Kategorija: Aktualitātes

Sveicam Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 30. gadadienā!

Lai dvēseliski gaiši un piepildīti svētki.

Sveicam Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienā!

Viesītes novada pašvaldības un sociālā dienesta darba laiks maija svētkos

Sakarā ar pirmssvētku un svētku dienām maijā, Viesītes novada pašvaldības un Viesītes novada Sociālajā dienesta darba laikā ir izmaiņas.

 • 30. aprīlis – 8:00 – 12:00; 12:30 – 15:00
 • 1.maijā – slēgts
 • 4.maijā – slēgts

Informējam, ka šodien, 30.aprīlī, Viesītes novada Sociālajā dienestā, Elkšņu un Saukas pagastā pārtikas kartes var saņemt no 8:00 līdz 15:00.

ATJAUNOTS. Viesītes novadā deklarētajiem izglītojamajiem tiek noteikts materiālais pabalsts pārtikas iegādei

Pamatojoties uz  2020.gada 23. aprīļa Viesītes novada Domes lēmumu Nr. 24, periodā līdz valstī noteiktās ārkārtējās situācijas beigām, bet ne ilgāk par 2019./2020.mācību gada beigām (aprīlis, maijs), tiek noteikts materiālais pabalsts pārtikas iegādei, piešķirot Pārtikas karti:

 1. 15 EUR vērtībā vienam mēnesim, katram Viesītes novada administratīvajā teritorijā deklarētajam izglītojamajam, kurš reģistrēts kādā no Viesītes novada pirmsskolas izglītības iestādēm vai kādā no valsts speciālajām pirmsskola sizglītības iestādēm, bet ārkārtas situācijas laikā klātienē neatrodas izglītības iestādē.
 2. 30 EUR vērtībā vienam mēnesim, katram Viesītes novada administratīvajā teritorijā deklarētajam izglītojamajam, kurš apgūst vispārējās izglītības programmu kādā no valsts izglītības iestādēm (1.-12.klasei), bet ārkārtas situācijas laikā mācību apgūst attālināti.

Piektais gājiens tautas tērpos 4.maijā notiks virtuāli

Latvijas Nacionālais kultūras centrs aicina gan individuālos tautas tērpu īpašniekus, gan kolektīvus 4. maijā, Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 30. gadadienā, virtuāli piedalīties gājienā “Uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai”, kura tradīciju kopš 2016. gada iedzīvina Tautas tērpu centrs SENĀ KLĒTS.

Par meža ugunsnedrošo laikaposmu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 412. punktu un hidrometeoroloģisko prognozi, nosaku meža ugunsnedrošā laika posma sākumu visā valsts teritorijā sākot  ar 2020. gada 24. aprīli.

Vietējo projektu konkursā atbalstīti 5 projekti

Atbilstoši Viesītes novada pašvaldības nolikumam „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” ar Viesītes novada domes 23.aprīļa domes sēdes lēmumu, šogad projektu konkursā atbalstīti šādi projekti:

 1. Vietējā iedzīvotāju iniciatīvu grupa, projekts “Novadnieku dzejas kopkrājuma izdošana”. Projekta kopējās izmaksas: 430.00 euro, pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 430.00 euro.
 2. Biedrība “Zīle”, projekts “Biedrības “Zīle” mārketinga rīku – vizītkaršu un bukletu – izveide”. Projekta kopējās izmaksas: 430.00 euro, pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 430.00 euro.
 3. Vietējā iedzīvotāju iniciatīvu grupa “Viesītes novada māmiņu klubs”, projekts “Apmācību nodarbību cikls Viesītes novada ģimenēm ar bērniem”. Projekta kopējās izmaksas: 460.00 euro, pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 430.00 euro.
 4. Biedrība “Orientēšanās sporta klubs “Sēlijas mežs””, projekts “Orientēšanās kartes izveide Kugres ezera apkaimē”. Projekta kopējās izmaksas: 1000.00 euro, pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 400.00 euro.
 5. Biedrība “Ritten”, projekts “Atpūtas vietas izveide Stupeļu pilskalnā”. Projekta kopējās izmaksas: 430.00 euro, pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 430.00 euro.

Pretendentiem, kuriem saskaņā ar Viesītes novada domes lēmumu ir piešķirts finansējums, no 11. maija līdz 22. maijam (iepriekš ierašanos saskaņojot, liene.maisaka@viesite.lv, tel. 65245677, mob. 26691248), pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā noslēgt Sadarbības līgumu par projekta realizēšanu Viesītes novada teritorijā.

