Viesītes vidusskolas 1.-4.klases atsāk mācības klātienē

5.martā ārkārtas domes sēdē tika pieņemts lēmums , ka no 2021.gada 8.marta Viesītes vidusskolas 1.-4.klasēm, tai skaitā Viesītes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vieta – Rites pamatskola, atsākt mācības klātienē.

Jauns pakalpojums – bioloģisko atkritumu savākšana.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 37.pantu, Bioloģiskie atkritumi ir bioloģiski noārdāmi dārzu un parku atkritumi, mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi. Piemēram, virtuves pārtikas atkritumi, dārzeņu un augļu atkritumi, tējas, kafijas biezumi, veci augi, puķes, nopļauta zāle, koka lapas, zariņi. Latvijā aptuveni puse no sadzīves atkritumiem ir bioloģiski sadalāmie sadzīves atkritumi. Tie ir organiskie atkritumi, kuru sadalīšanās procesus dabā nodrošina mikroorganismu darbība. Bioloģisko atkritumu masu var pārstrādāt arī izmantojot kontrolējamos biotehnoloģiskos paņēmienus. Bioloģiskos atkritumus kompostē sadzīves atkritumu poligonos vai vietās, kuras speciāli ierīkotas bioloģisko atkritumu kompostēšanai. Viesītes novada iedzīvotājiem ir iespēja izmantot konteinerus bioloģiski noārdāmiem atkritumiem.

Ārkārtas novada domes sēde 2021.gada 5.martā plkst.8.15

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc ārkārtas domes sēdi 2021.gada 5.martā plkst.08.15 Smilšu ielā 2, Viesītē, Viesītes kultūras pils konferenču-kino zālē un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par mācību uzsākšanu klātienē Viesītes vidusskolas 1.-4.klasēm.

Ziņo: A.Baldunčiks, A.Žuks

Kas balts atnāk, bet melns aiziet ?

Virsrakstā izteiktais jautājums ir  no manas jubilejas mīklu minēšanas pudura, kas  dalībniekos izraisīja daudz jautrības un smieklu. Ar novada mājas lapas starpniecību gribu pateikt vislielāko PALDIES  visiem, visiem, kas mani atcerējās, pārsteidza, iepriecināja, organizēja!

Paldies visiem, kas atsaucās  manam svinēšanas risinājumam – distancētai pastaigai pa piesnigušu  lauku sētu Mazajos Ormaņos, stingri ievērojot  epidemioloģiskās drošības noteikumus. Lai neizraisītu pārpratumus, publikācijā  nav cilvēku fotogrāfiju un uzvārdu, izņemot sētas saimniekus un pienākumu izpildītājus. Galvenais nolūks ir  ilgāk saglabāt ātri gaistošos prieka mirkļus, vēlreiz izraisīt  smaidu un jaukas atmiņas. Sveicieni tika atnesti, atvesti, atsūtīti ar Zemgales labāko pastnieci Vitu Elksni un nodoti tieši rokās, atsūtīti virtuāli, izteikti telefona zvanos, pakarināti ceļmalas ķiršos – visi mīļi, jauki, sirsnīgi.

Piedalies iedzīvotāju aptaujā par pašvaldības darbu!

Viesītes novada Attīstības un plānošanas nodaļa Jūs aicina piedalīties Viesītes novada Attīstības programmas 2014. – 2020. g. īstenošanas uzraudzībā un, aizpildot anketu, novērtēt Viesītes novada attīstību par laika periodu 2018.- 2020.g.!

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Viesītes novada iedzīvotāju viedokli par novadā notikušajām pārmaiņām un aktuālajām problēmām. Aptaujas rezultāti tiks iekļauti trīs gadu uzraudzības ziņojumā par Viesītes novada Attīstības programmas ieviešanu.

