Kategorija: Aktualitātes

Notiks pirmie Jāņa Stradiņa akadēmiskie lasījumi

Šī gada 8. decembrī no plkst. 13.00 līdz 16.15 Stendera biedrība sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) iedibinās jaunu tradīciju, aicinot interesentus piedalīties pirmajos Jāņa Stradiņa akadēmiskajos lasījumos. Šī gada temats: “Kas ir un kas nav Sēlija? Sēlijas robežas laikā, telpā un sabiedrības apziņā”. Notikums veltīts akadēmiķa Jāņa Stradiņa (1933–2019) piemiņai.

Lasījumi notiks tiešsaistē no Nacionālās bibliotēkas – YouTube platformā, – tos skatīties varēs šeit: https://ej.uz/JS_lasijumi

Sēlijas Sporta skolas audzēkņu un vecāku zināšanai!

Sēlijas Sporta skolā ar 1. decembri atsākas futbola grupu audzēkņu treniņnodarbības.

  • Treniņnodarbības notiek ievērojot valstī pieņemtās un izsludinātās epidemioloģiskās prasības.
  • Treniņnodarbībā stadionā viens treneris strādā ar vienas treniņgrupas audzēkņiem. Vienlaicīgi var nodarboties 10 audzēkņi.
  • Aicinu vecākus motivēt savus bērnus būt aktīviem un apmeklēt treniņus šobrīd atļautā veidā – stadionā. Laika apstākļi mūs šogad lutina un ir ļoti piemēroti āra aktivitātēm.
  • Grupu treneri jūs informēs par piemērotākā apģērba un apavu izvēli treniņnodarbībām, kā arī treniņu dienām un laikiem.

Projekta “PuMPuRS” ietvaros Viesītes vidusskolā individuālās konsultācijas notiek attālināti

Ārkārtējās situācijas laikā visās skolās Latvijā mācību process tiek nodrošināts attālināti. Arī Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” individuālās konsultācijas Viesītes vidusskolā no oktobra tiek realizētas attālināti. Pedagogi, kuri projekta ietvaros sniedza individuālu atbalstu 7. – 12. klašu skolēniem, dara to attālināti. Skolotāju un skolēnu galvenie komunikācijas veidi ir e-klase, e-pasts, portāls uzdevumi.lv, lietotne WhatsApp, zoom platformās. Pirms attālinātu individuālo konsultāciju īstenošanas skolotāji, kas vada konsultācijas, sazinājās ar skolēniem, kurus māca, lai informētu par turpmāko mācību un konsultāciju saņemšanas procesu. Šobrīd īpaši aktīvi individuālo atbalstu mācībās izmanto Viesītes vidusskolas 9. un 12. klašu skolēni, gatavojoties eksāmeniem. Skolēni attālināti saņem individuālu atbalstu latviešu valodā un matemātikā.

Trauksmes sirēnas gatavības pārbaude

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļas informē, ka šā gada 30.novembrī no plkst.:10:00 līdz plkst.:10:20 plānots veikt valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas trauksmes sirēnu gatavības pārbaudi.

SVĒTKU MĒNESIS – NOVEMBRIS PII „ZĪLĪTE”

Katru gadu Latvijas valsts iedzīvotājiem novembris atnāk ar vairākām svētku dienām. Pirmā valstiskās piederības sajūta bērnā nāk no ģimenes, bet pirmsskolā patriotismu stiprinām caur iestādes tradīcijām, atbilstoši katram vecumposmam. Gatavojoties Mārtiņdienai, piederības sajūtu latviešu tautai sākam veidot ar latviešu tautasdziesmām, dejām, tautas rotaļām un bērniem saprotamām tautas tradīcijām.

Viesītē taps jauni infrastruktūras objekti

2020. gadā Viesītes novada pašvaldības saņēma lēmumus par divu LEADER projektu iesniegumu apstiprināšanu – “Ātruma radara uzstādīšana drošības uzlabošanai Viesītes pilsētā” un “Mīlestības takas 4.kārta – Viesītes Mazā ezeriņa veiklības takas izveidošana”.

