VUGD Līgo svētku brīvdienās aicina atcerēties par drošību!

Nākamnedēļ visā Latvijā svinēsim Līgo un Jāņu dienu, kad cilvēki atpūtīsies dabā, peldēsies, kurinās ugunskurus un grilus. Šogad svētku laikā daudziem būs piecas brīvdienas, tāpēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina drošības pamatnoteikumus, kurus jāievēro, lai svētkus un brīvdienas neaptumšotu traģiski nelaimes gadījumi.

Darba laiks Bibliotēkai

Kārtējā novada domes sēde 2021.gada 17.jūnijā plkst.14.00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2021.gada 17.jūnijā plkst.14.00 Viesītē, Smilšu ielā 2, Viesītes kultūras pils konferenču-kino zālē un izsludina šādu darba kārtību:

Stendera parkā atjaunots avots

SUNĀKSTES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE ir īstenojusi Viesītes novada pašvaldības 2021.gadā atbalstītu projektu “Stendera avota atjaunošana”. Draudze, apsaimniekojot savus īpašumus, īpašu uzmanību pievērš tieši Stendera atstātā kultūrvēsturiskā mantojuma piemiņai un popularizēšanai. Stendera parks ir iecienīta pastaigu un atpūtas vieta. Pateicoties Stendera biedrības aktivitātēm, vietējo entuziastu iesaistei, kā arī Viesītes un Jaunjelgavas pašvaldībām, pēdējos gados ir paplašināta sakoptā teritorija, izveidota taka 300 m garumā, novākti gruveši un atsegtas terases, tiek kopts un uzturēts Stendera kapukalniņš.

Iedzīvotāju ievērībai!

Lai ierobežotu vīrusa Covid 19 izplatīšanos valstī, informējam, ka no 15.marta Viesītes novada pašvaldības KASE (Brīvības ielā 10, Viesītē) apmeklētājus klātienē pieņems otrdienās un trešdienās no plkst. 9.00-12.00 un no plkst. 13.00-16.00, pārējā laikā maksājumus veikt ar internetbankas starpniecību.

Tāpat arī atgādinām, ka Viesītes novada pašvaldības speciālisti klātienes pakalpojumus iespēju robežās turpina sniegt attālināti.

Bez iepriekšējas pieteikšanās pie speciālista, lūgums pašvaldības ēku neapmeklēt! Pašvaldības ēkas, Brīvības iela 10, Viesīte, priekšnamā ir pieejama pastkastīte iesniegumu atstāšanai tiem klientiem, kuri nevar iesniegt iesniegumu elektroniski!

Viesītē pieminēs 1941. gada deportāciju 80. gadadienu

Šī gada 14. jūnijā aprit 80 gadu kopš Padomju Savienība pēc Latvijas okupācijas organizēja pirmās masu deportācijas – 1941. gadā tika izsūtīti vairāk nekā 15 tūkstoši Latvijas pilsoņu.

Pieminot deportāciju upurus, 14. jūnijā no plkst. 11.00 pasākumā ar nosaukumu “Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām” vienlaikus visā Latvijā tiks lasīti 1941. gadā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju vārdi. Piemiņas pasākumi notiks arī tautiešu mītņu zemēs ārpus Latvijas. Plkst. 10.50 plānota Valsts prezidenta Egila Levita uzruna.

SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ piedāvā darbu pirtniece –  kasiere

SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ piedāvā darbu Pirtniece –  kasiere.

DARBA APRAKSTS

Pirtnieces pienākumi:

 1. Klientu plūsmas kontrolēšana;
 2. Epidemioloģisko noteikumu ievērošanas nodrošināšana;
 3. Veļas mazgāšana, žāvēšana un gludināšana pēc nepieciešamības;
 4. Pirts telpu mitrā uzkopšana un dezinfekcija 1(vienu) reizi nedēļā;
 5. Pirts koplietošanas telpu (koridors, tualetes) mitrā uzkopšana 3(trīs) reizes nedēļā;
 6. Logu, durvju, sienu, griestu mazgāšana pēc nepieciešamības, bet ne retāk, kā 3(trīs) reizes gadā;
 7. NMPD telpu mitrā uzkopšana  5(piecas) reizes nedēļā;

Kasieres pienākumi:

 1. Pirts – iekasēt par pirts pakalpojumiem;
 2. Lone     – mēneša    2,3,4 ceturdiena    – 6 stundas;
 3. Sauka   – mēneša         4 trešdiena       – 4 stundas;
 4. Elkšņi    – mēneša         3 otrdiena        – 4 stundas;
 5. Papildus – rēķinu, brīdinājumu, līgumu  piegāde klientiem, dzīvokļu apsekošana, rādījumu nolasīšana dzīvokļos,vizuālās apsekošanas aktu sastādīšana, mājas lietu dokumentācijas organizēšna un vešana un kārtošana.

Papildus nepieciešams:

SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ piedāvā  darbu struktūrvienības vadītājam

SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ piedāvā  darbu Struktūrvienības  vadītājam.