Aptauja elektroniski tiešsaistē: www.visidati.lv/aptauja/1695206820/

Aptaujas anketa izdrukai paredzētā formātā: APTAUJA

Par 2020. gada labāko pastnieci Zemgales reģionā atzīta novadniece Vita Elksne

Kā katru gadu, arī šogad Latvijas Pasts organizēja tradicionālo konkursu Mans pastnieks, kura rezultātā tika noskaidroti 2020. gada precīzākie, zinošākie uz izpalīdzīgākie pastnieki un pasta nodaļu operatori katrā Latvijas reģionā. Par gada labāko pastnieci Zemgales reģionā atzīta Viesītes novada iedzīvotāja, Goda pilsone, deputāte un pastniece Vita Elksne.

Izsludināta pieteikšanās projektu konkursam “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”

Viesītes novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļa aicina Viesītes novada teritorijā reģistrētas biedrības, nodibinājumus, reliģiskas organizācijas, kā arī vietējās iedzīvotāju iniciatīvas grupas pieteikt savas idejas projektu konkursam “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”. Pasākuma mērķis ir atbalstīt Viesītes novadā reģistrētas nevalstiskas organizācijas un vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupas iedzīvotāju iesaistīšanai aktuālu problēmu risināšanā.

Viena projekta maksimālā summa ir 430.00 EUR.

Ārkārtas novada domes sēde 2021.gada 26.februārī plkst.8.15

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc ārkārtas novada domes sēdi 2021.gada 26.februārī plkst.8.15

Viesītē, Smilšu ielā 2, Viesītes kultūras pils, konferenču-kino zālē un izsludina šādu darba kārtību:

Projekta “KOPĀ vienā virzienā” ietvaros darbā ar jaunatni iesaistītos aicina uz pieredzes apmaiņas vebināru

Projekta “KOPĀ vienā virzienā” komanda aicina uz pieredzes apmaiņas vebināru par darba ar jaunatni sistēmas izveidi pašvaldībā.

Kad? 3. martā

Cikos? No plkst. 10:00 – 12:00

Kur? ZOOM platformā

Vingrošanas nodarbības martā tiešsaistē veselības veicināšanas projekta ietvaros

ESF projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā”, vienošanās Nr. 9.2.4.2/16/I/016 ietvaros, atsākas veselību veicinošas vingrošanas nodarbības un apļa treniņi. Ņemot vērā ārkārtējo situāciju, arī martā plānotās nodarbības notiks tiešsaistes platformā “ZOOM”!

Ģimenes valsts pabalsta saņēmēja maiņa, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, līdz 1.martam

Ņemot vērā valdības iniciatīvu izmaksāt vienreizēju atbalstu ģimenēm par katru bērnu 500 eiro apmērā (vienreizējs atbalsts), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) vienreizēju atbalstu izmaksās līdz 2021.gada 31.martam personām, kuras laika posmā no 2021.gada 1.marta līdz ārkārtējās situācijas beigām saņem vienu no šiem VSAA piešķirtajiem pabalstiem:

  • bērna kopšanas pabalstu par bērnu līdz viena gada vecumam;
  • ģimenes valsts pabalstu;
  • piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti.

Viesītē uzstādīts ātruma mērīšanas radars

Viesītes novada pašvaldība īstenojusi LEADER programmas projektu “Ātruma radara uzstādīšana drošības uzlabošanai Viesītes pilsētā” Nr. 20-05-AL24-A019.2201-000001, papildinot publisko infrastruktūru ar ātruma mērīšanas radaru.

Informācija par vienreizēju 500 EUR atbalstu personām, kuras audzina bērnu

18.februārī Saeima pieņēma grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā (turpmāk – Likums), kuri stājās spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas. Lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības radīto negatīvo ietekmi un spriedzi ģimenēs ar bērniem, ar šiem grozījumiem noteikts piešķirt vienreizēju atbalstu personām, kuras audzina bērnu, laikposmā no 2021. gada 1. marta līdz sakarā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām (Likuma 62.pants). Atbalsta apmērs ir 500 euro par katru bērnu.

Kādam būt Sēlijas ģerbonim?

