PAZIŅOJUMS VIESĪTES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM saistībā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī

12.martā Ministru kabinetā tika pieņemts lēmums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā, lai ierobežotu vīrusa Covid 19 izplatīšanos valstī. 13.martā plkst.9.00 Viesītesnovada pašvaldībā Domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauca sanāksmi par turpmāko rīcību sakarā ar Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa paziņojumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī.

!!! Sakarā ar valstī “COVID – 19” izsludināto ārkārtas situāciju, no šī gada  13. marta līdz  14. aprīlim Viesītes novadā slēgtas šādas iestādes:

 • Viesītes vidusskola, t.sk. Viesītes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vieta “Rites pamatskola” (attālinātās mācības)
 • Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrs,
 • Viesītes Mūzikas un mākslas skola,
 • Sēlijas sporta skola
 • Viesītes Kultūras pils
 • Viesītes muzejs “Sēlija”
 • Rites Tautas nams
 • Elkšņu Kultūras nams
 • Lones Tautas nams
 • Viesītes Dienas centrs
 • Viesītes svarcelšanas un trenažieru zāle
 • Viesītes bibliotēka, Elkšņu bibliotēka, Lones bibliotēka, Rites bibliotēka un Saukas bibliotēka

Viesītes Kultūras pilī, Rites Tautas namā, Elkšņu Kultūras namā un Lones Tautas namā ārkārtas situācijas laikā nenotiks kolektīvu mēģinājumi un nodarbības. Tāpat arī Viesītes novadā atcelti visi publiskie pasākumi bez apmeklētāju skaita ierobežojuma!

Sākas ceturtā dabas skaitīšanas sezona

Ir uzsākusies dabas skaitīšanas ceturtā, noslēdzošā sezona, kurā eksperti Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā līdz oktobrim apsekos dabas vērtības 78 novados,tostarp arī Viesītes novadu, izvērtējot tajos sastopamo purvu, mežu, saldūdeņu, piekrastes, alu, iežu atsegumu un bioloģiski vērtīgo zālāju atbilstību Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamiem biotopiem.  

Pirms došanās pie ārsta, iedzīvotājiem ir jāsazinās un jāvienojas par pakalpojuma saņemšanas kārtību

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, lai pasargātu pacientus un mediķus no iespējamas inficēšanās ar COVID-19, Nacionālais veselības dienests atkārtoti aicina iedzīvotājus gadījumos, kad nepieciešama medicīniska palīdzība, vispirms sazināties ar ģimenes ārstu vai ārstniecības iestādi telefoniski vai elektroniski. Uz ārstniecības iestādi vai pie ģimenes ārsta bez iepriekšēja pieraksta doties nedrīkst, tostarp gadījumos, ja ir ģimenes ārsta nosūtījums pie speciālista!

VUGD aicina bērnus piedalīties konkursā “Mans brīvais laiks – saturīgi pavadīts laiks!”

No 2. līdz 13. aprīlim norisināsies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) organizētais konkurss “Mans brīvais laiks – saturīgi pavadīts laiks!”, kura galvenais mērķis ir papildināt bērnu zināšanas par ugunsdrošību un rīcību ārkārtas gadījumos.

Stājas spēkā jaunā kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība

1. aprīlī spēkā stājas jaunā kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība. Tā paredz, ka ārsti kompensējamo zāļu receptē norādīs zāļu aktīvo vielu, nevis zāļu nosaukumu. Savukārt aptiekā no vienādas iedarbības zālēm pacientam izsniegs tās zāles, kurām ir zemākā maksa.

Viesītes novada domes sēžu norises vieta ārkārtējās situācijas laikā

Informējam, ka Viesītes novada domes komiteju sēdes un domes sēdes notiks Viesītes kultūras pils konferenču-kino zālē, Smilšu ielā 2, Viesītē.

Apvienotā visu Komiteju sēde  notiks 15.aprīlī, sākums  plkst.14.00

Novada domes sēde-  23.aprīlī, sākums plkst.14.00

Pārceļ nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņus

Atbilstoši likumam „Par nekustamā īpašuma nodokli”, ka nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, Saeima ir pieņēmusi likumu  “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, kas ļauj pašvaldībām 2020. gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros.