DARBA APRAKSTS

 1. Ikdienas un remonta  darbu plānošana,  organizēšana, nodrošināšana, avārijas situāciju novēršanas organizēšana SIA Viesītes komunālā pārvalde struktūrvienībās, sekojošiem komunālajiem pakalpojumiem:

1.1.Siltuma ražošana, pārvade, sadale un tirdzniecība;
1.2.Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) un atkritumu transportēšana atkritumu apglabāšanai poligonā;
1.3.Notekūdeņu savākšana, attīrīšana un novadīšana virszemes ūdens objektos. Asenizācijas pakalpojumi;
1.4.Ūdens ieguve, uzkrāšana, sagatavošana lietošanai, padeve un piegāde lietotājam;
1.5.Daudzdzīvokļu māju pārvaldīšana, apsaimniekošana un uzturēšana;
1.6.Pašvaldības izīrēto dzīvokļu remonts un uzturēšana;
1.7.Pirts pakalpojumi.

 1. Materiālu sagādes un piegādes nodrošināšana.
 2. Darbinieku darba laika uzskaite, darbu izpildes uzskaite un izpildes aktu sagatavošana.
 3. Citi saimnieciskās darbības nodrošināšanai neatliekami darbi.

Papildus nepieciešams:

Viesītes Jaunatnes centrs aicina piedalīties atraktīvā orientēšanās spēlē “Pastaiga pa Viesīti”

Klāt vasara un saulains laiks! Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrs piedāvā piedalīties orientēšanās spēlē “Pastaiga pa Viesīti”.

Spēles princips – pastaiga pa Viesīti noteiktā maršrutā, kuras laikā interaktīvā veidā varēs uzzināt dažādus faktus par Viesīti, veikt radošus uzdevumus un atbildēt uz jautājumiem.

Spēlē var piedalīties ikviens, kurš vēlas, izmantojot mobilo aplikāciju “Actionbound”.

Spēles noteikumi:

Pie Viesītes Mazā ezeriņa top veiklības taka

Pašvaldībai īstenojot LEADER programmas projektu, atjauno bruģa segumu no Brīvības ielas līdz Viesītes mazajam ezeriņam, izbūvējot bruģa ietvi. Lai gājēju celiņu padarītu interesantu ģimenēm ar bērniem, skolu audzēkņiem un pilsētas viesiem, uz bruģa top 3 bruģa spēles ar veiklības uzdevumiem. Taku papildinās soliņš un atkritumu urna, kā arī informācijas stends, kur asprātīgu pantiņu veidā cilvēki tiks informēti par to, ko ieteicams darīt vai nedarīt, atrodoties dabā.

Vingrošanas nodarbības jūnijā tiešsaistē veselības veicināšanas projekta ietvaros

ESF projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā”, vienošanās Nr. 9.2.4.2/16/I/016 ietvaros, atsākas veselību veicinošas vingrošanas nodarbības un apļa treniņi. Ņemot vērā epidemioloģiskās drošības ierobežojumus, arī jūnijā plānotās nodarbības turpinās notikt tiešsaistes platformā “ZOOM”!

Kā pieteikties nodarbībām?

Viesītes novadā sniegts atbalsts nodarbinātībā un izglītībā 60 diskriminācijai pakļautām personām

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar biedrību ”Apvienību “Verte”” Viesītes novadā īsteno motivācijas un atbalsta programmu cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai vecuma dēļ. Laika posmā no 2020.gada septembra līdz 2021.gada 1.maijam atbalsts sniegts 60 sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, no kuriem 18 atkal izdevies iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā.

Aizvadīts attālinātais mācību gads Viesītes vidusskolā

31. maijā Viesītes vidusskolā aizvadīta pēdējā skolas diena. Kopumā 2020./2021. mācību gads ir bijis izaicinājumu pilns. Tāpat kā pagājušajā mācību gadā, arī šajā, mācības, galvenokārt, notikušas attālināti. Attālinātais mācību process prasīja no katra skolēna, katras ģimenes, katra pedagoga daudz vairāk darba, atbalsta un savstarpējās sapratnes. Kā atzīst Viesītes vidusskolas direktors A. Baldunčiks, pateicoties savstarpējai sapratnei un veiksmīgai komunikācijai, ir izdevies veiksmīgi tikt pāri grūtībām, kuras radušās pandēmijas ietekmē un veiksmīgi aizvadīt mācību gadu, kurš pārsvarā aizvadīts attālinātajā režīmā.

Iedzīvotāju ievērībai

Tiks uzsākti Meža ielas seguma atjaunošanas darbi. Saistībā ar būvniecības darbiem, kas tiks veikti Meža ielā, ir noteikti vairāki kustības ierobežojumi, ar kuriem iespējams iepazīties šeit: Viesīte Meža iela

Atvainojamies par sagādātajām neertībām!

