Baiba Sipenieces-Gavares jubilejas stāvizrāde “Vienreiz jau var” Viesītē

21.februārī kinoteātrī “Splendid Palace” notika Baibas Sipenieces-Gavares 50 gadu jubilejai veltītās stāvizrādes “Vienreiz jau var” pirmizrāde, kuru klātesošie viesi, tostarp jubilāres draugi un ģimene, uzņēma ar sajūsmu un stāvovācijām.

Atvadoties no Viesītes vidusskolas skolotājas Selgas Bruņenieces

Aust 20.februāra rīta stunda, un šai stundai melns lakats galvā… Pa mūžības ceļu ir devusies mūsu Selga… Projām… Projām pār aizsaules slieksni. Un nav mums vārdu, kas izsacīt spētu, ko jūt sirdis. Raud mūsu sirdis…

Viss mūžs Selgai Bruņeniecei saistīts ar Viesītes vidusskolu – pati to beigusi  un tā ir viņas vienīgā darbavieta. Skolēniem viņa paliks atmiņā kā stingra un prasīga matemātikas skolotāja, kura prata veidot godprātīgu attieksmi pret darbu un līdzcilvēkiem. Audzināmās klases atcerēsies viņas dziļi cilvēcisko attieksmi,  saglabās skaistas atmiņas par kopīgajām ekskursijām, interesantajiem klases vakariem un pašdarbības pasākumiem.

Viesītes Kultūras pilī notikusi Sēlijas novadu apvienības paplašinātā sēde

Pagājušajā nedēļā, 14.februārī, Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas sēdē uzdeva potenciālā Sēlijas novada pašvaldībām nedēļas laikā vienoties par attīstības centru – Jēkabpilī vai Aizkrauklē. Atsaucoties uz šo sēdi, trešdien, 19.februārī, plkst. 10:00 Viesītes Kultūras pilī notika Sēlijas novadu apvienības paplašinātā sēde, kuras laikā tika izskatīti jautājumi par vienota Sēlijas novada izveidi, nosakot administratīvo un attīstības centru.

Viesītes novada pašvaldība aicina novada uzņēmējus uz informatīvu tikšanos

Attīstības un plānošanas nodaļa sadarbībā ar Viesītes tūrisma informācijas punktu Viesītes novada uzņēmējiem piedāvā sanākt kopā un izrunāt sev interesējošus jautājumus.

Kad? 26.februārī

Cikos? plkst. 10:00

Kur? Viesītes Dienas centrā (Smilšu iela 39K).

Zemgales Attīstības padomē jauna informācija un jaunas zināšanas

Zemgales Attīstības padomes ikmēneša sēde notika Jēkabpils novadā trīs izcilu Latvijas dižgaru Jāņa Akuratera, Aleksandra Grīna un Raiņa novadā. Pašvaldību vadītāji iepazinās ar novada, kurā mīt 4 478 iedzīvotāji, saimnieciskās dzīves, izglītības, kultūras un sociālā darba aktualitātēm. No pašvaldības izpilddirektores Guntas Dimitrijevas prezentācijas politiķi uzzināja, ka novada budžetā ieņēmumi nedaudz pārsniedz astoņu miljonus eiro, ka novadā ir četras vispārizglītojošās skolas – Ābeļu, Dignājas un Rubeņu pamatskola, kā arī Zasas vidusskola, ka izglītības darbiniekiem rasta iespēja bez maksas apmeklēt trīs veidu profesionālās pilnveides kursus, ko pedagogi labprāt izmanto, ka novadā izveidota un sekmīgi darbojas Kultūras pārvalde, kas ir netipiski lauku pašvaldībām, ka novadā ir trīs brīvdabas estrādes, darbojas 41 amatierkolektīvs, kultūras dzīvi bagātina amatniecības centrs “Rūme” un Sēlijas Amata prasmju muzejs Zasā.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli-Meža Orstes

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasts, ‘’Meža Orstes’’, ar kadastra numuru 56580070099, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 4,0  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 14610.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli-Jaungūtmaņi

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Jaungūtmaņi’’, ar kadastra numuru 56350060183, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 2.98  ha  platībā; izsoles sākuma cena noteikta   EUR 5677.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli-Meža Ceļmalieši

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Meža Ceļmalieši’’, ar kadastra numuru 56350060209, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 2 (divām)  zemes vienībām ar kopējo platību 15,4  ha ; izsoles sākuma cena   EUR 45280.00. Izsoles solis  EUR 500.00 (pieci simti euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli-Zaļā iela 1

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Zaļā iela 1, ar kadastra numuru 56150010089, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības ( kadastra  apzīmējums 56150010084) ar platību 385 kv.mtr.;sākotnējā un nosacītā cena  EUR 1398.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nozīmīgākie pasākumi Sēlijā 2020.gadā

Tiekamies Sēlijā!