Viesītes novada dome 31.marta ārkārtas domes sēdē pieņēma lēmumu pārcelt uz vēlāku laiku nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņus:

 • nekustamā īpašuma nodokļa daļa, kas aprēķināta par 2020.gada pirmo un otro ceturksni, ir samaksājama līdz 2020. gada 17.augustam,
 • savukārt, nekustamā īpašuma nodokļa daļa, kas aprēķināta par 2020.gada trešo un ceturto ceturksni, ir samaksājama līdz 2020. gada 16. novembrim.

Šāda samaksas kārtība ir attiecināma uz visiem nodokļa aprēķiniem un pārrēķiniem, kuriem samaksas termiņš ir noteikts 2020.gada ietvaros, tai skaitā arī par 2019.gadā neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

Kontaktinformācija saziņai: 65207299; 28661613 (Viesītes novada pašvaldības nodokļu administratore Ināra Elberte)

Ārkārtas domes sēde 2020.gada 31.martā plkst. 16.00 Viesītē

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc ārkārtas novada domes sēdi 2020.gada 31.martā plkst.16.00 Viesītē, Smilšu ielā 2, Viesītes kultūras pils konferenču-kino zālē, un izsludina šādu darba kārtību:

Atbalsta pasākumi, lai mazinātu COVID-19 ietekmi

Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta sagatavotajā dokumentā ir iespējams rast apkopotu informāciju par atbalstu uzņēmējiem Covid-19 ietekmes mazināšanai.

Biedrības Lauku partnerība „Sēlija” paziņojums

Biedrība Lauku partnerība „Sēlija”  izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Viesītes novada pašvaldība izsludina grantu konkursu

Viesītes novada pašvaldību organizē grantu konkursu, kura mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību Viesītes novadā, uzlabojot finansējuma pieejamību.

Kopējais konkursam piešķirtais finansējums 2020. gadā EUR 2000, vienam granta pretendentam pieejamais grants līdz EUR 1000. Vairāk informācijas konkursa nolikumā. Pieteikums iesniedzams no 6.aprīļa līdz 8. maijam plkst. 17.00.

No 1. aprīļa spēkā stājas jauna valsts kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība

Sākot no 1. aprīļa, Latvijā spēkā stājas Pasaules Veselības organizācijas (PVO) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendēta valsts kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība. Tā paredz, ka ārsti Latvijā, tāpat kā Igaunijā, Lietuvā un tādās turīgās valstīs kā Vācijā, Somijā, Nīderlandē, Dānijā, Zviedrijā un citās Eiropas valstīs, kompensējamo zāļu A saraksta receptēs norādīs zāļu aktīvo vielu, nevis zāļu nosaukumu. Savukārt aptiekās no vienādas iedarbības zālēm pacientam izsniegs tās zāles, kurām ir zemākā maksa. Šādu prasību paredz Ministru kabineta noteikumi par kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču apmaksas kārtību1, lai Latvija pārņemtu Eiropas praksi zāļu izrakstīšanā, kā arī novērstu situāciju, kad pacientiem jāiegādājas dārgākās zāles, ik gadu pārmaksājot ap 25 miljoniem eiro, lai arī zemākas cenas zāles ir tikpat kvalitatīvas un drošas un ar tādu pašu ārstniecisko iedarbību.

Viesītes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos jaunatnes iniciatīvu projektu konkursam

Viesītes novada pašvaldība izsludina jau otro projektu konkursu organizācijām, lai neformālā vidē motivētu jauniešus mācīties!

Viesītes novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020. gada 30. marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz 2020. gada 5. maijam.

Pasaules Dabas Fonds aicina iesaistīties “Zemes stundas” akcijā

Jau šo sestdien, 2020.gada 28.martā, no plkst. 20:30 līdz 21.30 notiks Zemes stunda – globāli lielākā vides akcija. Ņemot vērā šī brīža apstākļus valstī un pasaulē, kad sabiedrībai jāievēro sociālās distancēšanās noteikumus, arī Zemes stundas akcija tiek īstenota savādāk.

Turpmāk informāciju par COVID-19 negatīviem rezultātiem iedzīvotāji saņems E-veselības portālā

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka turpmāk iedzīvotāji, kuri nodevuši analīzes COVID-19 infekcijas noteikšanai un to rezultāts būs negatīvs, informāciju saņems un varēs apskatīt E-veselības portālā, savukārt, pozitīva rezultāta gadījumā joprojām darbosies iepriekšējā kārtība, kad iedzīvotājiem zvana Slimību un profilakses centra speciālists.