Vēsturiskajai zemei Sēlija ir savs karogs, savas tradīcijas, kā arī pašlaik top savs ģerbonis. Šādu priekšlikumu par sava ģerboņa izveidošanu ir izskatījuši arī Saimā un Valsts prezidenta kancelejā, iesakot arī Latviešu vēsturisko zemju likumā ierakstīt – Sēlijai jāizveido savs ģerbonis. Idejas un iniciatīvu par to, kādam būtu jāizskatās ģerbonim, ir uzņēmusies “Stendera biedrība”.

Kā stāsta biedrības “Sēļu klubs” vadītāja Ilma Svilāne: “Ir izstrādāts likumprojekts par vēsturiskajām zemēm, ko parakstījis Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, un ar 2021.gada 1. jūliju spēkā stājas „Latviešu vēsturisko zemju likums” (likuma projektu skatīt zemāk). Pirmais teikums tajā skan: „Latvijas Republika 1918. gada 18. novembrī ir izveidota, apvienojot latviešu vēsturiskās zemes – Vidzemi, Latgali, Kurzemi, Zemgali un Sēliju”. Esošajām vēsturiskajām zemēm ir savi ģerboņi. Ģerbonim jābūt arī Sēlijai, tāpēc tiek aktualizēts jautājums par to, kāds tas būs.

Latvijas zvērināti notāri uzsāk eParaksts mobile izsniegšanu iedzīvotājiem

Informējam, ka sākot no 15. februāra Latvijas Zvērinātu notāru padome iesaistās eParaksta izsniegšanā iedzīvotājiem, nodrošinot, ka, apmeklējot zvērinātu notāru, iedzīvotāji varēs arī noslēgt līgumu par eParaksts mobile lietošanu, kas nepieciešams, lai izmantotu drošu elektronisko parakstu viedtālrunī. eParaksts mobile izsniegšanā ir iesaistījušies vairāk nekā 80 zvērinātu notāru biroji trīsdesmit pilsētās. Līguma slēgšana ir bez maksas.

LIAA Biznesa inkubatoros gaida jaunos uzņēmējus

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori visā Latvijā izziņo 2021. gada pavasara uzņemšanu pirmsinkubācijas un inkubācijas programmās. Pieteikumu pieņemšana dalībai biznesa atbalsta programmās būs atvērta no 1. līdz 22. martam.

Viesītes novada aktualitātes (17.februāra raidījums)

Sākas traktortehnikas valsts tehnisko apskašu sezona

Ar 2021.gada martu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk-VTUA) atklāj lauksaimniecības sezonas sākumu – dosimies maksimāli tuvu traktortehnikas atrašanās vietai veikt valsts tehnisko apskati. Aicinām katru pašvaldību iespēju robežās informēt sava novada traktortehnikas īpašnieku vai lietotāju par valsts funkcijas aktivitāti, veicinot sakārtotu vidi un tiesiskumu.

Plānotās traktortehnikas tehniskās apskates bijušajā Jēkabpils rajona teritorijā datumi un laiki pieejami šeit: TA 2021

Gada ienākumu deklarāciju iesniegšanas kārtība par 2020.gadu

Tā kā tuvojās 1.marts, kad Latvijas iedzīvotāji varēs iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam (VID) gada ienākumu deklarācijas par 2020.gadu, tad vēlamies informēt par klientu iespējām iesniegt deklarācijas un atgūt no valsts budžeta pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 pandēmijas dēļ, VID līdz ārkārtas situācijas atcelšanai neapkalpo klientus klātienē. Gada ienākuma deklarācijas varēs iesniegt elektroniski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS), kā arī aizpildītās deklarācijas un attaisnojuma dokumentu kopijas nosūtīt pa pastu (Talejas iela 1, Rīga, LV-1978).

Mutiska izsole ar augšupejošu soli cirsmai- ‘’Spuru karjers’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli  cirsmai nekustamā īpašuma ‘’Spuru karjers’’ ar kadastra Nr.  56350090093 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56350090093, 1.kvartāla 1., 2., 3., 4. un 5. nogabaliem. Kailcirte ar platību 4.35 ha, koksnes pārdodamais  apjoms 690.16 kubikmetri.