Attālinātās mācības Viesītes vidusskolā norit veiksmīgi

Ņemot vērā valstī noteikto ārkārtējo situāciju, jau vairāk kā mēnesi, Viesītes vidusskolas audzēkņi mācās attālināti. Viesītes vidusskolas direktors un direktora vietniece izglītības jautājumos apstiprina, ka attālinātās mācības Viesītes novadā tiek aizvadītas veiksmīgi –skola darbojās saskaņā ar izstrādāto plānu, ar kuru jau martā, skolēnu brīvlaika nedēļā tika iepazīstināti skolēni un viņu vecāki. Lai mācību process norisinātos pēc iespējas veiksmīgāk, tiek nodrošināta regulāra informācijas apmaiņa. Galvenie komunikācijas veidi ir e-klase, e-pasts, portāls uzdevumi.lv, saziņa telefoniski, kā arī lietotne WhatsApp. Tāpat arī daļa pedagogu organizē stundas tiešsaistē, izmantojot Zoom programmu, platformu Virtualaskola.

Viesītes novada pašvaldība iznomā nedzīvojamās telpas Smilšu ielā 2

Viesītes novada pašvaldība iznomā  nedzīvojamās telpas 100,6 kv.mtr.platībā    Viesītes novada, Viesītē, Smilšu ielā 2 , būves kadastra apzīmējums 56150010432001, ar mērķi kafejnīcas darbībai.  Nomas maksa  noteikta EUR 1.10  par 1 kv. mtr. mēnesī.  Par komunālajiem pakalpojumiem un elektroenerģiju papildus maksa saskaņā ar noteiktajiem tarifiem.

Pretendentus lūdzam pieteikties līdz 2019.gada 4.maijam, pieteikumu iesniedzot Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesīte, kancelejā vai sūtot uz e-pastu dome@viesite.lv

Izsole notiks 2020.gada 5.maijā plkst.9.00  Viesītes novada Viesītē, Brīvības ielā 10.

Informācija pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem!

Jau šobrīd sākam PII „Zīlīte” grupu komplektēšanu nākamajam 2020. /2021. mācību gadam, tāpēc lūdzam vecākus, kuri vēl nav uzrakstījuši iesniegumu un pieteikuši savu bērnu bērnudārzā, lūdzam to izdarīt līdz 1. jūnijam. Pieteikumus varat iesniegt elektroniski uz e-pastu anita.orbidane@viesite.lv vai pa tālruni – 28397144.

Attālinātā mācīšanās pirmsskolniekiem PII “Zīlīte”

27. aprīlī aprit mēnesis, kopš uzsākām attālināto apmācību PII „Zīlīte”, 4-6 gadus veciem bērniem. Tā kā šobrīd mūsu iestāde neizmanto e-klasi, datortehnikas trūkuma dēļ, tad diezgan ilgu laiku mums prasīja vecāku apzināšana regulārām saziņas iespējām ar bērnu vecākiem – kā skolotājs nodos ziņas, materiālus un ieteikumus bērnu apmācībai. Arī mēs, tāpat, kā citur Latvijā, saskārāmies ar šiem apstākļiem neatbilstošu tehnoloģisko nodrošinājumu gan no skolotāju, gan vecāku puses. Lielākajai daļai vecāku nav iespēju izprintēt darba lapas, ļoti daudzi no vecākiem nelieto „Whatsapp” grupas, kā arī neizmanto e-pastus, tādēļ, galvenokārt, skolotāju sagatavotos materiālus apmācībām vecāki paņem no bērnudārza.

Lielgabarīta atkritumu konteiners Viesītē

Viesītē pie Kultūras pils novietots konteiners LIELGABARĪTA atkritumiem. Konteiners novietots uz laiku līdz tiks piepildīts.

Konteinerā ikviens novada iedzīvotājs, bez papildus maksas (izmaksas par konteinera izvešanu sedz Viesītes novada pašvaldība), sev izdevīgā laikā var izmest lielgabarīta atkritumus (piemēram: mēbeles, elektropreces, sadzīves tehnika). Konteinerā kategoriski aizliegts izmest bīstamos atkritumus (piemēram: šīferis, krāsas, eļļas, riepas, dienas gaismas, baterijas, akumulatori).