Pašvaldības plānošanas dokumentu termiņa pagarināšana un aktualizācija

2020. gada novembra domes sēdē deputāti apstiprināja Viesītes novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam darbības termiņu pagarināšanu līdz brīdim, kad stāsies spēkā jaunizveidojamā Jēkabpils novada plānošanas dokumenti. Aktualizēts Investīciju plāns 2021.-2022. gadam un Rīcību plāns 2021.-2023. gadam.

E-veselības portālā iespējams izrakstīt nosūtījumu uz Covid-19 analīzēm un apskatīt rezultātus

Pieaugot iedzīvotāju interesei par Covid-19 analīžu saņemšanas kārtību, Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka E-veselības portālā joprojām tiek nodrošināta iespēja ne tikai nosūtīt pacientu uz Covid-19 analīzem, bet arī saņemt veikto Covid-19 analīžu rezultātus. Informācija tiek sniegta gan par negatīviem testa rezultātiem, gan arī par pozitīviem un grūti interpretējamiem rezultātiem.

Viesīte staro Latvijas valsts svētkos!

Svinot Latvijas 102.dzimšanas dienu, no 17.novembra līdz pat 19. novembrim Viesītes novada iedzīvotājiem un viesiem ir iespējams sajust svētku noskaņu izbaudot gaismas projekciju Viesītes kultūras pils teritorijā!

Viesītes novada Sociālā dienesta paziņojums par sejas aizsargmasku saņemšanu

Ņemot vērā 2020. gada 6. novembrī apstiprināto Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 “Rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, un ievērojot valstīt noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, lai mazinātu Covid-19 izplatību, Viesītes novada Sociālais dienests š.g. 20.novembrī sāks Higiēnisko sejas masku izsniegšanu pašvaldības trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.

Sejas maskas varēs saņemt Sociālajā dienestā (Viesītē, Elkšņos, Ritē, Saukā) darba laikā, uzrādot trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes/personas izziņu. Lūgums iepriekš sazināties ar darbiniekiem pa tālruni: 65245460, 65207388 (Viesītē); 28306455 (Rite, Elkšņi); 29382734 (Sauka) un vienoties par sejas masku saņemšanas laiku.

NVA organizē bezmaksas mācības attālinātās izglītības platformā

Starptautiskā attālinātās izglītības platforma “Coursera” piedāvā vairāk nekā 3,8 tūkstošus mācību kursu ap 400 specializācijās. “Coursera” kursu programmas izstrādājušas dažādu valstu izglītības iestādes, tostarp tādas plaši pazīstamas universitātes kā Hārvarda, Oksforda, Jeila un citas. Covid-19 seku mazināšanas iniciatīvas “Coursera for Workforce Recovery” ietvaros NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem, darba meklētājiem, kā arī bezdarba riskam pakļautajiem nodarbinātajiem tiek piedāvāti kursi, kas palīdzēs iekļauties darba tirgū un sagatavoties tālākai izglītībai, uzlabot psiholoģisko noturību, pilnveidot digitālās uzņēmējdarbības un citas prasmes.

Kārtējā novada domes sēde 2020.gada 19.novembrī plkst. 14:00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2020.gada 19.novembrī plkst.14.00 Viesītē, Smilšu ielā 2, Viesītes kultūras pils konferenču-kino zālē un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi: novada domes priekšsēdētājs A.Žuks, izpilddirektore S.Lūse

DARBA KĀRTĪBA:

Klusi un mierīgi aizvadīta Lāčplēša diena Viesītes novadā

11. novembris – Lāčplēša diena. Diena, kad ik gadu visā Latvijā tiek iedegtas neskaitāmas sveces, pieminot Latvijas valsts armijas uzvaru pār Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919.gada 11.novembrī. Katru gadu 11.novembrī Viesītes novada iedzīvotāji pulcējas kopā, lai dotos kopīgā lāpu gājienā līdz Viesītes Brīvības piemineklim, tomēr šogad, ievērojot valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktos ierobežojumus, tradicionālais lāpu gājiens nenotika. Tomēr, ikviens viesītietis tika aicināts iedegt sveces liesmiņu pagalmos, māju logos, to cilvēku piemiņai, kas savu dzīvību atdeva par brīvu Latviju. Tāpat arī ikviens individuāli vai ar tuviniekiem varēja doties līdz Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem veltītajai stēlai, kā arī līdz Viesītes Brīvības piemineklim, kur tika atskaņota svētku mūzika, nolikt tur ziedus, svecītes un lāpas, godinot un pieminot Latvijas brīvības cīnītājus. Arī Viesītes novada pagastos tika godināti un pieminēti brīvības cīņu varoņi.

