Aicina iedzīvotājus pārliecināties par īpašuma iekšējā elektrotīkla drošību

Pērn Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) reģistrējis kopumā ap 9000 ugunsgrēku, no kuriem aptuveni 3300 izcēlušies dažādās dzīvojamās un nedzīvojamās ēkās. Katru trešo ēku ugunsgrēku izraisījusi klienta īpašumā esoša nedroša elektroinstalācija vai bojātas elektroierīces. AS “Sadales tīkls” uzsver: novecojis vai nekvalitatīvs iekšējais elektrotīkls bojā ikdienā izmantojamās elektroiekārtas un rada ne vien ugunsgrēku, bet arī elektrotraumu riskus. Iestājoties gada tumšajam un aukstajam laikam, kas var palielināt elektroierīču lietošanas intensitāti, iedzīvotāji tiek aicināti pārliecināties, ka īpašuma iekšējais elektrotīkls ir drošs, un nepieciešamības gadījumā tā tehnisko pārbaudi vai remontdarbus uzticēt sertificētam speciālistam.

No 30.10. – 7.11. Viesītes Dienas centrs slēgts

Informējam, ka sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem, no 30.10. – 7.11. Viesītes Dienas centrs slēgts.

Lūgums sekot aktuālajai informācijai Viesītes novada mājaslapā!

Izsole, Kalna iela 13A

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Kalna iela 13A, ar kadastra numuru 56150010146,  trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010099  ar platību 947 kv.mtr., sākotnējā  izsoles cena   EUR 850.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole, ’’Veclauki’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Saukas  pagasts, ’’Veclauki’’, ar kadastra numuru 56880040316,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56880040316 ar platību 1,9 ha, sākotnējā  izsoles cena un nosacītā cena   EUR  4900.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole, ’’Sniedzes’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Saukas  pagasts, ’’Sniedzes’’, ar kadastra numuru 56880070064,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56880070064 ar platību 6 ha, sākotnējā  izsoles cena un nosacītā cena   EUR  14000.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole, ’’Mazcelmiņi’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Saukas  pagasts, ’’Mazcelmiņi’’, ar kadastra numuru 56880040386,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56880040126 ar platību 3.37 ha, sākotnējā  izsoles cena un nosacītā cena   EUR  8300.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole, ’’Ziedoņa krasts’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesītes  pagasts, ’’Ziedoņa krasts’’, ar kadastra numuru 56350060181,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 2(divām) zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumiem 56350060181 ar platību 26,8 ha  un 56350060206 ar platību 6,2 ha, sākotnējā  izsoles cena  EUR  7600.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izmaiņas Lones bibliotēkas darba laikā

Informējam, ka Lones bibliotēkas darba laikā ir izmaiņas:

  • Pirmdiena     8:00 –   13:00      14:00  –  18:00
  • Otrdiena        8:00  –  13:00       14:00  – 17:00
  • Trešdiena      8:00  –  13:00      14:00  –  17:00
  • Ceturtdiena  slēgta ( metodiskā diena)
  • Piektdiena     8:00 – 15:00

Lones bibliotēkas vadītāja Lilija Lejiete

Viesītes vidusskolas skolēnu ekskursija uz Sunāksti

5. oktobra rītā mēs, Viesītes vidusskolas 6.klases skolēni un skolotājas, devāmies mācību ekskursijā uz Sunāksti, lai iepazītos ar Sunākstes pagasta vēsturi,  satiktu radošus un darbīgus cilvēkus, sava pagasta patriotus, apskatītu pagasta ievērojamākās vietas.

Nosaka stingrākus pulcēšanās un citus drošības pasākumus

Turpinot ierobežot straujo Covid-19 izplatības pieaugumu Latvijā, valdība 23. oktobrī pieņēma lēmumu*, ka no 24. oktobra sejas maskas būs jālieto plašāk, kā arī privātos pasākumos iekštelpās varēs pulcēties līdz 10 cilvēkiem. Savukārt no 26. oktobra noteikti stingrāki pulcēšanās ierobežojumi, tostarp uz laiku pārtraukta bērnu izklaides vietu darbība.

Diemžēl epidemioloģiskā situācija Latvijā liecina, ka Covid-19 izplatība turpina strauji pieaugt. Līdz ar to valdība lēma, ka sejas maskas būs obligāti jālieto visās sabiedriskās vietās iekštelpās, tai skaitā pasākumos, kur ir fiksētas sēdvietas, piemēram, teātrī, kino u.tml. Tas nozīmē, ka maskas būs jālieto pakalpojumu sniegšanas vietās gan valsts un pašvaldību iestādēs, gan privātajos uzņēmumus.

Šonedēļ noris akcija “Darīt digitāli – Tavs jaunais dzīvesveids!”

No š.g. 19. oktobra līdz 25. oktobrim aicinām iesaistīties ikgadējā akcijā “Dienas bez rindām”, kurai šogad esam devuši jaunu vadmotīvu “Darīt digitāli – Tavs jaunais dzīvesveids!” (turpmāk – akcija). Akciju organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) sadarbībā ar iestādēm, pašvaldībām un bibliotēkām visā Latvijā. Akcija norisinās integrētās komunikācijas un mācību aktivitāšu programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros.

