Kategorija: Nekustamie īpašumi un izsoles

Atkārtota, atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa   īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Smilšu iela 31-43, ar kadastra numuru 56159009212,  atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa īpašums sastāv no dzīvokļa ar 4(četrām) dzīvojamām istabām un palīgtelpām ar platību 75,6 kv.mtr., un 756/27793 d/d no daudzdzīvokļu ēkas. Sākotnējā  izsoles cena  EUR  2640.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Trešā, atklātā, mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesītes  pagasts, ’’Elkšņi’’, ar kadastra numuru 56350110042,  trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu  56350110042  ar platību  1.24 ha , sākotnējā  izsoles cena  EUR  960.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole, Kalna iela 13A

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Kalna iela 13A, ar kadastra numuru 56150010146,  trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010099  ar platību 947 kv.mtr., sākotnējā  izsoles cena   EUR 850.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole, ’’Veclauki’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Saukas  pagasts, ’’Veclauki’’, ar kadastra numuru 56880040316,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56880040316 ar platību 1,9 ha, sākotnējā  izsoles cena un nosacītā cena   EUR  4900.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole, ’’Sniedzes’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Saukas  pagasts, ’’Sniedzes’’, ar kadastra numuru 56880070064,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56880070064 ar platību 6 ha, sākotnējā  izsoles cena un nosacītā cena   EUR  14000.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole, ’’Mazcelmiņi’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Saukas  pagasts, ’’Mazcelmiņi’’, ar kadastra numuru 56880040386,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56880040126 ar platību 3.37 ha, sākotnējā  izsoles cena un nosacītā cena   EUR  8300.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole, ’’Ziedoņa krasts’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesītes  pagasts, ’’Ziedoņa krasts’’, ar kadastra numuru 56350060181,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 2(divām) zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumiem 56350060181 ar platību 26,8 ha  un 56350060206 ar platību 6,2 ha, sākotnējā  izsoles cena  EUR  7600.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole, Jaunā iela 4-9, Elkšņi

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Jaunā iela 4-9, Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56159000014,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa īpašums sastāv no dzīvokļa nr. 9 ar 4 (četrām) istabām un palīgtelpām ar kopējo platību 77,4 kv.mtr., un 774/12717 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Izsoles sākumcena   EUR  2275.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole, Smilšu iela 31-43, Viesīte

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Smilšu iela 31-43, Viesīte, Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56159009212,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa īpašums sastāv no dzīvokļa nr. 43 ar 4 (četrām) istabām un palīgtelpām ar kopējo platību 75,6 kv.mtr., un 756/27793 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Izsoles sākumcena   EUR  3300.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Trešā, atklātā, mutiskā izsole, ’’Mazvītoli’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Elkšņu  pagasts, ’’Mazvītoli’’, ar kadastra numuru 56880020075,  trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 2(divām) zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 56580020150 ar platību 0,55 ha un 56580020151 ar platību 0,78 ha.Izsoles sākumcena   EUR  1400.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atkārtota, atklāta, mutiska izsole, ’’Elkšņi’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesītes  pagasts, ’’Elkšņi’’, ar kadastra numuru 56350110042,  atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350110042 ar platību 1.24 ha. Izsoles sākumcena   EUR  1280.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atkārtota, atklāta, mutiska izsole, ’’Irbes’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Rites  pagasts, ’’Irbes’’, ar kadastra numuru 56800010140,  atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800010088 ar platību 4,32 ha. Izsoles sākumcena   EUR  7680.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole, ’’Sargūņi’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Rites  pagasts, ’’Sargūņi’’, ar kadastra numuru 56800050079,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800050080 ar platību 7.88 ha. Izsoles sākumcena   EUR  9150.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole, ’’Vecbincāni’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Saukas  pagasts, ’’Vecbincāni’’, ar kadastra numuru 56880040173,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 2(divām) zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumiem 56880040173 ar platību 1,42 ha  un 56880040357 ar platību 7.40 ha un 4(četrām) būvēm ar kadastra apzīmējumiem 56880040173001, 56880040173002, 56880040173003 un 56880040374002, sākotnējā  izsoles cena  EUR  42000.00. Izsoles solis  EUR 500.00 (pieci simti euro un 00 centi).

Atkārtota, atklāta, mutiska izsole

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošās vieglās pasažieru automašīnas FORD MONDEO, reģ. Nr.5263, benzīns, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; automašīna ir ar defektiem. Izsoles sākuma cena ir EUR 320.00. Izsoles solis  EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).

Atkārtota, atklāta, mutiska izsole

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kalna iela 13A, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56150010146, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010099 ar platību 947 kv.mtr. Izsoles sākuma cena ir EUR 973.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole, Viesīte, Sporta iela 27-2

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa  īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Sporta iela 27-2, ar kadastra numuru 56159009201, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa  īpašums Nr.2 sastāv no 3 (trim)  dzīvojamām istabām un palīgtelpām ar platību 72,7 kv.mtr. un 727/11772  domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un funkcionāli saistītā zemes gabala, kas atrodas Viesītes novada, Viesītē, Sporta iela 27; sākotnējā izsoles cena  EUR 1190.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole, Viesīte, Sporta iela 13A-17

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa  īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Sporta iela 13A-17, ar kadastra numuru 56159000023, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa  īpašums Nr.17 sastāv no 3 (trim)  dzīvojamām istabām un palīgtelpām ar platību 76.0 kv.mtr. un 760/12322  domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un funkcionāli saistītā zemes gabala, kas atrodas Viesītes novada, Viesītē, Sporta iela 13A; sākotnējā izsoles cena  EUR 1180.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole, Viesīte, Brīvības iela 6-4

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa  īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Brīvības iela 6-4, ar kadastra numuru 56159009206, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa  īpašums Nr.4 sastāv no 2 (divām)  dzīvojamām istabām un palīgtelpām ar platību 28,2 kv.mtr. un 282/2421  domājamām daļām no 2(divām) būvēm un funkcionāli saistītā zemes gabala, kas atrodas Viesītes novada, Viesītē, Brīvības ielā 6;sākotnējā izsoles cena  EUR 350.00. Izsoles solis  EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).

Izsole, Viesīte, Raiņa iela 34A

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Raiņa iela 34A, ar kadastra numuru 56150010183,   atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010182 ar kopējo platību  0.099 ha; sākotnējā  izsoles un nosacītā cena  EUR  1300.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).