Atgādinām veikt kārtējo nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu

Atgādinām, ka līdz 2020. gada 16. novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk 17. augustā un 16. novembrī vai kā katra pašvaldība lēmusi saistībā ar Saeimā pieņemto likumprojektu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4.punktā paredzēto tiesību pašvaldībām 2020. gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros.

Viesītes novada jaunieti, mums ir svarīgs TAVS viedoklis!

Projekta “KOPĀ vienā virzienā” ietvaros aicinām jauniešus, vecumā no 13-30 gadiem, piedalīties aptaujā, ar mērķi izzināt Jēkabpils pilsētas un Krustpils, Jēkabpils, Viesītes, Aknīstes un Salas novada jauniešu viedokli par sociālo tīklu lietošanas paradumiem un informācijas iegūšanu par jauniešu pasākumiem, sociālo un pilsonisko līdzdalību, savā pilsētā vai novadā.

Informācija par Viesītes novada Sociālā dienesta dienas centra darbību

Pamatojoties uz 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” Ministru kabinets no 2020.gada 9.novembra līdz 6.decembrim ir izsludinājis ārkārtējo situāciju valstī, lai ierobežotu vīrusa Covid 19 izplatīšanos valstī,  tāpēc informēja, ka no 2020.gada 12.novembra līdz 6.decembrim Viesītes novada Sociālā dienesta dienas centrs SLĒGTS.

Interesentus, kas vēlas darboties individuāli, lūdzam sazināties ar dienas centra darbinieku pa tālruni 29533739.

Dedzinot sveces, atcerieties par ugunsdrošību!

Valsts svētku laiks allaž ir saistīts ar sveču dedzināšanu gan telpās, gan ārpus telpām. Tā ir skaista tradīcija, kas rada patīkamu atmosfēru, tomēr bez rūpēm par drošību, sveču liesmas var radīt arī postu.

Informācija par dzimtsarakstu nodaļu pakalpojumiem ārkārtējās situācijas laikā

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, no 2020. gada 9. novembra līdz 6. decembrim pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus pēc iespējas sniedz attālināti, savukārt klātienē – tikai pēc iepriekšējā pieraksta.

Informācija par veselību veicinošiem pasākumiem Viesītes novadā

Ņemot vērā 2020. gada 6. novembrī apstiprināto Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 “Rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”,  informējam, ka projekta ietvaros plānotās sporta nodarbības Viesītes novadā  ir atceltas līdz 6.decembrim.

Lūgums sekot turpmākai informācijai Viesītes novada mājaslapā un facebook lapā.

Piešķirti konkursa „Skaista mana sēļu zeme” apbalvojumi

Viesītes novada pašvaldības konkursa ,,Skaista mana sēļu zeme” izvērtēšanas  komisija (komisijas priekšsēdētāja: Svetlana Puzāne; komisijas locekļi: Roberts Orups,  Sanita Lūse, Dainis Černauskis, Lilita Bārdule, Pēteris Līcis, Rudīte Feldmane, Irēna Butkus) savā sēdē, kas notika 2020.gada 18.oktobrī, izvērtēja iegūtos apsekošanas rezultātus un piemiņas balvu pasniegšanu.

Apsekotās sētas tika iedalītas trijās nominācijas grupās: 1) lauku sēta (savdabīgais dārzs, oriģinālā kompozīcija, funkcionalitāte, uzturēšana); 2) vides objekts (ainaviska piederība, funkcionalitāte, piederība); 3) lauku saimniecība (apbūve, vide, attīstība).

Izvirzītie 2020.gada laureāti šajās nominācijās: