Atjaunots. PAZIŅOJUMS VIESĪTES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM saistībā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī

Ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, 7.aprīlī Ministru kabinets ir veicis grozījumus 12.marta rīkojumā, izsludinot visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju līdz 2020. gada 12. maijam.

Sakarā ar valstī “COVID – 19” izsludināto ārkārtas situāciju un veiktajiem grozījumiem 12.martā, informējam, ka ārkārtējā situācija visā valstī tiek pagarināta līdz 9.jūnijam, tomēr no 12. maija tiks mīkstināta virkne patlaban spēkā esošo ierobežojumu.

Par darba dienas pārcelšanu

Pamatojoties uz  Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija rīkojumu Nr.342 (prot. Nr.32 40.#) „Par darbadienas pārcelšanu 2020.gadā” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Darba likuma 133.panta ceturto daļu,

Viesītes novada pašvaldībā, tās iestādēs un struktūrvienībās, tāpat arī SIA “Viesītes Transports” un SIA “Viesītes komunālā pāvalde” darbadienu no pirmdienas, 2020.gada 22.jūnija, pārceļ uz sestdienu, 2020.gada 13.jūniju.

Noslēdzies uzņēmēju grantu konkurss

Šogad  Viesītes novada pašvaldība pirmo reizi organizēja grantu konkursu, kura mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību Viesītes novadā, uzlabojot finansējuma pieejamību.

Konkursa ietvaros tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums līdz 1000,00 EUR  uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai. Pieteikumi bija iesniedzami no 6.aprīļa līdz 15. maijam. Konkursa pirmajā gadā tika iesniegti  6 pieteikumi, no kuriem pieci tika apstiprināti. Finansējuma trūkuma dēļ pirmajā projektu konkursā netika atbalstīts viens pieteikums, kas komisijas kopvērtējumā saņēma zemāko punktu skaitu.

Informācija gatavojoties 2020./2021. mācību gadam Viesītes vidusskolā

Viesītes vidusskola uzņem izglītojamos 2020./2021.māc.g. šādās izglītības programmās:

 Pamatizglītības programmā (21011111);

 Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611);

 Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811);

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena programmā (31011011).

  1. Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, vai atbildīgā amatpersona iesniedz izglītības iestādes vadītājam  adresētu iesniegumu. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumā norāda:

Ārkārtas domes sēde 2020.gada 28.maijā plkst. 9.00 Viesītē

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc ārkārtas novada domes sēdi 2020.gada 28.maijā plkst.9.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Viesītē, Smilšu ielā 2 (domes sēžu zālē) un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par Viesītes novada pašvaldības 2019.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Ziņo: A.Maļinovska

No 26.maija Viesītes muzejs “Sēlija” būs atvērts apmeklētājiem

Esam priecīgi paziņot, ka no 26. maija durvis saviem apmeklētājiem vērs Viesītes Tūrisma informācijas punkts, kā arī Viesītes muzeja “Sēlija” nodaļas – Paula Stradiņa skola un Mazā Bānīša parks. Gaidīsim Jūs ciemos no otrdienas līdz sestdienai (10.00-17.00). Šobrīd katrā nodaļā vienlaicīgi uzņemsim maksimāli 15 cilvēkus. Ieteicams savu apmeklējumu pieteikt iepriekš, lai būtu iespējams nodrošināt sociālo distancēšanos. Apmeklējumu iespējams pieteikt: pa tālruņiem 29 11 63 34 (muzejs), 28 68 11 26 (Viesītes TIP) vai rakstot uz tip@viesite.lv

Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Viesītes posteni

Aprīļa mēnesī saņēmām neoficiālu informāciju par VUGD Viesītes posteņa slēgšanu. Pašlaik postenis atrodas Āžu krogā – pilsētas vecākajā ēkā. Ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī un nav piemērota Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta funkciju izpildei. Turklāt,  ēkas pārbūve vai atjaunošana nav ekonomiski lietderīga.  Tāpēc, nekavējoties rakstījām oficiālo vēstuli Iekšlietu ministrijai, VUGD priekšniekam, ka esam PRET Viesītes posteņa likvidēšanu. Pamatojoties ar to, ka tuvākais postenis atrodas Neretā un ir nepieciešama apmēram pusstunda laika, lai ugunsdzēsēji ierastos uz notikuma vietu pie mums. Zinot, ka šādā uguns nelaimē katra minūte ir dārga, tad Viesītes pilsēta un pagasti būtu pakļauti lielam riskam. Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi saglabāt Viesītes posteni, līdz ar to, oficiālajā vēstulē norādījām, ka esam gatavi piedāvāt telpas bijušās arodskolas teritorijā.

Kārtējā novada domes sēde 2020.gada 21.maijā plkst. 14:00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2020.gada 21.maijā plkst.14.00 Viesītē, Smilšu ielā 2 (konferenču-kino zālē) un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi: novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse

DARBA KĀRTĪBA:

Ievērojot piesardzības pasākums, Viesītē aizvadīta Lielā Talka

Ņemot vērā paaugstinātās drošības apstākļus un noteikto sociālās distancēšanās aicinājumu, šogad Lielā Talka Viesītes pilsētā norisinājās nedaudz citādākā formātā. Katru gadu noteiktajā Lielās Talkas datumā pašvaldība organizēja kopīgu talkošanu Viesītes pilsētā un pagastos, bet šogad lielāks uzsvars tika likts uz individuālu vai ģimenes talkošanu, aicinot sakopt dažādas Viesītes pilsētas vietas.

Viesītes novada pašvaldība gatava piešķirt un remontēt telpas Viesītes ugunsdzēsības posteņa vajadzībām

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Viesītes postenis šobrīd atrodas Āžu krogā – pilsētas vecākajā ēkā, kas celta ap 1840.gadu un tiek uzskatīta par Viesītes (kādreizējā Āžu miesta) sākumu. Nodrošinājuma valsts aģentūra, kas atbild par Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu nekustamajiem īpašumiem, informē, ka kultūrvēsturiskā ēka ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, turklāt tā nav piemērota Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta funkciju izpildei, savukārt ēkas pārbūve vai atjaunošana nav ekonomiski lietderīga.

Atgādinājums par pārtikas kartes izņemšanu

Aicinām vecākus, kuri vēl nav izņēmuši pārtikas kartes, ierasties Viesītes novada Sociālajā dienestā. Tāpat arī atgādinām, ka pārtikas kartes var atprečot līdz 29.maijam.

Sīkāka informācija zvanot pa tālr.:
Viesītes novada Sociālais dienests – 65245460 vai 29383204

 

Viesītes novada bibliotēkas atkal ir atvērtas lasītājiem

Viesītes bibliotēka šobrīd atvērta lasītājiem katru dienu no plkst. 10:00 līdz 18:00, izņemot sestdienas un svētdienas.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par Viesītes bibliotēkas darbu  un pakalpojumiem, aicinām lietotājus sazināties pa tālr. 65245173, 20212409, e-pasts: biblioteka@viesite.lv

Saukas pagasta, Elkšņu pagasta un Lones ciema bibliotēkas ir atvērtas  un strādā kā iepriekš. Darba laiks nav mainījies.

Rites pagasta bibliotēka strādā pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot uz tālruni 22010247.

Bibliotēku darbu ārkārtas apstākļos reglamentē Kultūras ministrijas izstrādātais sanitārais protokols un kultūras ministra rīkojums par sociālo distancēšanos,  tāpēc tās darbībā ir zināmi ierobežojumi, ko lūdzam uztvert ar izpratni.

Notiks Sēlijas ūdeņu sakopšanas talkas un vides lekcijas

Biedrība “Sēlijas laivas” ir uzsākusi Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā projekta “Domā globāli, rīkojies lokāli!” īstenošanu, kura ietvaros notiks piecas ūdeņu sakopšanas talkas un vides lekcijas Aknīstes, Jēkabpils, Viesītes un Neretas novadā.

“Divu krastu radio” – jauns raidījums “Sēlija šodien”

13.maijā pl. 14:30 “Divu krastu radio” (90,1 FM Daugavpils; 96,9 FM Jēkabpils) pirmatskaņojumu piedzīvos raidījums “Sēlija šodien”. Turpmāk trīs mēnešu garumā raidījumā medijs informēs par aktualitātēm, politiskiem, sociāliem, ekonomiskiem un kultūras procesiem Sēlijas reģionā.

Pirmajā raidījumā, tāpat kā pārējās trešdienās, gaidāms ziņu apskats un intervija. Šoreiz – ar Valsts prezidenta Egila Levita padomnieku tiesību politikas jautājumos, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docentu Jāni Plepu. No Ilūkstes novada nākušais jurists skaidros Valsts prezidenta priekšlikumus administratīvi teritoriālās reformas jautājumos, kā arī atklās savu redzējumu – kas ir Sēlijas kultūrvēsturiskais novads šodien un kā kopt tā identitāti mūsdienās.