No 27. marta tiks ierobežots pasažieru skaits vienā autobusā

Balstoties uz satiksmes ministra rīkojumu vīrusa Covid-19 izplatīšanās riska mazināšanai, no piektdienas, 2020. gada 27. marta, uz ārkārtējās situācijas laiku reģionālajos maršrutos tiks ierobežots pārvadāto pasažieru skaits vienā autobusā, tādējādi nodrošinot lielāku distanci starp pasažieriem. Plānots, ka autobusā katra otrā sēdvieta, kuru nedrīkstēs ieņemt, būs iezīmēta. Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus rūpīgi izvērtēt sava brauciena nepieciešamību sabiedriskajā transportā!

Informācija par Viesītes pasta nodaļu un pakalpojuma sniegšanas vietām Viesītes novadā

 • Viesītes pasta nodaļa ziņo:

No 2020.gada 23.marta līdz 15.aprīlim Viesītes novada iedzīvotāji pasta pakalpojumus var saņemt savā dzīves vietā, sazinoties pa tālruni 27891941. 

 • Latvijas Pasts ziņo:

No 2020.gada 18.marta tiek pārtraukta klātienes pakalpojumu sniegšana 253 pasta pakalpojumu sniegšanas vietās lauku teritorijās visā Latvijā (vairāk informācijas pieejams: https://www.viesite.lv/?p=51490). Līdz ārkārtas situācijas beigām iedzīvotāji pasta pakalpojumus šajās teritorijās var saņemt pēc pieprasījuma savā dzīvesvietā, nepieciešamo pakalpojumu iepriekš piesakot pa tālruni. Informējam, ka Viesītes novadā tiek slēgtas: Rites pakalpojumu sniegšanas vieta (tālr. 23281555); Elkšņu pakalpojumu sniegšanas vieta (tālr. 23281560); Lones pakalpojumu sniegšanas vieta (tālr.23281561).

Kārtība, kādā tiek organizēts un nodrošināts attālināts mācību process Viesītes vidusskolā

Kārtība izstrādāta, lai organizētu un nodrošinātu attālinātu mācību procesu ārkārtas situācijas laikā no 13.03.2020. un sniegtu informāciju visām procesā iesaistītajām pusēm – pedagogiem, izglītojamajiem, vecākiem.

Izglītojamo darbība attālinātajā mācību procesā:

Līdz ārkārtas situācijas atcelšanai 253 pasta pakalpojumu sniegšanas vietās klientus apkalpos pēc pieprasījuma

Ņemot vērā ārkārtas stāvokli un nepieciešamos pasākumus koronavīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai, kā arī ņemot vērā faktu, ka daudzviet pārtraukta to iestāžu darbība, kuru telpās tiek nodrošināti pasta pakalpojumi, no 2020.gada 18.marta tiek pārtraukta klātienes pakalpojumu sniegšana 253 pasta pakalpojumu sniegšanas vietās lauku teritorijās visā Latvijā. Līdz ārkārtas situācijas beigām iedzīvotāji pasta pakalpojumus šajās teritorijās var saņemt pēc pieprasījuma savā dzīvesvietā, nepieciešamo pakalpojumu iepriekš piesakot pa tālruni. Informējam, ka Viesītes novadā tiek slēgtas: Rites pakalpojumu sniegšanas vieta (tālr. 23281555); Elkšņu pakalpojumu sniegšanas vieta (tālr. 23281560); Lones pakalpojumu sniegšanas vieta (tālr.23281561).

25.marts – komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Tikai cilvēkam būt

Un atvērtu sirdi turēt,

Kas jūt sava tuvākā sāpes un raizes…

Ja vajag – dalīt uz pusēm gabalu maizes.

Atvērtu atmiņu turēt

Un neaizmirst

Tās daudzās dvēseles…

Lai arī ārkārtas situācijas dēļ, ir atcelti visi pasākumi, tajā skaitā arī piemiņas pasākumi. Tomēr, aicinām ikvienu šodien, 25.martā, ar klusuma brīdi un aizdegtu sveci pieminēt un godināt komunistiskā genocīda upurus.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- Viesītes pagasts, ‘’Mazkuļķes’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Mazkuļķes’’, ar kadastra numuru 56350070058, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350070098, kopējo platību 3.61  ha; izsoles sākuma cena   EUR 7200.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).