Kategorija: Nekustamie īpašumi un izsoles

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli, ’’Osīši’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesītes  pagasts, ’’Osīši’’, ar kadastra numuru 56350110152, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56350110106 ar platību 2,64 ha

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli, ’’Laukmales’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novads, Viesītes  pagasts, ’’Laukmales’’, ar kadastra numuru 56350130082, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56350130076 ar platību 3.65 ha

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli, ’’Mazgraudiņi’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Elkšņu  pagasts, ’’Mazgraudiņi’’, ar kadastra numuru 56580020115,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56580020115 ar platību  4.94 ha.

Mutiska izsole ar augšupejošu soli cirsmai- ‘’Spuru karjers’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli  cirsmai nekustamā īpašuma ‘’Spuru karjers’’ ar kadastra Nr.  56350090093 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56350090093, 1.kvartāla 1., 2., 3., 4. un 5. nogabaliem. Kailcirte ar platību 4.35 ha, koksnes pārdodamais  apjoms 690.16 kubikmetri.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- Jaunā iela 4-9

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa   īpašuma Viesītes novads, Elkšņu pagasts, Elkšņi, Jaunā iela 4-9, ar kadastra numuru 56589000014,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no dzīvokļa Nr.9 un 774/12717 domājamām daļām no būves un zemes vienības, kas atrodas Jaunā iela 4, Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- Kārļa iela 3

     Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Kārļa iela 3, ar kadastra numuru 56150010729,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56150010729 ar platību  0.1672 ha.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- ’’Imantas’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Saukas  pagasts, ’’Imantas’’, ar kadastra numuru 56880070159,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56880070031 ar platību  4.91 ha.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- ’’Vītoliņi’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Rites  pagasts, ’’Vītoliņi’’, ar kadastra numuru 56800010088,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 2(divām) zemes vienībām ar   kadastra apzīmējumiem 56800040143 ar platību 4.86 ha un 56800040304 ar platību 2.06 ha.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- ’’Viesītes’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesītes  pagasts, ’’Viesītes’’, ar kadastra numuru 56350050034,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56350050071 ar platību  1.9 ha.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- ’’Ievu Grāvis’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesītes  pagasts, ’’Ievu Grāvis’’, ar kadastra numuru 56350110104,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56350110185 ar platību  5.72 ha.

Trešā, atklātā, mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesītes  pagasts, ’’Elkšņi’’, ar kadastra numuru  56350110042,  trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56350110042 ar platību  1.24 ha.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Elkšņu  pagasts, ’’Darbnīcas’’, ar kadastra numuru  56580060191,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56580060191 ar platību  3.02 ha un vienas būves ar kadastra apzīmējumu 56580060191001.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Rites  pagasts, ’’Mazkronīši’’, ar kadastra numuru 56800010139,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56800010052 ar platību  8,3 ha.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Rites  pagasts, ’’Mazkaupiņi’’, ar kadastra numuru 56800040302,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56800040220 ar platību  5,59 ha.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Elkšņu  pagasts, ’’Klauces karjers’’, ar kadastra numuru 56580010122,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56580010122 ar platību  4.7554 ha.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Elkšņu  pagasts, ’’Elkšņu karjers’’, ar kadastra numuru 56580030131,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 5658003031 ar platību  5.62 ha.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošās vieglās pasažieru automašīnas RENAULT KANGOO, reģ. Nr. GB 7281,  benzīns, krāsa balta zaļa, šasijas Nr.VFIKCASA836029694, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; sākotnējā  izsoles cena    EUR  330.00. Izsoles solis  EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).

Nekustamā īpašuma ‘’Jaunsauka’’, Saukas pag., Viesītes nov., izsole

Viesītes novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma ‘’Jaunsauka’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr.56880060036 nomas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 568800600368008 nomas tiesību atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošās vieglās pasažieru automašīnas RENAULT KANGOO, reģ. Nr. GB 7281,  benzīns, krāsa balta zaļa, šasijas Nr.VFIKCASA836029694, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; sākotnējā  izsoles cena    EUR  410.00.00. Izsoles solis  EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Elkšņu  pagasts, ’’Rolandi’’, ar kadastra numuru 56580060050,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56580060050 ar platību 2.45 ha, sākotnējā  izsoles cena    EUR  6250.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).