Par izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanu Viesītes novadā ārkārtējās situācijas laikā

Viesītes novada pašvaldība kopā ar Viesītes novada Sociālo dienestu šobrīd aktīvi strādāt pie tā, lai sagatavotu, ārkārtējās situācijas laikā izdotajiem normatīvajiem aktiem un atbildīgo ministriju norādījumiem, atbilstošu domes lēmuma projektu un kārtību, kā šobrīd, kad mācību process notiek attālināti, organizēt skolēnu ēdināšanu.

Var pieteikties akcīzes degvielas saņemšanai

No šā gada 8.aprīļa līdz 1.jūnijam dienesta klienti var pieteikties marķētās dīzeļdegvielas ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi saņemšanai – ir jāaizpilda Akcīzes degvielas iesniegums Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Iesniegumā jānorāda ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas par 2019.gadu.

Kārtējā novada domes sēde 2020.gada 23.aprīlī plkst. 14:00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2020.gada 23.aprīlī plkst.14.00 Viesītē, Smilšu ielā 2, Viesītes Kultūras pils konferenču-kino zālē un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi: novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks un pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse

DARBA KĀRTĪBA:

Laukos viss ir nozīmīgs – pieskaiti visu!

Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk – Pārvalde) šogad organizē lauksaimniecības skaitīšanu, kurā iegūtā informācija būs pamats Latvijas un Eiropas Savienības lauksaimniecības tālākai attīstībai šajā desmitgadē, tādēļ Jūsu līdzdalība skaitīšanā īpaši svarīga.

Lielā Talka kā plānots norisināsies 16. maijā

Ņemot vērā, pašreizējo situāciju Latvijā un visā pasaulē, kā arī paaugstinātas drošības un sociālās distancēšanās apstākļus, Lielā Talka šogad tiek organizēta, lielāku uzsvaru liekot uz individuālo talkošanu. Kā iepriekš tika ziņots, talka norisināsies 16.maijā, taču visus talkotājus aicinām izvēlēties vienu no sev piemērotākajiem un pašreizējos apstākļos pieļaujamajiem talkošanas formāliem.

Pārceļ nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņus

Atbilstoši likumam „Par nekustamā īpašuma nodokli”, ka nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, Saeima ir pieņēmusi likumu  “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, kas ļauj pašvaldībām 2020. gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros.

Viesītes novada dome 31.marta ārkārtas domes sēdē pieņēma lēmumu pārcelt uz vēlāku laiku nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņus:

 • nekustamā īpašuma nodokļa daļa, kas aprēķināta par 2020.gada pirmo un otro ceturksni, ir samaksājama līdz 2020. gada 17.augustam,
 • savukārt, nekustamā īpašuma nodokļa daļa, kas aprēķināta par 2020.gada trešo un ceturto ceturksni, ir samaksājama līdz 2020. gada 16. novembrim.

Šāda samaksas kārtība ir attiecināma uz visiem nodokļa aprēķiniem un pārrēķiniem, kuriem samaksas termiņš ir noteikts 2020.gada ietvaros, tai skaitā arī par 2019.gadā neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

Kontaktinformācija saziņai: 65207299; 28661613 (Viesītes novada pašvaldības nodokļu administratore Ināra Elberte)

Par COVID-19 iespējamo izplatību ar mājas (istabas) dzīvniekiem

6.aprīlī Pārtikas un veterinārais dienests ir nācis klajā ar ieteikumiem mājdzīvnieku īpašniekiem COVID-19 sakarā:

Ņemot vērā, ka slimība ir jauna un šajā jomā nav pietiekami daudz pētījumu, bet atsevišķos gadījumos tomēr COVID-19 vīrusa klātbūtne ir konstatēta arī dzīvniekiem, Pārtikas un veterinārais dienests aicina būt piesardzīgiem:

Sēlijas Sporta skolā treniņu darbs norit attālināti

Sākas ceturtā dabas skaitīšanas sezona

Ir uzsākusies dabas skaitīšanas ceturtā, noslēdzošā sezona, kurā eksperti Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā līdz oktobrim apsekos dabas vērtības 78 novados,tostarp arī Viesītes novadu, izvērtējot tajos sastopamo purvu, mežu, saldūdeņu, piekrastes, alu, iežu atsegumu un bioloģiski vērtīgo zālāju atbilstību Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamiem biotopiem.