Par radiatoru atgaisošanu

Katru gadu uzsākot apkuri ir radiatori, ko nepieciešams atgaisot. Siltumnesēja temperatūra atbilstoši āra gaisa temperatūrai, radiatoros ir 35 – 43 grādi (pēc taustes – nedaudz silti). Ja Jūsu dzīvoklī radiatori nesasniedz šo temperatūru, nepieciešams informēt SIA ”Viesītes komunālā pārvalde”, nosaucot adresi un stāvvadus kuros radiatori nesilda. Nepieciešamības gadījumā jānodrošina piekļuve pagrabtelpās un dzīvokļiem visos stāvos. Saziņa ar darbiniekiem pa tālruņiem: 29165319 vai 25440203, uz pēdējo var sūtīt informāciju arī WhatsApp (obligāti norādīt adresi un aprakstīt problēmu). Darbinieku reaģēšanas laiks darba laikā no 8:00 līdz 17:00 – divas stundas .

Kārtējā novada domes sēde 2020.gada 22.oktobrī plkst. 14:00

Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2020.gada 22.oktobrī plkst. 14.00 Viesītē, Smilšu ielā 2- Viesītes kultūras pils konferenču-kino zālē un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi: novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse

DARBA KĀRTĪBA:

Informācija par veselību veicinošiem pasākumiem Viesītes novadā

Ņemot vērā valdības 13.oktobrī pieņemto lēmumu, kas aizliedz kolektīvus sporta treniņus iekštelpās laika posmā no 17. oktobra līdz 6.novembrim, informējam, ka oktobrī plānotās sporta nodarbības Viesītes novadā, sākot ar 17.oktobri ir atceltas.

Par turpmāko informēsim pēc 6.novembra.

Nenokavē savu iespēju! Sākās pēdējā pieteikumu pieņemšanas nedēļa.

22. septembrī, atklāta pieteikšanās piektajai mācību kārtai Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šajā kārtā strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties mācības vairāk nekā 500 izglītības programmās. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 22. oktobrim.

Ražīgi iesācies jaunais mācību gads Viesītes Mūzikas un mākslas skolā

Noslēdzies Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas organizētais III Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Ģederta Eliasa mīklu minot”, kura tēma – “Lauku sadzīves aina”. Priecājamies par mūsu skolas audzēkņu panākumiem:

Sirsnīgi aizvadīti Viesītes novada dzejnieku dzejoļu krājuma atklāšanas svētki

15.oktobra pēcpusdienā Viesītes Kultūras pils tradīciju zālē tika svinēti svētki skaistam Viesītes novada dzejnieku kopdarbam – dzejas kopkrājuma “Mēs neesam VIESI TE” atklāšana. Grāmata izdota Viesītes novada pašvaldības finansētā projekta “Novadnieku dzejas kopkrājuma izdošana” ietvaros. Uz svētkiem bija ieradušies gandrīz visi dzejas krājuma autori, viņu viesi, kā arī Viesītes novada pašvaldības vadība.

Kā grāmatas ievadā raksta Viesītes bibliotēkas vadītāja Līga Griškena “Tāda sava veida uzdrīkstēšanās un jauns sākums ir šī mazā grāmata, kas ir Viesītes novada dzejnieku dzejas kopkrājums. Krājumam dzejnieki atvēlējuši, viņuprāt, veiksmīgākos, kā arī jaunākos, nepublicētos dzejoļus.” Diemžēl Līga Griškena, kas ir viena no dzejas krājuma tapšanas organizatoriem, pasākumā klātienē nevarēja piedalīties, tāpēc pasākuma ievadā, ar viņas sagatavoto aprakstu par dzejas krājuma tapšanas vēsturi, dzejniekus un klātesošos iepazīstināja Viesītes vidusskolas bibliotekāre Gunta Plēsuma.

Sporta treniņi Viesītes Kultūras pilī no 19.oktobra līdz 6.novembrim atcelti!

Informējam, ka ņemot vērā valdības 13.oktobrī pieņemto lēmumu, kas aizliedz kolektīvus sporta treniņus iekštelpās laika posmā no 17.oktobra līdz 6.novembrim, COVID-19 izplatības ierobežošanas dēļ oktobrī plānotās vingrošanas nodarbības un apļa treniņi tiek pārtraukti uz nenoteiktu laiku.
Par turpmāko informēsim pēc 6.novembra.

Karjeras nedēļa šogad notiek tiešsaistē

No 26. līdz 30.oktobrim visā Latvijā gan klātienē, gan tiešsaistē norisinās Karjeras nedēļa, kuru jau astoto gadu sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumus valstī, Karjeras nedēļas pasākumi, radošās darbnīcas un diskusijas 2020. gadā galvenokārt notiek attālināti un tiešsaistē. Karjeras nedēļa šogad ir veltīta karjeras lēmuma pieņemšanas procesam, izmantojot profesijas izvēlei pieejamos resursus, ieklausoties skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, darba devēju, draugu un sabiedrībā zināmu jauniešu pieredzē.

Līdz 12. novembrim aicina balsot par ģimenei draudzīgāko pašvaldību

Sācies iedzīvotāju balsojums Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā konkursā “Ģimenei draudzīga pašvaldība”, lai noteiktu un apbalvotu tās Latvijas pašvaldības, kas šogad sniegušas lielāko atbalstu ģimenēm ar bērniem un piemērotas vides nodrošināšanai. Ikviens iedzīvotājs līdz 12. novembrim aicināts iepazīties ar pašvaldībās paveikto un izteikt savu viedokli www.vietagimenei.lv.