Sēlijas sporta skola atsāk mācību-treniņu nodarbības, ievērojot noteiktos piesardzības pasākumus

Pamatojoties uz 2020. gada 7 .maija grozījumiem Nr.254  Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”punktu 4.5.3 Sēlijas sporta skola informē:

sākot ar 2020. gada 12. maiju SĒLIJAS SPORTA SKOLA atsāk mācību-treniņu nodarbības klātienē, nodrošinot sekojošus Ministru kabineta noteikumu ievērošanu:

Kases darba laiki ārkārtējās situācijas laikā Viesītes novadā

No 13.maija līdz 9.jūnijam Viesītes novada pašvaldības administrācijas kase Brīvības ielā 10, Viesītē, kā arī Elkšņu pagasta pārvaldes, Saukas pagasta pārvaldes un Rites pagasta pārvaldes kases  apmeklētājus klātienē pieņems trešdienās no plkst. 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00.

Viesītē atrasts skrejritenis

Viesītē, pie Amatnieku un Robežu ielu krustojuma, jau ilgāku laika periodu atrodas transportlīdzeklis – skrejritenis.

Lūgums īpašniekam griezties pašvaldības policijā vai zvanīt pa telefonu 22023089.

Inspektors J. Pučinskis

Talkosim kopā, bet katrs atsevišķi 16. maijā Lielajā Talkā

Jau šonedēļ, 16.maijā, visā Latvijā norisināsies tradicionālā Lielā Talka. Sakarā ar to, ka valstī līdz 9.jūnijam ir pagarināta ārkārtējā situācija Covid-19 izplatības ierobežošanai, šoreiz uzsvars tiek likts uz SOLO, DUO vai ĢIMENES talku. Arī Viesītes novada pašvaldība aicina ikvienu individuāli doties dabā un padarīt kādu Latvijas stūrīti tīrāku.

Viesītē Tu vari sakopt: Mīlestības taku; bijušo Viesītes vidusskolas izmēģinājuma lauciņu; publisko atpūtas vietu “Pie akmens” Viesītes ezera krastā; Riekstu mežu; Vales kalniņu. Tāpat talkot var, vienkārši dodoties pastaigā pa mežu un nepaejot garām zemē nomestiem atkritumiem, kā arī sakopjot savus pagalmus, apkārtni, kur dzīvo. Talkosim arī pagastos, sīkāka informācija zvanot pagastu pārvaldes vadītājiem. Kā pagājušo gadu, arī šogad būs iespēja saņemt speciālos atkritumu maisus, sazinoties pa tālruni 28625263.

Valdības stratēģija nākamajam Covid-19 ierobežošanas posmam

Ceturtdien, 7. maijā, Ministru kabinets pagarināja ārkārtējo situāciju līdz 9. jūnijam, vienlaikus pieņemot lēmumu par pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu. Obligāts priekšnoteikums šo ierobežojumu mazināšanai ir visu fiziskās distancēšanās un epidemioloģisko drošības pasākumu stingra ievērošana ikdienā visās jomās arī turpmāk.

Makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrole Viesītes novada ezeros

1.maijā Viesītes novada pašvaldības policija, ar mērķi veikt makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontroli, veica reidus Viesītes novada Viesītes pagasta Piksteres un Viesītes ezeros. Piksteres ezerā pārbaudītas tika 24 laivas, kurās mēģināja noķert līdakas 36 makšķernieki.  Pārkāpumi netika atklāti. Lomos bija vērojamas līdakas 5 kilogrami, 3,5 kg un mazākas  līdakas. No visām laivām divās makšķernieki nebija noķēruši nevienu līdaku. Tomēr, makšķerējot ir nepieciešama veiksme un pareizu inventāru izvēle. Vislabāk līdakas Piksteres ezerā šajā dienā ķērās no rīta (plkst. 5:00 – 9:00) uz dzeltena metāla vizuļa.

Viesītes novada pašvaldība izsludina grantu konkursu

Viesītes novada pašvaldību organizē grantu konkursu, kura mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību Viesītes novadā, uzlabojot finansējuma pieejamību.

Kopējais konkursam piešķirtais finansējums 2020. gadā EUR 2000, vienam granta pretendentam pieejamais grants līdz EUR 1000. Vairāk informācijas konkursa nolikumā. Pieteikums iesniedzams no 6.aprīļa līdz 15. maijam plkst. 17.00.