no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu. Šāds nosacījums būs spēkā līdz 25. janvārim.

Kādi drošības pasākumi būs spēkā vēl līdz 25. janvārim, lai mazinātu iespējamo kontaktu skaitu?

Aizvadītais gads Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļā

Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļas teritorija aptver Viesītes pilsētu, Viesītes, Elkšņu, Saukas un Rites pagastus. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumus veic Daina Vītola, vadītājas vietnieces pienākumus- Evita Čibule.

Dzimtsarakstu nodaļā 2020.gadā reģistrētas 10 laulības. No visām 10  noslēgtajām laulībām 13 personām tā bija pirmā laulība, 6 personām – otrā laulība, 1 personai – trešā laulība. Laulāto vidējais vecums: sievietēm 34 gadi un vīriešiem 37 gadi.

Atcerieties par drošību, apsildot mājokļus!

Iestājoties vēsākam laikam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņem arvien vairāk izsaukumus uz ugunsgrēkiem, kas saistīti ar apkuri. Ugunsgrēku iespējamie izcelšanās iemesli visbiežāk ir nepareiza vai bojātu apkures ierīču lietošana, netīrīti dūmvadi un nevērīgi atstāti degtspējīgi priekšmeti pie vai uz krāsns. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centa prognozes liecina, ka brīvdienās un nākamajā nedēļa gaisa temperatūra būtiski pazemināsies, tādēļ VUGD aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību apsildot mājokļus!

Kurinot krāsni, rīkojies apdomīgi!

Zemgalē top reģiona jauna Attīstības programma

Zemgales Attīstības padome (ZAP) attālinātā sēdē pirmajā redakcijā apstiprinājusi un publiskajai apspriešanai nodevusi Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) Attīstības programmas 2021.- 2027. gadam projektu.

Informācija iedzīvotājiem!

Sakarā ar vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu un epidemioloģiskās drošības uzturēšanu, Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēka no 4.janvāra apmeklētājiem ir slēgta. Klienti tiks apkalpoti attālināti.

Pašvaldības ēkas,  Brīvības iela 10, Viesīte, priekšnamā ir pieejama pastkastīte iesniegumu atstāšanai tiem klientiem, kuri nevar iesniegt iesniegumu elektroniski!

Dzimtsarakstu nodaļa klientus apkalpo pēc iepriekšējās pieteikšanās pa tālruni 65245179.

Atgādinām, ka saziņai ar pašvaldību pieejami šādi kontakti:

Viesītes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centra tālrunis: 65207294; 28680097;

e-pasts: viesite@pakalpojumucentri.lv; dome@viesite.lv;

Visi Viesītes novada pašvaldības speciālistu tālruņa numuri un e-pasti ir pieejami šeit: Viesītes pašvaldības speciālistu kontakti

2021. gada 1. janvārī sāk darboties vienotais nodokļu konts

2021. gada 1. janvārī līdzšinējo vairāk nekā 40 nodokļu kontu vietā visus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētos iekšzemes nodokļus[1] var maksāt vienā kontā, turklāt to var izdarīt, aizpildot tikai vienu maksājuma uzdevumu. Tas ievērojami mazina iespēju kļūdas dēļ ieskaitīt nodokļu maksājumu tam neatbilstošā kontā.