Smilšu ielas Viesītē pārbūve

Lai uzlabotu satiksmes drošību gājējiem un autobraucējiem, kā arī veidotu vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi marta beigās tika uzsākta Smilšu ielas Viesītē atsevišķu posmu seguma atjaunošana un ietves izbūve.

Pateicība par ilggadējo darbu pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītājai Anitai Orbidānei

31.maijā pēdējo darba dienu Viesītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītājas amatā aizvadīja tās ilggadējā vadītāja Anita Orbidāne, kura izlēmusi doties pelnītā atpūtā. Pirmsskolas izglītības iestādi “Zīlīte”  Anita Orbidāne vadījusi 27 gadus.

Ārkārtas domes sēde 2021.gada 3.jūnijā plkst.8.30

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc ārkārtas domes sēdi 2021.gada 3.jūnijā plkst.8.30 Viesītē, Smilšu ielā 2, Viesītes kultūras pils konferenču-kino zālē un izsludina šādu darba kārtību:

Sākas pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju izglītības programmās

Šodien, 31. maijā, atklāta jaunā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Atšķirībā no iepriekšējām pieteikšanās kārtām šajā var apgūt digitālās prasmes. Ikviens strādājošais vecumā no 25 gadiem var izvēlēties kādu no piedāvātajām 412 izglītības programmām, kas aptver gan digitālās pamatprasmes, gan padziļinātu augstākā zināšanu līmeņa digitālo prasmju mācības pieaugušajiem. Pieteikšanās ilgs līdz 30. jūnijam tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Vienas dienas pārgājiens kopā ar biedrību “Latvijas Aizsargi”

Biedrība “Latvijas Aizsargi” aicina ikvienu 2021. gada 6. jūnijā kopīgi doties vienas dienas pastaigā no Viesītes uzpildes stacijas uz Indāna Gravelsona piemiņas vietu. Tikšanās: plkst. 9:00 uzpildes stacijā, plkst: 9:30 plānota došanās ceļā. Distances garums ap 30 km. Līdzi jāņem: ūdens, pārtika, medicīnas aptieciņa, apģērbs attiecīgi laika apstākļiem. Pavadošā transporta nebūs.

Par pašvaldību vēlēšanām 5. jūnijā

Gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās, 5. jūnijā, vēlētāji varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas dokumentu izmantojot gan pasi, gan personas apliecību. Vēlētāju uzskaitei vēlēšanu iecirkņos pirmo reizi tiks lietots elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs.

Iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks ar viedierīci noskenēs vēlētāja pases  vai personas apliecības svītrkodu vai QR kodu, un pārliecināsies, ka vēlētājs ir iekļauts attiecīgās pašvaldības vēlētāju sarakstā un vēlētāju reģistrā jau nav atzīmes par viņa piedalīšanos vēlēšanās. Sistēmā balsotājs tiks atzīmēts elektroniskajā vēlētāju sarakstā, savukārt iecirkņa komisijas darbinieks ziņas par vēlētāju ierakstīs papīra balsotāju sarakstā, kur vēlētājam būs jāparakstās par vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmju saņemšanu.

Ja kādu tehnisku iemeslu dēļ nebūs iespējams izmantot tiešsaistes vēlētāju reģistru, vēlētāji varēs nobalsot reģistrācijas aploksnē. Vēlētāju ierakstīs atsevišķā balsotāju sarakstā, kurā vēlētājs parakstīsies par balsošanas materiālu saņemšanu. Vēlētājam kopā ar vēlēšanu aploksni un zīmēm tiks izsniegta vēl viena aploksne – reģistrācijas aploksne, uz kuras būs vēlētāja vārds, uzvārds un personas kods. Pēc tam, kad izvēle izdarīta, vēlētājam anonīmā vēlēšanu aploksne ar balsojumu būs jāievieto reģistrācijas aploksnē. Reģistrācijas aploksne būs jānodod iecirkņa darbiniekam pie vēlēšanu kastes, kurš to apzīmogos ar iecirkņa zīmogu un iemetīs vēlēšanu kastē.

Tiešsaistes vēlētāju reģistra darbībai atjaunojoties, vēlēšanu komisija pārbaudīs, vai vēlētāja balsojums nav reģistrēts citā iecirknī. Ja vēlējs nebūs nobalsojis citā iecirknī, balsotāju sarakstā atzīmēs, ka balsojums ir derīgs, un to pieskaitīs. Ja vēlētājs pa šo laiku būs nobalsojis citā iecirknī, balsojums tiks dzēsts un netiks līdzskaitīts.

Pašvaldību vēlēšanās katras pašvaldības administratīvā teritorija veido atsevišķu vēlēšanu apgabalu. Jēkabpils novada jaunā administratīvajās teritorija, kuru veido Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novadi un Jēkabpils pilsēta, ir viens vēlēšanu apgabals, un šī novada vēlētāji var balsot JEBKURĀ sev tuvākajā iecirknī vēlēšanu apgabala robežās.

Vēlēšanu iecirkņi Jēkabpils novadā: