Kategorija: Nekustamie īpašumi un izsoles

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- ‘’Kneses’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Saukas pagasts, ‘’Kneses’’, ar kadastra numuru 56880070161 atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56880070045  ar platību 0.62 ha. Sākotnējā  izsoles cena un nosacītā cena   EUR 1720.00  (viens tūkstotis septiņi simti divdesmit euro un 00 centi). Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- ‘’Kalnlejas’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Elkšņu pagasts, ‘’Kalnlejas’’, ar kadastra numuru 56580060144 atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56580060170  ar platību 0.5607 ha. Sākotnējā  izsoles cena un nosacītā cena   EUR 1900.00  (viens tūkstotis deviņi simti euro un 00 centi). Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Raiņa iela 3B, ar kadastra numuru 56150010200,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010197, ar platību 0.1403 ha. Sākotnējā  izsoles cena un nosacītā cena   EUR 1615.00 (viens tūkstotis seši simti piecpadsmit euro un 00 centi).. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atkārtota, atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesītes  pagasts, ’’Laukmales’’, ar kadastra numuru   56350130082  atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56350130076 ar platību  3.65  ha.

Atkārtota, atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesītes  pagasts, ’’Osīši’’, ar kadastra numuru  56350110152  atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56350110106 ar platību  2,64  ha.

Iznomā  nedzīvojamo telpu 14,8 kv.mtr.platībā

Viesītes novada pašvaldība iznomā  nedzīvojamo telpu 14,8 kv.mtr.platībā    Viesītes novada, Viesītē, Smilšu ielā 2 , būvē kadastra apzīmējums 56150010432001, ar mērķi komercdarbībai.  Nomas maksa  noteikta EUR 1.85  par 1 kv. mtr. mēnesī. Izsoles solis 0.01 EUR. Papildus jāmaksā PVN. Par komunālajiem pakalpojumiem un elektroenerģiju papildus maksa jāmaksāsaskaņā ar noteiktajiem tarifiem.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli-  laivai FIBER FLEET

Viesītes novada pašvaldība  rīko  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli  laivai FIBER FLEET, ar reģ. Nr. LZ 1985.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- MERCEDES BENZ 608

Viesītes novada pašvaldība  rīko  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli  kravas kastei MERCEDES BENZ 608, ar reģ. Nr. AN 8981.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- VAN HOOL ACRON 815

Viesītes novada pašvaldība  rīko  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli  autobusam VAN HOOL ACRON 815, ar reģ. Nr. FS 502.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- ‘’Torņa garāžas’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Saukas pagasts, ‘’Torņa garāžas’’, ar kadastra numuru 56880060140, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56880060140 ar platību 0.6506 ha

Atklāta, mutiska izsoli ar augšupejošu soli- ‘’Imantas’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Saukas pagasts, ‘’Imantas’’, ar kadastra numuru 56880070159, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56880070031 ar platību 4.91 ha

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- Amatnieku iela 6

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Amatnieku iela 6, ar kadastra numuru 56150010130, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56150010065 ar platību 0.1748 ha

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- ’’Arāji’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Saukas  pagasts, ’’Arāji’’, ar kadastra numuru 56880070135, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56880070135 ar platību 4.78 ha

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- ’’Silameži’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Saukas  pagasts, ’’Silameži’’, ar kadastra numuru   56880070143 atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56880070088 ar platību  3.06  ha.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- ’’Meža Baloži’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesītes  pagasts, ’’Meža Baloži’’, ar kadastra numuru   56350130057 atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56350130057 ar platību  4,75  ha.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- ’’Čiekurnieki’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesītes  pagasts, ’’Čiekurnieki’’, ar kadastra numuru   56350070037 atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56350070037 ar platību  4  ha.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- HUSQVARNA 258MT, ar reģ. Nr. TC 2563

Viesītes novada pašvaldība  rīko  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli  motociklam HUSQVARNA 258MT, ar reģ. Nr. TC 2563.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli – HUSQVARNA 258MT, ar reģ. Nr. TD 1397

Viesītes novada pašvaldība  rīko  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli  motociklam HUSQVARNA 258MT, ar reģ. Nr. TD 1397.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- HUSQVARNA 258MT, ar reģ. Nr. TD 1429

Viesītes novada pašvaldība  rīko  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli  motociklam HUSQVARNA 258MT, ar reģ. Nr. TD 1429.

Mutiska izsole ar augšupejošu soli- HUSQVARNA 258MT/ TD 1430

Viesītes novada pašvaldība  rīko  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli  motociklam HUSQVARNA 258MT, ar reģ. Nr. TD 1430.