Sveču mēnesis Ritē

Jau izsenis zināms, ka februāris tiek dēvēts par sveču mēnesi. Tas ir laiks, kad tiek iezīmēts ziemas vidus. Senie latvieši parasti sveces lēja no aitu taukiem vai vaska. Sveču diena iezīmē ziemas vidu, un tai bija savi ticējumi, rotaļas, dziesmas. Šajā dienā latvieši parasti lēja sveces no aitu taukiem vai vaska. Ticēja, ka sveču dienā lietās sveces deg īpaši gaiši, bet ar vienu noteikumu – sveču lējējam bija jābūt priecīgam un jautram, jo, ja lējējs bijis dusmīgs – sveces degušas tumšu liesmu un sprakšķējušas. Arī Rites skolas skolēni sadarbībā Rites pagasta bibliotēkas vadītāju Kristīni Verečinsku un Rites Tautas nama vadītāju Ainu Guoģi pulcējās uz sveču liešanu.

Kārtējā novada domes sēde 2020.gada 20.februārī plkst. 14:00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi  2020.gada 20.februārī plkst. 14:00 Viesītē, Brīvības ielā 10 (domes sēžu zālē)  un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi: novada domes priekšsēdētājs A.Žuks, pašvaldības izpilddirektore S.Lūse, datortīkla administrators G.Grinbergs

DARBA KĀRTĪBA:

Biedrības un nodibinājumi septiņpadsmit NVA filiālēs var pieteikties jauniešu iesaistei darbā sabiedrības labā

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina biedrības un nodibinājumus pieteikties pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanai un iesaistīt jauniešus vecumā no 18 līdz 29 gadiem darbā sabiedrības labā. Pieteikumus līdz šī gada 26.februārim pieņem NVA filiāles Aizkrauklē, Bauskā, Dobelē, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Krāslavā, Liepājā, Limbažos, Ludzā, Madonā, Ogrē, Rēzeknē, Rīgā, Siguldā, Valmierā un Ventspilī.

Sēlijas novadu apvienība gatavojas Saeimas Administratīvi teritoriālās komisijas sēdei

13.februārī Jaunjelgavā uz tikšanos bija ieradušies Sēlijas novadu apvienības novadu vadītāji, tostarp arī Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, lai pārrunātu kopīgo nostāju, gatavojoties 14.februārī plānotajai Saeimas Administratīvi teritoriālās komisijas sēdei, kurā tiks skatīta šo novadu nākotne un iespējamie izmaiņu modeļi.

Brīdinājums par putnu gripas tuvošanos

Sakarā ar šā gada silto ziemu, pie mums sāk ierasties ceļojošie gājputni. Medijos ir parādījusies ziņa, ka Polijas austrumos divās tītaru fermās ir putnu gripas sērga un likvidēti 25 000 tītaru. Turklāt putnu gripas vīruss H5N8 esot arī bīstams cilvēkiem.

Lones tautas namā viesojas Mazzalves pagasta amatierteātris

8. februārī ikviens tika aicināts apmeklēt Lones Tautas namu, kur ar Rutku tēva izrādi “Sieviešu mīlas ieroči” uzstājās Mazzalves pagasta amatierteātris.

Aizvadīti Latvijas U-18, U-20 un U-14 grupu čempionāti vieglatlētikā

2.februārī U-14 grupas vieglatlēti (2007.-2008. gados dzimušie) pulcējās Rīgas sporta manēžā, lai noskaidrotu Latvijas spēcīgākos un ātrākos zēnus un meitenes deviņās disciplīnās. Konkurence bija sīva, rezultāti- blīvi,  jo no katras atlases zonas atlasījās pieci labāko rezultātu īpašnieki.

Šodien visā Latvijā tiek atzīmēta 112 dienu!

Šodien visā Eiropas Savienībā atzīmēs vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 dienu, kuras ietvaros arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) īstenos vairākas aktivitātes, lai veicinātu sabiedrības informētību par 112 numuru, uz kuru zvanot iespējams saņemt operatīvo dienestu palīdzību.

Var iesniegt lauku bloku precizējumus

No šā gada 7.februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanu. Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā gada 1.aprīlim.

Biedrības Lauku partnerība “Sēlija” paziņojums

Biedrība Lauku partnerība “Sēlija” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (turpmāk tekstā- MK Noteikumi Nr.590).